Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định số 68/2012/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 12/09/2012): Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
...
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 12/09/2012): Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 12/09/2012): Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng 9 10 908