Ktl-icon-tai-lieu

Môn hình sự

Được đăng lên bởi vuxuando3919
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẶT VẤN ĐỀ

1.

2.
3.
4.

Một trong các quyền quan trọng trong xã hội hiện nay đó chính là quyền sở
hữu tài sản và đây là quyền hết sức cần thiết vì thể hiện tính dân chủ cao. Chính
vì quan trộng như vậy, pháp luật Việt Nam qui định rất rõ về quyền sở hữu tài
sản. Nhưng hiện nay việc xâm hại đến quyền sở hữu tài sản và điển hình là tội
trộm cắp tài sản. Chính vì hiểu được tầm quan trọng của việc này em xin chọn
đề 1 của bài tập học kì môn luật sự để có thể hiểu rõ hơn về tội trộm cắp tài sản
này.
Đề 1: K biết gia đình anh G thường không có người ở nhà vào buổi sáng.
Khoảng 9 giờ sáng ngày 10/2/2013, K phá khóa vào nhà anh G để trộm cắp tài
sản. Khi K đang dắt chiếc xe SH(trị giá 150 triệu đồng) của anh G ra đến sân thì
đúng lúc anh G về nhà, phát hiện và bắt giữ. K bị tòa án xử phạt 3 năm tù về tội
trộm cắp tài sản. Hỏi:
Xác định loại tội phạm( theo cách phân loại tội phạm theo khoản 3 điều 8
BLHS) và giai đoạn thục hện tội phạm đối với tội trộm cắp tài sản mà K đã thực
hiện trong vụ án trên và giải thích rõ tại sao?
Giả sử K mới 15 tuổi 6 tháng khi thực hiện hành vi nói trên thì K co phải chịu
trách nhiệm hình sự không? Tại sao?
Tòa án có thể xét cho K được hưởng án treo hay không?Tại sao?
Giả sử k đã chiếm đoạt được chiếc xe máy và theo thỏa thuận từ trước với
N(người chuyên mua bán xe máy cũ), K đã bán chiếc xe máy này cho N lấy 30
triệu đồng thì n có phải chịu TNHS cho hành vi của mình không? Tại sao?

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Câu 1.
Căn cứ pháp lí: khoản 3 điều 8 bộ luật hình sự và điều 138 bộ luật hình

1.

2.

3.

sự.
Khoản 3 điều 8:
Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà
mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm
nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất là của
khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là
tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt
đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội
phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình
phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
Điều 138.Tội trộm cắp tài sản:
Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng
đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả
nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị
kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị
phạt ...
ĐẶT VẤN ĐỀ
Một trong các quyền quan trọng trong hội hiện nay đó chính quyền sở
hữu tài sản và đây là quyền hết sức cần thiết vì thể hiện tính dân chủ cao. Chính
quan trộng như vậy, pháp luật Việt Nam qui định rất về quyền sở hữu i
sản. Nhưng hiện nay việc xâm hại đến quyền sở hữu tài sản điển hình tội
trộm cắp tài sản. Chính hiểu được tầm quan trọng của việc y em xin chọn
đề 1 của bài tập học kì môn luật sự để có thể hiểu hơn về tội trộm cắp tài sản
này.
Đề 1: K biết gia đình anh G thường không người nhà vào buổi sáng.
Khoảng 9 giờ sáng ngày 10/2/2013, K phá khóa vào nhà anh G để trộm cắp tài
sản. Khi K đang dắt chiếc xe SH(trị giá 150 triệu đồng) của anh G ra đến sân thì
đúng lúc anh G về nhà, phát hiện và bắt giữ. K bị tòa án xử phạt 3 năm tù về tội
trộm cắp tài sản. Hỏi:
1. Xác định loại tội phạm( theo cách phân loại tội phạm theo khoản 3 điều 8
BLHS) và giai đoạn thục hện tội phạm đối với tội trộm cắp tài sản mà K đã thực
hiện trong vụ án trên và giải thích rõ tại sao?
2. Giả sử K mới 15 tuổi 6 tháng khi thực hiện hành vi nói trên thì K co phải chịu
trách nhiệm hình sự không? Tại sao?
3. Tòa án có thể xét cho K được hưởng án treo hay không?Tại sao?
4. Giả sử k đã chiếm đoạt được chiếc xe máy theo thỏa thuận từ trước với
N(người chuyên mua bán xe máy cũ), K đã bán chiếc xe máy này cho N lấy 30
triệu đồng thì n có phải chịu TNHS cho hành vi của mình không? Tại sao?
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Môn hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn hình sự - Người đăng: vuxuando3919
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Môn hình sự 9 10 403