Ktl-icon-tai-lieu

Nhận con nuôi

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1644 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Diễn đàn Sinh viên Hành chính
XIN NHẬN CON NUÔI
1. ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP XIN ĐÍCH DANH
NGƯỜI XIN NHẬN CON NUÔI:
* Thường trú tại nước đã ký kết điều ước quốc tế
về hợp tác nuôi con nuôi với Việt Nam (nhóm 1)
* Thường trú tại nước chưa ký kết điều ước quốc
tế về hợp tác nuôi con nuôi với Việt Nam, nhưng
thuộc một trong trường hợp sau (nhóm 2):
- Công tác, học tập, làm việc tại Việt Nam từ 06
tháng trở lên;
- Có vợ, chồng, cha, mẹ là công dân Việt Nam hoặc
người gốc Việt Nam;
- Có quan hệ họ hàng, thân thích với trẻ em được
xin làm con nuôi;
- Có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được
xin làm con nuôi;
- Xin trẻ em khuyết tật, tàn tật, mất năng lực hành vi
dân sự, nạn nhân chất độc hoá học, nhiễm
HIV/AIDS, mắc các bệnh hiểm nghèo khác làm con
nuôi;
- Xin trẻ em mồ côi tại gia đình làm con nuôi.
TRẺ EM ĐƯỢC NHẬN LÀM CON NUÔI:
Điều kiện về tuổi:
- Từ 15 tuổi trở xuống;
- Trên 15 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu là trẻ em tàn tật
hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
Đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng được thành lập
hợp pháp tại Việt Nam:
Đối tượng 1:
- Mồ côi;
- Khuyết tật, tàn tật;
- Mất năng lực hành vi dân sự;
- Nạn nhân chất độc màu hoá học;
- Nhiễm HIV/AIDS;
- Mắc các bệnh hiểm nghèo khác;
Đối tượng 2:
- Bị bỏ rơi;
- Trẻ em khác được tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng
theo quy định của pháp luật.
Đang sống tại gia đình:
- Như Đối tượng 1;
- Có quan hệ họ hàng, thân thích với người xin nhận
con nuôi;
- Có anh, chị, em ruột đang làm con nuôi của người
xin nhận con nuôi.

www.HanhChinhVN.com
HỒ SƠ:
Hồ sơ của người xin nhận con nuôi: 02 bộ, mỗi bộ
gồm:
- Đơn xin nhận trẻ em làm con nuôi (theo mẫu);
- Bản sao Hộ chiếu/Giấy thông hành/thẻ cư trú;
- Giấy phép/Giấy xác nhận đủ điều kiện nuôi con
nuôi do cơ quan có thẩm quyền nơi người xin nhận
con nuôi thường trú cấp;
- Bản điều tra về tâm lý, gia đình, xã hội của người
xin nhận con nuôi;
- Giấy khám sức khoẻ (cấp chưa quá 06 tháng tính
đến ngày nhận hồ sơ);
- Giấy tờ xác nhận thu nhập;
- Phiếu lý lịch tư pháp (cấp chưa quá 12 tháng tính
đến ngày nhận hồ sơ);
- Giấy chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng);
- Nếu thuộc 4 đối tượng đầu trong nhóm nhóm 2, thì
phải có giấy tờ phù hợp để chứng minh.
Hồ sơ của trẻ em: 04 bộ, mỗi bộ gồm:
4 giấy tờ chung:
- Bản sao Giấy khai sinh của trẻ em;
- Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi;
- Giấy khám sức khoẻ của trẻ em (tổ chức y tế cấp
huyện trở lên cấp);
- 02 ảnh của trẻ em (10 x 15cm hoặc 9 x 12 cm);
Đối với trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng:
- Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyề...
Diễn đàn Sinh viên Hành chính www.HanhChinhVN.com
XIN NHẬN CON NUÔI
1. ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP XIN ĐÍCH DANH
NGƯỜI XIN NHẬN CON NUÔI:
* Thường trú tại nước đã ký kết điều ước quốc tế
về hợp tác nuôi con nuôi với Việt Nam (nhóm 1)
* Thường trú tại nước chưa ký kết điều ước quốc
tế về hợp tác nuôi con nuôi với Việt Nam, nhưng
thuộc một trong trường hợp sau (nhóm 2):
- Công tác, học tập, làm việc tại Việt Nam từ 06
tháng trở lên;
- Có vợ, chồng, cha, mẹcông dân Việt Nam hoặc
người gốc Việt Nam;
- quan hệ họ hàng, thân thích với tr em được
xin làm con nuôi;
- con nuôi anh, chị, em ruột của trẻ em được
xin làm con nuôi;
- Xin trẻ em khuyết tật, tàn tật, mất năng lực hành vi
dân sự, nạn nhân chất độc hoá học, nhiễm
HIV/AIDS, mắc các bệnh hiểm nghèo khác làm con
nuôi;
- Xin trẻ em mồ côi tại gia đình làm con nuôi.
TRẺ EM ĐƯỢC NHẬN LÀM CON NUÔI:
Điều kiện về tuổi:
- Từ 15 tuổi trở xuống;
- Trên 15 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu trẻ em tàn tật
hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
Đang sống tại sở nuôi dưỡng được thành lập
hợp pháp tại Việt Nam:
Đối tượng 1:
- Mồ côi;
- Khuyết tật, tàn tật;
- Mất năng lực hành vi dân sự;
- Nạn nhân chất độc màu hoá học;
- Nhiễm HIV/AIDS;
- Mắc các bệnh hiểm nghèo khác;
Đối tượng 2:
- Bị bỏ rơi;
- Trẻ em khác được tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng
theo quy định của pháp luật.
Đang sống tại gia đình:
- Như Đối tượng 1;
- Có quan hệ họ hàng, thân thích với người xin nhận
con nuôi;
- anh, chị, em ruột đang làm con nuôi của người
xin nhận con nuôi.
HỒ SƠ:
Hồ sơ của người xin nhận con nuôi: 02 bộ, mỗi bộ
gồm:
- Đơn xin nhận trẻ em làm con nuôi (theo mẫu);
- Bản sao Hộ chiếu/Giấy thông hành/thẻ cư trú;
- Giấy phép/Giấy xác nhận đủ điều kiện nuôi con
nuôi do quan thẩm quyền nơi người xin nhận
con nuôi thường trú cấp;
- Bản điều tra về tâm lý, gia đình, hội của người
xin nhận con nuôi;
- Giấy khám sức khoẻ (cấp chưa quá 06 tháng tính
đến ngày nhận hồ sơ);
- Giấy tờ xác nhận thu nhập;
- Phiếu lịch pháp (cấp chưa quá 12 tháng tính
đến ngày nhận hồ sơ);
- Giấy chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng);
- Nếu thuộc 4 đối tượng đầu trong nhóm nhóm 2, thì
phải có giấy tờ phù hợp để chứng minh.
Hồ sơ của trẻ em: 04 bộ, mỗi bộ gồm:
4 giấy tờ chung:
- Bản sao Giấy khai sinh của trẻ em;
- Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi;
- Giấy khám sức khoẻ của trẻ em (tổ chức y tế cấp
huyện trở lên cấp);
- 02 ảnh của trẻ em (10 x 15cm hoặc 9 x 12 cm);
Đối với trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng:
- Quyết định của quan, tổ chức thẩm quyền
tiếp nhận trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng;
- Biên bản bàn giao trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng.
- Trẻ em bị bỏ rơi, phải có:
+ Bản tường trình của người phát hiện trẻ em bị bỏ
rơi;
+ Biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi;
+ Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng
(cấp tỉnh tr lên) về việc tìm mái ấm gia đình cho
trẻ em;
+ Cam kết của người đứng đầu sở nuôi dưỡng về
việc trẻ em không được người trong nước nhận làm
con nuôi.
Trẻ em thuộc diện đặc biệt:
- Trẻ em mồ côi, phải bản sao giấy chứng tử của
cha, mẹ.
- Trẻ em cha, m người mất năng lực hành vi
dân sự, phải có bản sao quyết định của Toà án.
- Trẻ em khuyết tật, tàn tật, nạn nhân của chất độc
hoá học, nhiễm HIV/AIDS, mắc bệnh hiểm nghèo
Trang 1
Nhận con nuôi - Trang 2
Nhận con nuôi - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nhận con nuôi 9 10 277