Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập luật ngân hàng

Được đăng lên bởi HA Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP LUẬT NGÂN HÀNG
* Một số câu hỏi lý thuyết môn Luật Ngân hàng K29:
- Phân biệt các hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng
- Điều kiện vay vốn. Tại sao PL lại quy định những điều kiện này
- Các trường hợp từ chối thanh toán sec
- Các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Công cụ nào thể hiện tính chất hành
chính-mệnh lệnh?
- Khái niệm cho thuê tài chính. Tại sao cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng của tổ
chức tín dụng?
- Nội dung quản lý nhà nước về ngân hàng
- Phân tích các điều khoản của hợp đồng tín dụng
- So sánh công ty cho thuê tài chính với hình thức cho vay trung và dài hạn. Trình bày
các hình thức công ty cho thuê tài chính ở việt nam
- Tại sao hình thức hợp đồng tín dụng phải đc lập thành văn bản?
- Các công cụ chuyển nhượng trong thanh toán quốc tế
- So sánh việc phát hành giấy tờ có giá của ngân hàng thương mại với việc phát hành giấy
tờ có giá của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

*Trắc nghiệm: Khẳng định sau Đúng hay Sai? Tại sao?
- Mọi tổ chức tín dụng đều được ngân hàng nhà nước tái cấp vốn.
- Các tổ chức tín dụng bình đằng với nhau về quyền-nghĩa vụ trong huy động vốn.
- Hợp đồng tín dụng đương nhiên có hiệu lực từ thời điểm ký kết.
- Mọi tranh chấp đều được giải quyết bằng con đường tài phán.

Đề thi Luật Ngân Hàng CQ văn bằng 2
1. Nêu chức năng của ngân hàng NN VN. Mối liên hệ giữa NHNN với các TCTD
2. Một ông A được vay vốn ngân hàng với lãi suất 1,8%/năm. Đến ngày đáo hạn, ông
được gia hạn vay thêm 6 tháng nữa và ngân hàng tính ông lãi suất 2,5% trong kỳ hạn tiếp
theo. Hỏi ngân hàng tính lãi suất như thế có đúng hay không? Vì sao

Câu hỏi phụ:
1. Gia hạn với điều chỉnh thời hạn vay khác nhau ở điểm gì?
2. Thế nào là TCTD?
3. Có mấy loại TCTD, chúng khác nhau ở điểm gì?
4. Trình bày NHNN là NH của các NH?
5. NHNN tái cấp vốn cho TCTD bằng những cách thức nào?
6. NHNN thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia bằng những cách nào?

Đề thi Luật Ngân Hàng
1/ Tại sao nói Ngân hàng nhà nước là Ngân hàng của các ngân hàng và là Ngân hàng của
chính phủ?

2/ Chi nhánh ngân hàng thương mại B có thể tái cấp vốn cho Ngân hàng thương mại cổ
phần A theo hình thức nào trong số các hình thức sau:
- Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng
- Chiết khấu-tái chiết khấu giấy tờ có giá
- Cho vay cầm cố tài sản
- Bảo lãnh
- Cho thuê tài chính

Nếu Chi nhánh ngân hàng thương mại B cho Ngân hàng thương mại cổ phần A vay theo
hình thức có bảo đảm bằng tài sản thì tài sản đó cần phải đáp ứng những điều kiện j??

Đề K31-HLU
Câu 1: So sánh ...
CÂU HỎI ÔN TẬP LUẬT NGÂN HÀNG
* Mt s câu hi lý thuyết môn Lut Ngân hàng K29:
- Phân biệt các hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng
- Điều kiện vay vốn. Tại sao PL lại quy định những điều kiện này
- Các trường hợp từ chối thanh toán sec
- Các công cthực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Công cụ nào thể hiện tính chất hành
chính-mệnh lệnh?
- Khái niệm cho thuê tài chính. Tại sao cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng của tổ
chức tín dụng?
- Nội dung quản lý nhà nước về ngân hàng
- Phân tích các điều khoản của hợp đồng tín dụng
- So sánh công ty cho thuê tài chính với hình thức cho vay trung và dài hạn. Trình bày
các hình thức công ty cho thuê tài chính ở việt nam
- Tại sao hình thức hợp đồng tín dụng phải đc lập thành văn bản?
- Các công cchuyển nhượng trong thanh toán quốc tế
- So sánh việc phát hành giấy tờ có giá của ngân hàng thương mại với việc phát hành giấy
tờ có giá của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
*Trắc nghiệm: Khẳng định sau Đúng hay Sai? Tại sao?
- Mọi tổ chức tín dụng đều được ngân hàng nhà nước tái cấp vốn.
- Các tổ chức tín dụng bình đằng với nhau về quyền-nghĩa vụ trong huy động vốn.
- Hp đồng tín dụng đương nhiên có hiệu lực từ thời điểm ký kết.
- Mọi tranh chấp đều được giải quyết bằng con đường tài phán.
Ôn tập luật ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập luật ngân hàng - Người đăng: HA Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ôn tập luật ngân hàng 9 10 100