Ktl-icon-tai-lieu

Luật thương mại 1

Được đăng lên bởi Htt Dục Mỹ
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập 1: A nhận tờ rơi của công ty B( chuyên kinh doanh điện tử, điện lạnh) với các nội dung
chi tiết về giá cả, tính năng, điều kiện giao hàng… A đến cửa hàng của công ty B mua điều
hòa, máy tính nhưng bị từ chối bán hàng theo các điều kiện trên tờ rơi với lý do hàng tăng giá.
Hỏi: B có quyền từ chối bán hàng với điều kiện trong tờ rơi không?

Trả lời: Khi A đến mua hàng thì A là người đề nghị giao kết hợp đồng. Còn tờ rơi không phải
đề nghị giao kết hợp đồng nên B có quyền từ chối. Trừ trường hợp mua hàng trên mạng
online, lời quảng cáo mặt hàng chính là lời đề nghị giao kết hợp đồng.

Bài tập 2: công đoàn công ty A muốn sử dụng 1 phần kinh phí coog đoàn để thuê dịch vụ âm
thanh, ánh sáng phục vụ một sự kiện của công ty. Chủ tịch công đoàn A thực hiện ký kết hợp
đồng với công ty B là công ty cũng cấp dịch vụ ,trong đó phần đại diện bên A được ghi như
sau:
• Bên A : công ty cổ phần A
• Người đại diện: ông X
• Chức vụ: chủ tịch công đoàn công ty
Câu hỏi: 1, hợp đồng có hiệu lực hay không? Biết rằng ông X không phải người đại diện theo
pháp luật cũng như đại diện theo ủy quyền được quy định trong quy chế nội bộ công ty A .
2, đối với phần chi phí công đoàn, cần bổ sung điều kiện gì để ông X có thể làm đại diện ký
kết hợp đồng kinh tế như trên.
Trả lời:
1, Hợp đồng vô hiệu vì không đúng thẩm quyền. Nếu hai bên đều đồng ý thỏa thuận sẽ tiếp tục
thực hiện
Đại diện theo nghĩa vụ:
- Ngĩa vụ thường xuyên: văn bản nội dung, điều lệ hoặc quy chế hợp đồng, quy định thành
lập đơn vị phụ thuộc, hợp đồng nghĩa vụ
- Nghĩa vụ theo vụ việc : hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền
2, Theo pháp luật, công đoàn là một chủ thể pháp lý độc lập, có thể là một bên đại diện => hợp
đồng thương mại hay hợp đồng dân sự túy ý chí lựa chọn của bên chủ thể không nhằm sinh
lợi.
Bài tập 3: tháng 2 năm 2013. Huyện M ký hợp đồng với công ty B( chuyên chế biến cao su tại
tỉnh N) mua lốp xe ô tô các loại trị giá 1 tỷ đồng. Công ty A ứng trước cho công ty B 300 triệu
đồng. Theo hợp đồng công ty B phải giao hàng đợt 1 cho công ty A = 400 triệu đồng vào
10/3/2013. Đến 25/4/2013 theo giấy báo của công ty B . Công ty A đến nhận hàng qua kiểm
tra thấy chất lượng hàng hóa không đảm bảo, công ty A từ chối nhận hàng và yêu cầu cơ quan
có thẩm quyền giải quyết . Biết hợp đồng hai bên có thỏa thuận như sau:
- Vi phạm về chất lượng hàng hóa phạt 15% trên giá trị HĐ bị vi phạm.
1

- Vi phạm thời hạn thực hiện hợp đồng phạt 2% giá trị vp cho 10 ngày đầu, 1% cho các ngày
tiếp theo, tổng số không quá 15%
- Khô...
Bài tập 1: A nhận tờ rơi của công ty B( chuyên kinh doanh điện tử, điện lạnh) với các nội dung
chi tiết về giá cả, tính năng, điều kiện giao hàng… A đến cửa hàng của công ty B mua điều
hòa, máy tính nhưng bị từ chối bán hàng theo các điều kiện trên tờ rơi với lý do hàng tăng giá.
Hỏi: B có quyền từ chối bán hàng với điều kiện trong tờ rơi không?
Trả lời: Khi A đến mua hàng thì A là người đề nghị giao kết hợp đồng. Còn tờ rơi không phải
đề nghị giao kết hợp đồng nên B có quyền từ chối. Trừ trường hợp mua hàng trên mạng
online, lời quảng cáo mặt hàng chính là lời đề nghị giao kết hợp đồng.
Bài tập 2: công đoàn công ty A muốn sử dụng 1 phần kinh phí coog đoàn để thuê dịch vụ âm
thanh, ánh sáng phục vụ một sự kiện của công ty. Chủ tịch công đoàn A thực hiện ký kết hợp
đồng với công ty B là công ty cũng cấp dịch vụ ,trong đó phần đại diện bên A được ghi như
sau:
• Bên A : công ty cổ phần A
• Người đại diện: ông X
• Chức vụ: chủ tịch công đoàn công ty
Câu hỏi: 1, hợp đồng có hiệu lực hay không? Biết rằng ông X không phải người đại diện theo
pháp luật cũng như đại diện theo ủy quyền được quy định trong quy chế nội bộ công ty A .
2, đối với phần chi phí công đoàn, cần bổ sung điều kiện gì để ông X có thể làm đại diện ký
kết hợp đồng kinh tế như trên.
Trả lời:
1, Hợp đồng vô hiệu vì không đúng thẩm quyền. Nếu hai bên đều đồng ý thỏa thuận sẽ tiếp tục
thực hiện
Đại diện theo nghĩa vụ:
- Ngĩa vụ thường xuyên: văn bản nội dung, điều lệ hoặc quy chế hợp đồng, quy định thành
lập đơn vị phụ thuộc, hợp đồng nghĩa vụ
- Nghĩa vụ theo vụ việc : hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền
2, Theo pháp luật, công đoàn là một chủ thể pháp lý độc lập, có thể là một bên đại diện => hợp
đồng thương mại hay hợp đồng dân sự túy ý chí lựa chọn của bên chủ thể không nhằm sinh
lợi.
Bài tập 3: tháng 2 năm 2013. Huyện M ký hợp đồng với công ty B( chuyên chế biến cao su tại
tỉnh N) mua lốp xe ô tô các loại trị giá 1 tỷ đồng. Công ty A ứng trước cho công ty B 300 triệu
đồng. Theo hợp đồng công ty B phải giao hàng đợt 1 cho công ty A = 400 triệu đồng vào
10/3/2013. Đến 25/4/2013 theo giấy báo của công ty B . Công ty A đến nhận hàng qua kiểm
tra thấy chất lượng hàng hóa không đảm bảo, công ty A từ chối nhận hàng và yêu cầu cơ quan
có thẩm quyền giải quyết . Biết hợp đồng hai bên có thỏa thuận như sau:
- Vi phạm về chất lượng hàng hóa phạt 15% trên giá trị HĐ bị vi phạm.
1
Luật thương mại 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật thương mại 1 - Người đăng: Htt Dục Mỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Luật thương mại 1 9 10 325