Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích các nguyên tắc thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi Diễm Ngỗng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 870 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chàomừngcôvàcácbạnđếnvớibuổihọcngàyhômnay

Đềbài:phântíchcácnguyêntắcthủtụchànhchính

Kháiniệm:Thủtụchànhchính
O Thủtụclàcáchthứctiếnhànhmộtcôngviệcvớinộidung,trìnhtựnhấtđịnh,theoquyđịnh
nhànước(theotừđiểntiếngViệtthôngdụng)

O Thủtụchànhchínhđượchiểulàtổngthểnhữnghànhvipháplýcầnthiếtphảiđượcthựchiệ
ntheocáchthức,trìnhtựdophápluậtxácđịnhnhằmtổchứcnhiệmvụ,quyềnhạnhayquy
ền,nghĩavụcủacácchủthểtrongquảnlýhànhchínhnhànước

O Thủtục hành chính là một loại quy phạm pháp luật quy định trình tự về thời

gian, về không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy Nhà
nước, là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan Nhà nước trong mối
quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân.

Nhưvậythủtụchànhchínhcónộidung :
O Sốlượngcáchoạtđộngcụthểcầnthựchiệnđểtiếnhànhnhữnghoạtđộngquảnlýnhấtđịn
h

O Trìnhtựcáchoạtđộngcụthể,mốiliênhệgiữacáchoạtđộngđó
O Nộidung,mụcđíchcủacáchoạtđộngcụthể
O Cáchthứctiếnhành,thờigiantiếnhànhcáchoạtđộngcụthể

Cácnguyêntắcxâydựngthủtụchànhchính

1

Nguyêntắcphápchếxãhộich
ủnghĩa

2

Nguyêntắcphùhợpvớithựctế
kháchquan

3

Nguyêntắcđơngiản,dễhiểu,t
hựchiệnthuậnlợi

1.Nguyêntắcphápchếxãhộichủnghĩa
O Thủtụchànhchínhphảiđượcxâydựngphùhợpvớiphápchếxãhộichủnghĩ
a,phùhợpvớiluậtpháphiệnhànhcủanhànước,cótínhhệthống,nhằmtạođư
ợccôngcụquảnlýhữuhiệuchobộmáyNhànước.

O Theonguyêntắcnày,chỉcónhữngcơquancóthẩmquyềnmớiđượcbanhàn
hthủtụchànhchính.

Nghịquyếtchínhphủsố38-CPngày04-51994vềcảicáchmộtbướcthủtụchànhchínhtronggiảiquyếtcôngviệccủacôngdânvàtổchức

Ngoài luật, pháp lệnh và các văn bản pháp quy của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ, chỉ có Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ mới có thẩm quyền quy định các thủ tục hành chính
thuộc phạm vi quản lý của mình và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các qui định đó. Việc quy định mới hoặc bổ
Đối với
thủ định
tục hành
chính
thẩm quyền
của Bộ,
Trung
ương,
nhưng
cần
phải
có đồng
quy
sung,
sửamột
đổi,số
bãiquy
bỏ định
các quy
về thủ
tục thuộc
hành chính
đã có phải
đượcngành
thể hiện
bằng
văn bản,
bảo
đảm
tính
định
riêng để
hợp được
với đặc
của một
địa và
phương
thì bản
các pháp
Bộ, ngành
Trung
ương
văn Thủ
bản uỷ
quyền
cho
bộ; chính
xác,phù
không
tráiđiểm
với luật,
phápsốlệnh
các văn
quy của
Chính
phủcóhoặc
tướng
Chính
Uỷ ban
dân tỉnh,
thành
thuộc
ươngdễban
hành
quy được
định này
ban
nhân
phủ.
Cácnhân
quy định
về thủ
tục phố
hànhtrực
chính
phảiTrung
đơn giản,
hiểu,
dễquy
thựcđịnh.
hiện Các
và phải
côngcủa
bố Uỷ
công
khai
để dân
mọi
tỉnh, thành phố phả...
Chàomừngcôvàcácbạnđếnvớibuổihọcngàyhômnay
Đềbài:phântíchcácnguyêntắcthủtụchànhchính
Phân tích các nguyên tắc thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích các nguyên tắc thủ tục hành chính - Người đăng: Diễm Ngỗng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phân tích các nguyên tắc thủ tục hành chính 9 10 106