Ktl-icon-tai-lieu

Mức phạt vi phạm giao thông với xe máy

Được đăng lên bởi doan-huu-trung
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2041 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Bảng các lỗi liên quan đến giấy tờ xe và người điều khiển phương tiện:
Lỗi vi phạm

STT
1

2

3

Dưới 16 tuổi mà điều khiển xe máy, ô tô, máy kéo hoặc các loại xe
tương tự ô tô
Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mà điều khiển xe máy có dung tích xi lanh
từ 50cm3 trở lên
Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mà điều khiển ô tô, máy kéo hoặc các loại
xe tương tự ô tô

4

Điều khiển xe máy không mang theo Giấy đăng ký xe

5

Điều khiển xe máy không có Giấy đăng ký xe

6

Điều khiển xe ô tô không mang theo Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái
xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật(đăng kiểm)

7

Điều khiển ô tô mà không có Giấy đăng ký xe

8

Điểu khiển xe máy không mang theo Giấy phép lái xe (bằng lái)

9

Điều khiển xe máy dưới 175cm3 không có giấy phép lái xe

10

11

Điều khiển xe máy dưới 175cm3 mà sử dụng giấy phép lái xe không
do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa
Điều khiển xe ô tô có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới
6 tháng

Mức phạt (VNĐ)
Phạt cảnh cáo
60.000 – 80.000
600.000 – 1.000.000
60.000 – 80.000
300.000 – 500.000
Giữ xe, giấy tờ 10 ngày
120.000 – 200.000
2.000.000 – 3.000.000
Giữ xe, giấy tờ 10 ngày
60.000 – 80.000
120.000 – 200.000
120.000 – 200.000
Tịch thu giấy phép lái xe không
hợp lệ
300.000 – 400.000

Điều khiển xe máy có dung tích từ 175cm3 trở lên, xe ô tô, máy kéo
12

mà có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với xe đang điều khiển

2.000.000 – 3.000.000

hoặc hết hạn từ 6 tháng trở lên
Điều khiển xe máy có dung tích từ 175cm3 trở lên, xe ô tô, máy kéo
13

mà không có giấy phép lái xe, hoặc giấy phép lái xe không do cơ quan Tịch thu giấy phép lái xe không
có thẩm quyền cấp, hoặc bị tẩy xóa

14

15

2.000.000 – 3.000.000

Điều khiển xe máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận
bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực
Điều khiển xe ô tô không mang Giấy chứng nhận bảo hiểm trách
nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực

hợp lệ
80.000 – 120.000

400.000 – 600.000

* Mức phạt các lỗi liên quan phổ biến khác

STT

Lỗi vi phạm

Mức phạt
(VNĐ)

Mức phạt khu vực
nội thành của đô thị
loại đặc biệt

60.000 - 80.000

100.000 - 200.000

200.000 - 400.000

300.000 - 500.000

1

Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo
hiệu, vạch kẻ đường

2

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao
thông (vượt đèn đỏ, tiến vào ngã tư khi đang có đèn
đỏ hoặc đèn vàng)

3

Đi ngược chiều của đường một chiều trừ trường hợp
400.000-800.000;giữ
200.000 - 400.000
xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp
GPLX 30 ngày

...
Bảng các lỗi liên quan đến giấy tờ xe và người điều khiển phương tiện:
STT
Lỗi vi phạm
Mức phạt (VNĐ)
1
Dưới 16 tuổi mà điều khiển xe máy, ô tô, máy kéo hoặc các loại xe
tương tự ô tô
Phạt cảnh cáo
2
Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mà điều khiển xe máy có dung tích xi lanh
từ 50cm3 trở lên
60.000 80.000
3
Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mà điều khiển ô tô, máy kéo hoặc các loại
xe tương tự ô tô
600.000 1.000.000
4
Điều khiển xe máy không mang theo Giấy đăng ký xe
60.000 80.000
5
Điều khiển xe máy không có Giấy đăng ký xe
300.000 500.000
Giữ xe, giấy tờ 10 ngày
6
Điều khiển xe ô tô không mang theo Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái
xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật(đăng kiểm)
120.000 200.000
7
Điều khiển ô tô mà không có Giấy đăng ký xe
2.000.000 3.000.000
Giữ xe, giấy tờ 10 ngày
8
Điểu khiển xe máy không mang theo Giấy phép lái xe (bằng lái)
60.000 80.000
9
Điều khiển xe máy dưới 175cm3 không có giấy phép lái xe
120.000 200.000
10
Điều khiển xe máy dưới 175cm3 mà sử dụng giấy phép lái xe không
do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa
120.000 200.000
Tịch thu giấy phép lái xe không
hợp lệ
11
Điều khiển xe ô tô có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới
6 tháng
300.000 400.000
12
Điều khiển xe máy có dung tích từ 175cm3 trở lên, xe ô tô, máy kéo
mà có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với xe đang điều khiển
hoặc hết hạn từ 6 tháng trở lên
2.000.000 3.000.000
13
Điều khiển xe máy có dung tích từ 175cm3 trở lên, xe ô tô, máy kéo
mà không có giấy phép lái xe, hoặc giấy phép lái xe không do cơ quan
có thẩm quyền cấp, hoặc bị tẩy xóa
2.000.000 3.000.000
Tịch thu giấy phép lái xe không
hợp lệ
14
Điều khiển xe máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận
bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực
80.000 120.000
15
Điều khiển xe ô tô không mang Giấy chứng nhận bảo hiểm trách
nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực
400.000 600.000
Mức phạt vi phạm giao thông với xe máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mức phạt vi phạm giao thông với xe máy - Người đăng: doan-huu-trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Mức phạt vi phạm giao thông với xe máy 9 10 215