Ktl-icon-tai-lieu

nội dung tpp

Được đăng lên bởi ktsthanhthien16
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 92 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nội Dung TPP
TPP, viết tắt của từ Trans-Pacific Partnership Agreement (Hiệp định đối tác kinh tế
xuyên Thái Bình Dương), là một hiệp định, thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc
gia với mục đích hội nhập nền kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 12 thành
viên của TPP bao gồm: Úc, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Canada,
Peru, Singapore, Vietnam, Mỹ và Nhật Bản . TPP bắt đầu từ một thỏa thuận giữa
Singapore, Chile, New Zealand và Brunei vào năm 2009, trước khi Hòa Kỳ quyết định
tham gia và dẫn đầu .
Các quốc gia thành viên hiện tại của TPP chiếm 40% GDP của cả thế giới và 26%
lượng giao dịch hàng hóa toàn cầu.
Sau hơn 5 ngày đàm phán kể từ ngày 30/09/2015 đến 9h sáng ngày 05/10/2015 theo
giờ địa phương, các nước đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)
đã tuyên bố kết thúc đàm phán TPP. Kết quả đàm phán là một hiệp định chất lượng
cao, tham vọng, toàn diện và cân bằng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; hỗ trợ tạo ra và
duy trì việc làm; thúc đẩy việc đổi mới, năng suất và tính cạnh tranh; nâng cao mức
sống; giảm nghèo tại các nước; và nâng cao minh bạch hóa, quản trị tốt cũng như bảo
hộ lao động và bảo vệ môi trường. Chúng tôi coi việc kết thúc đàm phán hiệp định này
với các tiêu chuẩn mới và cao về thương mại và đầu tư tại khu vực châu Á Thái Bình
Dương là một bước quan trọng để tiến tới mục tiêu cao nhất về thương mại tự do và
hội nhập trên toàn khu vực . Bản tóm tắt nội dung TPP :
CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: Có 5 đặc điểm chính làm TPP trở thành một hiệp định
mang tính bước ngoặt của thế kỷ 21. Các đặc điểm đó bao gồm:
 Tiếp cận thị trường một cách toàn diện. Hiệp định TPP cắt giảm thuế quan và các
hàng rào phi thuế về căn bản đối với tất cả thương mại hàng hóa và dịch vụ và điều
chỉnh toàn bộ các lĩnh vực về thương mại
 Tiếp cận mang tính khu vực trong việc đưa ra các cam kết. Hiệp định TPP tạo thuận
lợi cho việc phát triển sản xuất và dây chuyền cung ứng, cũng như thương mại không
gián đoạn, đẩy mạnh tính hiệu quả và hỗ trợ thực hiện mục tiêu về tạo việc làm, nâng
cao mức sống, thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn và tạo thuận lợi cho việc hội nhập qua biên
giới cũng như mở cửa thị trường trong nước.
 Giải quyết các thách thức mới đối với thương mại. Hiệp định TPP thúc đẩy việc đổi
mới, năng suất và tính cạnh tranh thông qua việc giải quyết các vấn đề mới, trong đó
bao gồm việc phát triển nền kinh tế số và vai trò ngày càng tăng của các doanh nghiệp
Nhà nước trong nền kinh tế toàn cầu.

 Bao hàm toàn bộ các yếu tố liên quan đến thươn...
Nội Dung TPP
TPP, viết tắt của từ Trans-Pacific Partnership Agreement (Hiệp định đối tác kinh tế
xuyên Thái Bình Dương), là một hiệp định, thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc
gia với mục đích hội nhập nền kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 12 thành
viên của TPP bao gồm: Úc, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Canada,
Peru, Singapore, Vietnam, Mỹ và Nhật Bản . TPP bắt đầu từ một thỏa thuận giữa
Singapore, Chile, New Zealand và Brunei vào năm 2009, trước khi Hòa Kỳ quyết định
tham gia và dẫn đầu .
Các quốc gia thành viên hiện tại của TPP chiếm 40% GDP của cả thế giới và 26%
lượng giao dịch hàng hóa toàn cầu.
Sau hơn 5 ngày đàm phán kể từ ngày 30/09/2015 đến 9h sáng ngày 05/10/2015 theo
giờ địa phương, các nước đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)
đã tuyên bố kết thúc đàm phán TPP. Kết quả đàm phán là một hiệp định chất lượng
cao, tham vọng, toàn diện và cân bằng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; hỗ trợ tạo ra và
duy trì việc làm; thúc đẩy việc đổi mới, năng suất và tính cạnh tranh; nâng cao mức
sống; giảm nghèo tại các nước; và nâng cao minh bạch hóa, quản trị tốt cũng như bảo
hộ lao động và bảo vệ môi trường. Chúng tôi coi việc kết thúc đàm phán hiệp định này
với các tiêu chuẩn mới và cao về thương mại và đầu tư tại khu vực châu Á Thái Bình
Dương là một bước quan trọng để tiến tới mục tiêu cao nhất về thương mại tự do và
hội nhập trên toàn khu vực . Bản tóm tắt nội dung TPP :
CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: Có 5 đặc điểm chính làm TPP trở thành một hiệp định
mang tính bước ngoặt của thế kỷ 21. Các đặc điểm đó bao gồm:
Tiếp cận thị trường một cách toàn diện. Hiệp định TPP cắt giảm thuế quan và các
hàng rào phi thuế về căn bản đối với tất cả thương mại hàng hóa và dịch vụ và điều
chỉnh toàn bộ các lĩnh vực về thương mại
Tiếp cận mang tính khu vực trong việc đưa ra các cam kết. Hiệp định TPP tạo thuận
lợi cho việc phát triển sản xuất và dây chuyền cung ứng, cũng như thương mại không
gián đoạn, đẩy mạnh tính hiệu quả và hỗ trợ thực hiện mục tiêu về tạo việc làm, nâng
cao mức sống, thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn và tạo thuận lợi cho việc hội nhập qua biên
giới cũng như mở cửa thị trường trong nước.
Giải quyết các thách thức mới đối với thương mại. Hiệp định TPP thúc đẩy việc đổi
mới, năng suất và tính cạnh tranh thông qua việc giải quyết các vấn đề mới, trong đó
bao gồm việc phát triển nền kinh tế số và vai trò ngày càng tăng của các doanh nghiệp
Nhà nước trong nền kinh tế toàn cầu.
nội dung tpp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nội dung tpp - Người đăng: ktsthanhthien16
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
nội dung tpp 9 10 994