Ktl-icon-tai-lieu

Nhận định đúng sai và bài tập tham khảo luật hình sự 3 đại học luật TPHCM

Được đăng lên bởi chimchip50
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3564 lần   |   Lượt tải: 19 lần
1. Làm chết người trong khi thi hành công vụ do hống hách, coi thường tính mạng người khác là hành vi cấu thành tội
"Làm chết người trong khi thi hành công vụ" (Đ.97BLHS)
Sai, làm chết người khi thi hành công vụ là
-Sử dụng vũ lực, vũ khi trái với qui định pháp luật
-Động cơ mục đích là : do thi hành công vụ được giao
2. Không phải mọi loại tài sản đều là đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu.
Đúng. Một số loại tài sản có thể không là đối tượng của các tội xâm phạm sỡ hữu: TS hữu danh, TS được hình thành trong
tương lai, TS có tính năng, công dụng đặc biệt.
3. Hàng giả chỉ là đối tượng tác động của các tội phạm được quy định tại Đ.156, 157, 158 BLHS.
Sai, Hàng giả về nội dung, qui định ở đ156, 157, 158
Hàng giả về hình thức qui định ở điều 171
4.Hành vi làm cho chất ma túy từ loại ma túy này chuyển thành một loại ma túy khác một cách trái phép là hành vi cấu
thành tội sản xuất trái phép chất ma túy theo Đ.193 BLHS.
Đúng, xem thông TƯ lt 17/2007.....
1. nạn nhân tử vong là dấu hiệu định tội của tội giúp người khác tự sát(điều 101 BLHS)
SAI - Vì văn phạm của điều luật chỉ ghi là giúp người khác tự sát chứ không đề cập đến hậu quả. Chỉ cần người được giúp đỡ
thực hiện hành vi tự sát thì tội phạm đã hoàn thành. Do đó hành vi tự sát của người được giúp mới là dấu hiệu định tội của tội
phạm.
2. không phải mọi trường hợp vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ dều cấu thành tội vi
phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông dường bộ (Đ 202)
ĐÚNG - Lý do nằm ngay trong khoản 1 của điều luật. Nếu vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
mà không gây hậu quả chết người hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì không cấu thành tội
phạm.
3. mọi trường hợp làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức đều cấu thành tội làm giả tài liệu cuatr cơ quan,tổ chức(Đ 267)
SAI - Vì người thực hiện hành vi phải nhàm mục đích lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân mới cấu thành tội phạm.

4. hình thức chiếm đoạt tài sản không phải là dấu hiệu định tội của tội phạm tham ô tài sản(Đ 278)
ĐÚNG - Hành vi chiếm đoạt mới là mới là dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội tham ô. Còn chiếm đoạt bằng hình thức nào
thì cũng vậy khi có đủ các yếu tố cấu thành khác.
5. hành vi giao cấu thuận tình giữa chú và cháu ruột(ĐÃ thành niên) không cấu thành tội loạn luân(Đ 150)
ĐÚNG - Vì chú và cháu ruột không cùng dòng máu trực hệ (khoản 12 Điều 8 Luật HN&GĐ).
6. bắt cóc người nhằm chiếm đoạt vú khí quân dụng là hành ...
1. Làm chết người trong khi thi hành công vụ do hống hách, coi thường tính mạng người khác hành vi cấu thành tội
"Làm chết người trong khi thi hành công vụ" (Đ.97BLHS)
Sai, làm chết người khi thi hành công vụ là
-Sử dụng vũ lực, vũ khi trái với qui định pháp luật
-Động cơ mục đích là : do thi hành công vụ được giao
2. Không phải mọi loại tài sản đều là đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu.
Đúng. Một số loại tài sản thể không đối tượng của các tội m phạm sỡ hữu: TS hữu danh, TS được hình thành trong
tương lai, TS có tính năng, công dụng đặc biệt.
3. Hàng giả chỉ là đối tượng tác động của các tội phạm được quy định tại Đ.156, 157, 158 BLHS.
Sai, Hàng giả về nội dung, qui định ở đ156, 157, 158
Hàng giả về hình thức qui định ở điều 171
4.Hành vi làm cho chất ma túy từ loại ma túy này chuyển thành một loại ma túy khác một cách trái phéphành vi cấu
thành tội sản xuất trái phép chất ma túy theo Đ.193 BLHS.
Đúng, xem thông TƯ lt 17/2007.....
1. nạn nhân tử vong là dấu hiệu định tội của tội giúp người khác tự sát(điều 101 BLHS)
SAI - văn phạm của điều luật chỉ ghi giúp người khác tự sát chứ không đề cập đến hậu quả. Chỉ cần người được giúp đỡ
thực hiện hành vi tự sát thì tội phạm đã hoàn thành. Do đó hành vi tự sát của người được giúp mới dấu hiệu định tội của tội
phạm.
2. không phải mọi trường hợp vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ dều cấu thành tội vi
phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông dường bộ (Đ 202)
ĐÚNG - Lý do nằm ngay trong khoản 1 của điều luật. Nếu vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
không gây hậu quả chết người hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì không cấu thành tội
phạm.
3. mọi trường hợp làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức đều cấu thành tội làm giả tài liệu cuatr cơ quan,tổ chức(Đ 267)
SAI - Vì người thực hiện hành vi phải nhàm mục đích lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân mới cấu thành tội phạm.
Nhận định đúng sai và bài tập tham khảo luật hình sự 3 đại học luật TPHCM - Trang 2
Nhận định đúng sai và bài tập tham khảo luật hình sự 3 đại học luật TPHCM - Người đăng: chimchip50
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nhận định đúng sai và bài tập tham khảo luật hình sự 3 đại học luật TPHCM 9 10 75