Ktl-icon-tai-lieu

Nhận định luật lao động

Được đăng lên bởi vh-nlmt-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Nhận định và hỏi đáp luật lao động
1) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn thì luôn phải
bồi thường chi phí đào tạo.
Sai. vì NLD chỉ phải bồi thường chi phí đào tạo nếu có, hoặc nếu có mà 2 bên thỏa thuận
được thì NLD cũng ko phải bồi thường.
2) Quan hệ lao động của công chức, viên chức không áp dụng các quy định của Luật lao
động.
Sai. Căn cứ điều 4 BLLD
Điều 4
Chế độ lao động đối với công chức, viên chức Nhà nước, người giữ các chức vụ được
bầu, cử hoặc bổ nhiệm, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân,
người thuộc các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội khác và xã viên hợp tác
xã do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tuỳ từng đối tượng mà được áp dụng
một số quy định trong Bộ luật này.
3) Người học nghề đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề trước thời hạn thì không
được hoàn trả phần học phí còn lại.
Sai. Vì theo quy định tại điều 37 luật dạy nghề 2006 thì trong trường hợp người học nghề
chấm dứt hợp đồng để đi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc do ốm đau, tai nạn, vì lí do sức
khỏe mà không thể tiếp tục học nghề nữa thì sẽ được hoàn trả lại phần học phí của thời
gian còn lại.
4) Thỏa ước lao động tập thể có giá trị pháp lý cao hơn hợp đồng lao động.
Đúng, theo quy định tại khoản Điều 49 BLLD thì:
"2- Trong trường hợp quyền lợi của người lao động đã thoả thuận trong hợp đồng lao
động thấp hơn so với thoả ước tập thể, thì phải thực hiện những điều khoản tương ứng
của thoả ước tập thể. Mọi quy định về lao động trong doanh nghiệp phải được sửa đổi
cho phù hợp với thoả ước tập thể."
5) Hợp đồng lao động phải do chính người lao động giao kết và thực hiện.
6) Người lao động có thể ký kết nhiều hợp đồng lao động khác nhau với nhiều người sử
dụng lao động khác nhau.
Đúng. căn cứ khoản 3 Điều 30 BLLD
"Người lao động có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao động, với một hoặc nhiều
người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao
kết."

7) Thời gian có hiệu lực của hợp đồng lao động đuợc tính từ thời điểm người lao động
làm việc thực tế tại doanh nghiệp.
Sai, có thể tính từ thời điểm do 2 bên thỏa thuận, từ ngày giao kết ( căn cứ khoản 1 Điều
33)
8) Có thể giao kết tối đa 3 lần đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng
đến 36 tháng.
Sai. chỉ tối đa 2 lần thôi ( tuy nhiên vẫn có cách mà NSDL lách luật được là ký hợp đồng
1 cách không liên tục ) bạn tham khảo thêm điều 27 BLLD
9) Người lao động bị thương tật vĩnh viễn không thể tham gia quan hệ lao độ...
Nhận định và hỏi đáp luật lao động
1) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn thì luôn phải
bồi thường chi phí đào tạo.
Sai. vì NLD chỉ phải bồi thường chi phí đào tạo nếu có, hoặc nếu có mà 2 bên thỏa thuận
được thì NLD cũng ko phải bồi thường.
2) Quan hệ lao động của công chức, viên chức không áp dụng các quy định của Luật lao
động.
Sai. Căn cứ điều 4 BLLD
Điều 4
Chế độ lao động đối với công chức, viên chức Nhà nước, người giữ các chức vụ được
bầu, cử hoặc bổ nhiệm, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân,
người thuộc các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội khác và xã viên hợp tác
xã do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tuỳ từng đối tượng mà được áp dụng
một số quy định trong Bộ luật này.
3) Người học nghề đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề trước thời hạn thì không
được hoàn trả phần học phí còn lại.
Sai. Vì theo quy định tại điều 37 luật dạy nghề 2006 thì trong trường hợp người học nghề
chấm dứt hợp đồng để đi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc do ốm đau, tai nạn, vì lí do sức
khỏe mà không thể tiếp tục học nghề nữa thì sẽ được hoàn trả lại phần học phí của thời
gian còn lại.
4) Thỏa ước lao động tập thể có giá trị pháp lý cao hơn hợp đồng lao động.
Đúng, theo quy định tại khoản Điều 49 BLLD thì:
"2- Trong trường hợp quyền lợi của người lao động đã thoả thuận trong hợp đồng lao
động thấp hơn so với thoả ước tập thể, thì phải thực hiện những điều khoản tương ứng
của thoả ước tập thể. Mọi quy định về lao động trong doanh nghiệp phải được sửa đổi
cho phù hợp với thoả ước tập thể."
5) Hợp đồng lao động phải do chính người lao động giao kết và thực hiện.
6) Người lao động có thể ký kết nhiều hợp đồng lao động khác nhau với nhiều người sử
dụng lao động khác nhau.
Đúng. căn cứ khoản 3 Điều 30 BLLD
"Người lao động có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao động, với một hoặc nhiều
người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao
kết."
Nhận định luật lao động - Trang 2
Nhận định luật lao động - Người đăng: vh-nlmt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nhận định luật lao động 9 10 198