Ktl-icon-tai-lieu

Những nguyên tắc TTHS Hoa Kỳ

Được đăng lên bởi Shiroi Shichi
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 3401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC NGUYÊN TẮC LIÊN BANG VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ (2006)
(Bao gồm cả sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2006)

CỦA HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ

I. PHẠM VI ÁP DỤNG
II. TỐ TỤNG SƠ BỘ
III. BỒI THẨM ĐOÀN MỞ RỘNG, CÁO TRẠNG, VÀ THÔNG BÁO
IV. QUYẾT ĐỊNH TRUY TỐ VÀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ
V. THẨM QUYỀN THEO LÃNH THỔ
VI. XÉT XỬ
VII. THỦ TỤC SAU KHI KẾT ÁN
VIII. TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT VÀ BỔ SUNG
IX. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

I. PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Phạm vi; Khái niệm
2. Giải thích
II. TỐ TỤNG SƠ BỘ
3. Khiếu nại
4. Lệnh bắt hoặc triệu tập theo khiếu nại
5. Trình diện ban đầu
5.1. Xét xử sơ bộ
III. BỒI THẨM ĐOÀN MỞ RỘNG, CÁO TRẠNG, VÀ THÔNG BÁO
1

6. Bồi thẩm đoàn mở rộng
7. Cáo trạng và thông báo
8. Nhập vụ án có nhiều tội danh và nhiều bị cáo
9. Lệnh bắt hoặc triệu tập theo cáo trạng hoặc thông báo
IV. QUYẾT ĐỊNH TRUY TỐ VÀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ
10. Quyết định truy tố
11. Thú nhận
12. Bào chữa và phản đối – Thời điểm và cách trình bày – Bằng các tuyên
bố hoặc đơn -- Đơn đề nghị ra phán quyết dựa trên các lời khai
12.1. Thông báo về Bào chữa Ngoại phạm
12.2. Thông báo về Bào chữa Tâm thần; Kiểm tra Khả năng nhận thức
12.3. Thông báo về Bào chữa Cơ quan Công quyền
12.4. Tuyên bố về Tài liệu vụ án
13. Nhập các vụ án để xét xử
14. Hạn chế việc nhập gây bất lợi
15. Ghi chép lời khai
16. Điều tra và thẩm tra
17. Lệnh triệu tập nhân chứng
17.1. Họp trước khi xét xử
V. THẨM QUYỀN XÉT XỬ THEO LÃNH THỔ
18. Nơi truy tố và xét xử
19. [bảo lưu]
20. Chuyển giao để thú nhận và xử phạt
21. Chuyển giao để xét xử
2

22. [chuyển giao]
VI. XÉT XỬ
23. Xét xử có hoặc không có bồi thẩm đoàn
24. Bồi thẩm viên xét xử
25. Thẩm phán không đủ năng lực
26. Lấy lời khai
26.1. Quyết định luật nước ngoài
26.2. Đưa ra một tuyên bố của nhân chứng
26.3. Xét xử sai
27. Chứng minh một hồ sơ chính thức
28. Người phiên dịch
29. Đơn xin tuyên vô tội
29.1. Kết thúc tranh luận
30. Chỉ thị của Bồi thẩm đoàn
31. Bản án của Bồi thẩm đoàn
VII. THỦ TỤC SAU KHI KẾT ÁN
32. Quyết định hình phạt và phán quyết
32.1. Huỷ hoặc sửa quyết định trả tự do có giám sát hoặc quản chế
32.2. Tịch thu hình sự
33. Xét xử mới
34. Lệnh bắt
35. Sửa hoặc giảm án
36. Lỗi văn bản
37. [bảo lưu]
3

38. Hoãn hình phạt hoặc mất khả năng
39. [bảo lưu]
VIII. THỦ TỤC ĐẶC BIỆT HOẶC BỔ SUNG
40. Bắt vì không trình diện tại một Quận khác
41. Khám xét và bắt giữ
42. Tội khinh thường
IX. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
43. Có mặt bị cáo
44. Quyền có và chỉ định người bào chữa
45. Tính toán và gia hạn
46. Trả tự do cho người bị tạm giữ, tạm giam; Giám sát việc giam, giữ
47. Đơn và biên ...
CÁC NGUYÊN TẮC LIÊN BANG VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ (2006)
(Bao gồm cả sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2006)
CỦA HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
I. PHẠM VI ÁP DỤNG
II. TỐ TỤNG SƠ BỘ
III. BỒI THẨM ĐOÀN MỞ RỘNG, CÁO TRẠNG, VÀ THÔNG BÁO
IV. QUYẾT ĐỊNH TRUY TỐ VÀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ
V. THẨM QUYỀN THEO LÃNH THỔ
VI. XÉT XỬ
VII. THỦ TỤC SAU KHI KẾT ÁN
VIII. TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT VÀ BỔ SUNG
IX. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
I. PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Phạm vi; Khái niệm
2. Giải thích
II. TỐ TỤNG SƠ BỘ
3. Khiếu nại
4. Lệnh bắt hoặc triệu tập theo khiếu nại
5. Trình diện ban đầu
5.1. Xét xử sơ bộ
III. BỒI THẨM ĐOÀN MỞ RỘNG, CÁO TRẠNG, VÀ THÔNG BÁO
1
Những nguyên tắc TTHS Hoa Kỳ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những nguyên tắc TTHS Hoa Kỳ - Người đăng: Shiroi Shichi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Những nguyên tắc TTHS Hoa Kỳ 9 10 256