Ktl-icon-tai-lieu

nông thôn mới

Được đăng lên bởi khanhan89
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ký phối hợp về xây dựng nông thôn mới giữa
bộ chỉ huy quân sự tỉnh với xã Quới Điền
Ngày 4/5/2013 tại nhà văn hóa xã Quới Điền, Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh phối hợp
với Ban Chỉ Đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa xã tổ chức buổi ký kết
phối hợp “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Quới
Điền, huyện thạnh phú.
Đến dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Na, Phó Chính ủy, bộ chỉ huy quân sự
tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và đại diện các đồng chí trong Bộ Chỉ huy quân sự
tỉnh, đồng chí Bùi Văn Lâm, Bí thư huyện ủy Thạnh phú, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện
và đại diện các đồng chí Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Huyện và trên 40 đại
biểu là các đồng chí trong Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa
xã.
Tại buổi ký kết, quý đại biểu nghe thông qua kế hoạch phối hợp thực hiện phong
trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Quới
Điền đến năm 2015 và kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ
trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Quới Điền đến năm 2013.
Để kịp thời chia sẽ khó khăn của xã trong xây dựng nông thôn mới đến năm
2015, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh sẽ phối hợp với xã tập trung vào những công việc từ nay
đến năm 2015 cụ thể như: tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội như nâng
cấp đường giao thông, cải tạo, nâng cao hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng, tham
gia thực hiện chương trình xóa nhà tạm; tham gia cùng với địa phương thực hiện
chuyển dịch cơ cấu sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ
trọng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…; tham gia thực hiện các chương
trình giáo dục cộng đồng như chăm sóc sức khỏe nhân dân (thực hiện “Quân – dân y
kết hợp”), vệ sinh môi trường, tham gia thực hiện tốt công tác chính sách, đền ơn đáp
nghĩa, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống hóa” và phong trào xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2015; tham gia
củng cố cơ sở chính trị địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền,
Mặt trận và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh và tham gia đẩy mạnh công tác phối
hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an
ninh, xây dựng lực lượng dân quân rộng khắp, chất lượng cao; tham gia đấu tranh
phòng chống tệ nạn xã hội, giũ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng
địa bàn an toàn, vũng mạnh.
Tại đây, các đại biểu đã chứng kiến ký kết giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với Ban
chỉ đạo x...
Ký phối hợp về xây dựng nông thôn mới giữa
bộ chỉ huy quân sự tỉnh với xã Quới Điền
Ngày 4/5/2013 tại nhà văn hóaQuới Điền, Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh phối hợp
với Ban Chỉ Đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa t chức buổi kết
phối hợp “Lực lượng trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” tại Quới
Điền, huyện thạnh phú.
Đến dự đồng chí Đại Nguyễn Văn Na, Phó Chính ủy, b chỉ huy quân sự
tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đại diện các đồng chí trong Bộ Chỉ huy quân s
tỉnh, đồng chí Bùi Văn Lâm, thư huyện ủy Thạnh phú, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện
đại diện các đồng chí Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Huyện trên 40 đại
biểu các đồng chí trong Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đời sống văn hóa
xã.
Tại buổi ký kết, quý đại biểu nghe thông qua kế hoạch phối hợp thực hiện phong
trào thi đua “Lực lượng trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Quới
Điền đến m 2015 kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng
trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Quới Điền đến năm 2013.
Để kịp thời chia sẽ k khăn của trong xây dựng nông thôn mới đến năm
2015, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh sẽ phối hợp với xã tập trung vào những công việc từ nay
đến năm 2015 cụ thể như: tham gia y dựng sở hạ tầng kinh tế, hội như nâng
cấp đường giao thông, cải tạo, nâng cao hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng, tham
gia thực hiện chương trình xóa nhà tạm; tham gia cùng với địa phương thực hiện
chuyển dịch cấu sản xuất gắn với chuyển dịch cấu lao động theo hướng tăng tỷ
trọng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…; tham gia thực hiện các chương
trình giáo dục cộng đồng như chăm sóc sức khỏe nhân dân (thực hiện “Quân dân y
kết hợp”), vệ sinh môi trường, tham gia thực hiện tốt công tác chínhch, đền ơn đáp
nghĩa, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống hóa” và phong trào xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2015; tham gia
củng c sở chính trị địa phương, góp phần y dựng tổ chức Đảng, Chính quyền,
Mặt trận các đoàn thể trong sạch, vững mạnh tham gia đẩy mạnh công tác phối
hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an
ninh, xây dựng lực lượng dân quân rộng khắp, chất lượng cao; tham gia đấu tranh
phòng chống tệ nạn hội, giũ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn hội, xây dựng
địa bàn an toàn, vũng mạnh.
Tại đây, các đại biểu đã chứng kiến ký kết giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với Ban
chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đời sống văn hóa Quới Điền. Những việc làm
trên, đã phần nào tôn vinh bản chất tốt đẹp “Anh bộ đội cụ hồ” thời kỳ đổi mới, góp
phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng sở ngày càng vững mạnh toàn
diện.
Nguyễn Đẹp
nông thôn mới - Người đăng: khanhan89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
nông thôn mới 9 10 804