Ktl-icon-tai-lieu

nguyên tắc trong công ước luật biển 1982

Được đăng lên bởi nguyencuongson
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyên tắc tự do biển cả trong Công ước Luật biển 1982
I.Lịch sử hình thành và nội dung của nguyên tắc tự do biển cả.
1. Lịch sử hình thành
Từ thế kỷ XV, khi các quốc gia mở rộng quyền lực của mình ra biển cả,
sự đua tranh trong việc chiếm lĩnh thị phần khai thác, sử dụng biển trở nên ngày
càng quyết liệt, lúc đó, người ta đã nhận ra rằng “biển cả không phải là nguồn tài
nguyên vô tận mà biển cả là của chung, các quốc gia bình đẳng trong việc khai
thác, sử dụng biển”.Từ đó đã hình thành hai quan điểm, hai học thuyết trái
ngược nhau đó là: tự do biển cả (resnullius) và chủ quyền quốc gia
(rescommunis)
Học thuyết tự do biển cả lần đầu tiên được đưa ra bởi Hugo Grotius trong
cuốn “Mare Liberum” (tựa tiếng Anh : The Freedom of Sea). Cuốn sách lần đầu
tiên được xuất hiện tại Leiden bởi nhà xuất bản Elzevier vào mùa xuân năm
1609. Luận cứ của học thuyết này bắt nguồn từ bản chất tự nhiên của biển cả, đó
là tính động, tính lỏng, tính thống nhất, tính không cạn kiệt của tài nguyên (theo
quan niệm của thời kỳ đó) và Luật tự nhiên. Cách tiếp cận của thuyết Biển tự do
là để đi đến khẳng định, các quốc gia có quyền tự do thương mại quốc tế thông
qua đường biển. Theo lập luận của thuyết biển tự do thì biển cả được để mở,
không hạn chế về hàng hải.
Sau thế chiến thứ hai, quá trình pháp điển hóa luật quốc tế diễn ra mạnh
mẽ, quan điểm tự do biển cả cũng từ đó mà được các học giả, các tuyên bố đơn
phương của các quốc gia và thực tiễn khẳng định và phát triển:
- Tại phiên họp thứ 22 của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào 17/08/1962,
Arvid Pardo Đại sứ Malte đã đưa ra tư tưởng coi vùng đáy đại dương nằm ngoài
vùng tài phán quốc gia là di sản chung của nhân loại.

1

- Nghị quyết 2479 ( XXV) ngày 17/12/1970 có nội dung tuyên bố về các
nguyên tắc quản lý đáy biển và đại dương cũng như các lòng đất của chúng nằm
ngoài ranh giới quyền tài phán quốc gia.
- Phán quyết của Tòa án pháp lý quốc tế: Nguyên tắc tự do thông thương
hàng hải và nghĩa vụ của mọi quốc gia không được sử dụng lãnh thổ của mình
nhằm mục đích chống lại quyền của các quốc gia khác ( Vụ eo biển Corfou ngày
09/04/1949 giữa Anh – Albani)
- Hội nghị pháp điển hóa lần thứ nhất của Liên hợp quốc về luật biển năm
1958 tại Geneve đã cho ra đời hai công ước :
+ Công ước về biển cả (hiệu lực từ ngày 30/09/1962) với 52 quốc gia phê
chuẩn
+ Công ước về đánh cá và bảo tồn các tài nguyên sinh vật biển (hiệu lực
từ ngày 02/03/1966) với 36 quốc gia phê chuẩn.
- Hội nghị lần thứ ba của Liên hợp quốc về luật biển được triệu tập tại...
Nguyên tắc tự do biển cả trong Công ước Luật biển 1982
I.Lịch sử hình thành và nội dung của nguyên tắc tự do biển cả.
1. Lịch sử hình thành
Từ thế kỷ XV, khi các quốc gia mở rộng quyền lực của nh ra biển cả,
sự đua tranh trong việc chiếm nh thị phần khai thác, sử dụng biển trở nên ngày
càng quyết liệt, lúc đó, người ta đã nhận ra rằng “biển cả không phải là nguồn tài
nguyên tận biển cả của chung, các quốc gia bình đẳng trong việc khai
thác, sử dụng biển”.Từ đó đã hình thành hai quan điểm, hai học thuyết trái
ngược nhau đó là: tự do biển cả (resnullius) chủ quyền quốc gia
(rescommunis)
Học thuyết tự do biển cả lần đầu tiên được đưa ra bởi Hugo Grotius trong
cuốn “Mare Liberum” (tựa tiếng Anh : The Freedom of Sea). Cuốn sách lần đầu
tiên được xuất hiện tại Leiden bởi nhà xuất bản Elzevier vào mùa xuân năm
1609. Luận cứ của học thuyết này bắt nguồn từ bản chất tự nhiên của biển cả, đó
nh động, tính lỏng, tính thống nhất, tính không cạn kiệt của tài nguyên (theo
quan niệm của thời kỳ đó) và Luật tự nhiên. Cách tiếp cận của thuyết Biển tự do
để đi đến khẳng định, các quốc gia quyền t do thương mại quốc tế thông
qua đường biển. Theo lập luận của thuyết biển tự do thì biển cả được để mở,
không hạn chế về hàng hải.
Sau thế chiến thứ hai, quá trình pháp điển hóa luật quốc tế diễn ra mạnh
mẽ, quan điểm tự do biển c cũng từ đó được các học giả, các tuyên bố đơn
phương của các quốc gia và thực tiễn khẳng định và phát triển:
- Tại phiên họp thứ 22 của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào 17/08/1962,
Arvid Pardo Đại sứ Malte đã đưa ra tư tưởng coi vùng đáy đại dương nằm ngoài
vùng tài phán quốc gia là di sản chung của nhân loại.
1
nguyên tắc trong công ước luật biển 1982 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguyên tắc trong công ước luật biển 1982 - Người đăng: nguyencuongson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
nguyên tắc trong công ước luật biển 1982 9 10 246