Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết Luật Tố tụng hình sự

Được đăng lên bởi Trang Châu
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 4349 lần   |   Lượt tải: 15 lần
vv Tố tụng hình sự

Môn: Luật Tố Tụng Hình Sự
Câu 1: SS bắt bị can, bị cáo với tạm giam?
- Bắt bị can, bị cáo để tạm giam là bắt người đã bị khởi tố về
hình sự or người đã bị toà án (TA) QĐ đưa ra xét xử.
- Tạm giam là biện pháp ngăn chặn (BPNC) trong TTHS.
* Giống nhau:
- Mục đích: Nhằm phục vụ cho công tác điều tra (ĐT), truy tố
(TT), xét xử (XX) và thi hành án (THA).
- Đối tượng : Bị can, bị cáo
- Căn cứ cho phép bắt:
+ Bị can, bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng (RNT) or đặc biệt
nghiệm trọng (ĐBNT).
+ Bị can, bị cáo fạm tội ít nghiêm trọng (INT) or nghiệm trọng
(NT) mà BLHS quy định hphạt tù trên 2 năm có căn cứ cho rằng
người đó có thể bỏ trốn or cản trở việc ĐT, TT, XX or có thể tiếp
tục phạm tội.
- Thẩm quyền ra lệnh tạm giam - lệnh bắt quy định tại khoản 1,
điều 80 BLTTHS.
- Thủ tục: Lệnh bắt of người có thẩm quyền phải ghi rõ họ tên,
chức vụ, người bị bắt, người bị tạm giam, lý do, nếu lệnh of cơ
quan điều tra (CQĐT) thì fải có sự phê chuẩn of viện kiểm sát
(VKS) cùng cấp mới thực hiện (điểm d khoản 1 điều 80).
* Khác nhau:

- Đ/v tạm giam tuy đảm bảo 2 căn cứ cho phép bắt như đã nêu
ở phần giống nhau nhưng đ/v các đối tượng sau: phụ nữ có thai,
phụ nữ đang trong thời kỳ nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người
già yếu, người bị bệnh nặng mà có nơi cư trú rõ ràng thì o được
phép áp dụng biện pháp tạm giam mà áp dụng BPNC khác, trừ
trường hợp đặc biệt.
- Bắt bị can, bị cáo: người thi hành lệnh fải đọc và giải thích
lệnh cho người bị bắt và phải lập biên bản về việc bắt.
+ Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó cử trú phải có đại
diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người láng giềng của
người bị bắt chứng kiến or khi tiến hành bắt tại nơi người đó
làm việc phải có đại diện of cơ quan, tổ chức nơi người đó làm
việc và người láng giềng of người bị bắt chứng kiến, ođược bắt
người vào ban đêm, trừ trường hợp khẩn cấp or phạm tội quả
tang quy định tại điều 81 – 82 bộ luật này.
+ Tạm giam : Cơ quan ra lệnh tạm giam phải kiểm tra căn cước
của người bị tạm giam và thông báo ngay cho gia đình người bị
tạm giam và cho chính quyền xã phường thị trấn or cơ quan tổ
chức nơi người bị giam cư trú, làm việc biết.
Câu 2: So sánh địa vị pháp lý của bị can bị cáo với bị đơn
dân sự?
- Bị can là người đã bị khởi tố về hình sự, bị cáo là người đã bị
TA đưa ra XX.
- Bị đơn dân sự (BĐDS) là cá nhân, tổ chức mà PL quy định phải
chịu trách nhiệm vật chất đ/v thiệt hại do hành vi phạm tội gây
ra.
* Giống nhau:

Bị can, bị cáo giống với BĐDS là được quyền đưa ra những
chứng cứ...
vv Tố tụng hình sự
Môn: Luật Tố Tụng Hình Sự
Câu 1: SS bắt bị can, bị cáo với tạm giam?
- Bắt bị can, b cáo để tạm giam bắt người đã b khởi tố v
hình sự or người đã bị toà án (TA) QĐ đưa ra xét xử.
- Tạm giam là biện pháp ngăn chặn (BPNC) trong TTHS.
* Giống nhau:
- Mục đích: Nhằm phục vụ cho ng tác điều tra (ĐT), truy tố
(TT), xét xử (XX) và thi hành án (THA).
- Đối tượng : Bị can, bị cáo
- Căn cứ cho phép bắt:
+ Bị can, bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng (RNT) or đặc biệt
nghiệm trọng (ĐBNT).
+ B can, bị cáo fạm tội ít nghiêm trọng (INT) or nghiệm trọng
(NT) BLHS quy định hphạt trên 2 năm căn cứ cho rằng
người đó thể bỏ trốn or cản trở việc ĐT, TT, XX or thể tiếp
tục phạm tội.
- Thẩm quyền ra lệnh tạm giam - lệnh bắt quy định tại khoản 1,
điều 80 BLTTHS.
- Thủ tục: Lệnh bắt of người thẩm quyền phải ghi rõ họ tên,
chức vụ, người bị bắt, người bị tạm giam, do, nếu lệnh of
quan điều tra (CQĐT) thì fải sự phê chuẩn of viện kiểm sát
(VKS) cùng cấp mới thực hiện (điểm d khoản 1 điều 80).
* Khác nhau:
Lý thuyết Luật Tố tụng hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết Luật Tố tụng hình sự - Người đăng: Trang Châu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Lý thuyết Luật Tố tụng hình sự 9 10 956