Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu 08MST theo thông tư 156

Được đăng lên bởi Quach Thi Thuy Quyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỜ KHAI

Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư
số156./2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính)

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
Tên đơn vị/cá nhân: CTY TNHH SX – TM – DV YÊN KHUÊ
Mã số thuế: 0312536276

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Phan Đình Phùng, KP2, P. Hiệp Phú, Q.9, THCM
Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu
(1)

Thông tin đăng ký cũ
(2)

Thông tin đăng ký mới
(3)

I. Điều chỉnh thông tin
Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:
1. Tên chính thức
2. Địa chỉ trụ sở
3. Địa chỉ nhận thông báo thuế
4. Quyết định thành lập
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6. Đăng ký xuất nhập khẩu
7. Ngành nghề kinh doanh chính
8. Vốn điều lệ
9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
10. Loại hình kinh tế
11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh
doanh
12. Năm tài chính
13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp
trên trực tiếp)
14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật
15. Các loại thuế phải nộp
16. Thông tin về các đơn vị có liên quan
17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện
thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,...
và kế toán trưởng của doanh nghiệp.
18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại
doanh nghiệp (nếu có)

II. Bổ sung thông tin tài khoản của
người nộp thuế:

Số tài khoản:
060077582668, Tại ngân
hàng SaComBank.

Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và
chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.
Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ... Khoản ...
TP.HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2013.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP
PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn:
- Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế
- Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất
- Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổi

...
TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
Tên đơn vị/cá nhân: CTY TNHH SX – TM – DV YÊN KHUÊ
Mã số thuế: 0312536276
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Phan Đình Phùng, KP2, P. Hiệp Phú, Q.9, THCM
Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:
Chỉ tiêu
(1)
Thông tin đăng ký cũ
(2)
Thông tin đăng ký mới
(3)
I. Điều chỉnh thông tin
Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:
1. Tên chính thức
2. Địa chỉ trụ sở
3. Địa chỉ nhận thông báo thuế
4. Quyết định thành lập
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6. Đăng ký xuất nhập khẩu
7. Ngành nghề kinh doanh chính
8. Vốn điều lệ
9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
10. Loại hình kinh tế
11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh
doanh
12. Năm tài chính
13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp
trên trực tiếp)
14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật
15. Các loại thuế phải nộp
16. Thông tin về các đơn vị có liên quan
17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện
thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,...
và kế toán trưởng của doanh nghiệp.
18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại
doanh nghiệp (nếu có)
II. Bổ sung thông tin tài khoản của
người nộp thuế:
Số tài khoản:
060077582668, Tại ngân
hàng SaComBank.
Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư
số156./2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu 08MST theo thông tư 156 - Trang 2
Mẫu 08MST theo thông tư 156 - Người đăng: Quach Thi Thuy Quyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu 08MST theo thông tư 156 9 10 654