Ktl-icon-tai-lieu

Nghề luật và phương pháp học luật

Được đăng lên bởi vuxuando3919
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Pháp luật là một yếu tố không thể thiếu trong mỗi xã hội, mỗi nhà nước.
Việc am hiểu pháp luật hay chỉ là biết về pháp luật cũng là một điều cần thiết. Ở
Việt Nam hiện nay khi nhắc đến pháp luật thì hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay đến
thuật ngữ như luật sư, luật gia,... Có thể nói rằng nghề luật sư chưa được coi trọng
ở Việt Nam, cũng vì thế mà hầu hết mọi người không biết hay không chú ý tới lịch
sử hình thành cũng như vai trò của luật sư trong xã hội Việt Nam hiện nay. Không
những thế mọi người có khi còn nhầm lẫn giữa “luật gia” và “luật sư”. Vì vậy sau
đây em xin trình bày một phần hiểu biết của mình về luật gia và luật sư cũng như
lịch sử hình thành và vai trò của nghề lật trong xã hội hiện nay. Đây cũng là đề số
4 trong phần bài tập lớn học kì “Tìm hiểu về thuật ngữ luật gia và luật sư. Tìm hiểu
về lịch sử hình thành và vai trò của nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay”.

NỘI DUNG
I.Khái niệm luật gia và luật sư.
Hai thuật ngữ “luật gia” và “luật sư” hiện nay ở Việt Nam vẫn còn được hiểu
khác nhau và còn có sự nhầm lẫn. Nguyên nhân của hiện tượng này một mặt là do
hệ thống luật pháp nói chung và các nghề nghiệp về tư pháp ở Việt Nam nói riêng
chưa phát triển, mặt khác có hiện tượng này cũng một phần do việc dịch các thuật
ngữ có liên quan trong ngôn ngữ nước ngoài chưa chuẩn xác, chưa thống nhất.
Luật gia là người có kiến thức về pháp luật, chuyên gia luật. Có thể hiểu đó
là tất cả những người tốt nghiệp đại học luật (cử nhân luật trở lên); hoặc vận dụng
ở ta có thể bao gồm cả những người tuy không có bằng cử nhân luật, nhưng có
kiến thức về pháp luật và đang hoạt động trên các lĩnh vực pháp luật, tư pháp,
trong đó có cả các luật sư. Hội viên Hội luật gia Việt Nam được hiểu theo nghĩa
này.
Luật sư là luật gia được đào tạo thêm về kỹ năng hành nghề, được gia nhập
Đoàn luật sư, qua đó được công nhận là luật sư để hành nghề chuyên nghiệp trong
lĩnh vực tranh tụng và tư vấn pháp luật hoặc một trong hai lĩnh vực này.
II.So sánh giữa luật gia và luật sư.
1.Điều kiện trở thành.

Luật gia có thể là người hiện đang làm cán bộ, công chức, viên chức nhà
nước, còn Luật sư thì không.
Luật sư có thể là Luật gia nếu xin gia nhập Hội luật gia, nhưng Luật gia thì
chưa hẳn đã là Luật sư, nếu muốn phải trải qua quá trình đào tạo, trừ các trường
hợp đặc biệt được miễn theo quy định của Luật luật sư.
2.Tổ chức tham gia.
Tổ chức tham gia của Luật sư là Đoàn luật sư hoạt động trên nguyên tắc tự
trang trải kinh phí, còn của Hội luật gia là do Nhà nước cấp hoặc hỗ trợ ...
LỜI MỞ ĐẦU
Pháp luật một yếu tố không thể thiếu trong mỗi hội, mỗi nhà nước.
Việc am hiểu pháp luật hay chỉ biết về pháp luật cũng là một điều cần thiết.
Việt Nam hiện nay khi nhắc đến pháp luật thì hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay đến
thuật ngữ như luật sư, luật gia,... thể nói rằng nghề luật chưa được coi trọng
ở Việt Nam, cũng vì thế mà hầu hết mọi người không biết hay không chú ý tới lịch
sử hình thành cũng như vai trò của luật trong xã hội Việt Nam hiện nay. Không
những thế mọi người khi còn nhầm lẫn giữa “luật gia” “luật sư”. vậy sau
đây em xin trình bày một phần hiểu biết của mình về luật gia luật cũng như
lịch sử hình thành vai trò của nghề lật trong hội hiện nay. Đây cũng đề số
4 trong phần bài tập lớn học kì “Tìm hiểu về thuật ngữ luật gia và luật sư. Tìm hiểu
về lịch sử hình thành và vai trò của nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay”.
NỘI DUNG
I.Khái niệm luật gia và luật sư.
Hai thuật ngữ “luật gia” và “luật sư” hiện nay ở Việt Nam vẫn còn được hiểu
khác nhau còn snhầm lẫn. Nguyên nhân của hiện tượng này một mặt do
hệ thống luật pháp nói chung c nghề nghiệp về pháp Việt Nam nói riêng
chưa phát triển, mặt khác hiện tượng này cũng một phần do việc dịch các thuật
ngữ có liên quan trong ngôn ngữ nước ngoài chưa chuẩn xác, chưa thống nhất.
Luật gia người kiến thức về pháp luật, chuyên gia luật. thể hiểu đó
tất cả những người tốt nghiệp đại học luật (cử nhân luật trở lên); hoặc vận dụng
ta thể bao gồm cả những người tuy không bằng cử nhân luật, nhưng
kiến thức về pháp luật đang hoạt động trên các lĩnh vực pháp luật, pháp,
trong đó cả các luật sư. Hội viên Hội luật gia Việt Nam được hiểu theo nghĩa
này.
Luật luật gia được đào tạo thêm về k năng hành nghề, được gia nhập
Đoàn luật sư, qua đó được công nhận luật sư để hành nghề chuyên nghiệp trong
lĩnh vực tranh tụng và tư vấn pháp luật hoặc một trong hai lĩnh vực này.
II.So sánh giữa luật gia và luật sư.
1.Điều kiện trở thành.
Nghề luật và phương pháp học luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghề luật và phương pháp học luật - Người đăng: vuxuando3919
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nghề luật và phương pháp học luật 9 10 69