Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định số 74/2012/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 29/09/2012): Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1610 lần   |   Lượt tải: 2 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định số 74/2012/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 29/09/2012): Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghị định số 74/2012/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 29/09/2012): Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ 9 10 60