Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích điều luật 123 bộ luật hình sự :Tội bắt ,giam ,giữ người trái pháp luật

Được đăng lên bởi hoanguyen17193-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3846 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Điều 123 :Tội bắt ,giữ hoặc
giam người trái pháp luật .
Sinh viên :Nguyễn Thị Hoa
Mã sinh viên :CQ531387
Lớp :Luật kinh doanh 53B

I:Khái niệm liên quan :
-Theo Đại Từ điển Tiếng Việt,
+“Bắt là nắm giữ lấy, không cho hoạt động tự do”;
+“Giữ là: 1. Làm cho ở nguyên một chỗ, không có sự xê dịch; 2. Làm cho ở
trạng thái ổn định, không có sự thay đổi; 3. Trông coi, bảo quản; 4. Đảm
nhận”;
+“Giam là: 1. Giữ người có tội ở chỗ nào đó; 2. Bị ràng buộc, không cho t ự
do”1.
-Dưới góc độ khoa học luật hình sự Việt Nam:
+bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật được hiểu là các hành vi ngăn
cản, tước đoạt sự tự do hoạt động, tự do dịch chuyển thân thể của người
khác trái với những quy định của pháp luật về căn cứ, thẩm quyền và thủ
t ục .
+ Các hành vi này đều có cùng tính chất và đ ều là nh ững hành vi xâm
phạm quyền tự do thân thể của người khác, có mục đích tước đo ạt sự tự
do hoạt động, dịch chuyển thân thể của người khác nhưng ch ỉ khác nhau
ở hình thức thể hiện.

II. Dấu hiệu pháp lý

1: Khách thể của tội phạm:
Tội bắt, giữ hoặc giam người
trái pháp luật xâm phạm quyền
bất khả xâm phạm về thân thể
của công dân nói riêng, quyền
tự do, dân chủ của công dân
nói chung.
(Điều 71 Hiến pháp Việt Nam
năm 1992)

2.Mặt khách quan của tôi phạm:
-Điều 123 BLHS quy định ba hành vi phạm tội: bắt người trái pháp
luật; giữ người trái pháp luật; giam người trái pháp luật.
-Để xác định có hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật
hay không, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án khi tiến hành
điều tra, truy tố, xét xử cần phải đối chiếu với các quy định của
BLTTHS( điều 80,81,82,86,87,88) cũng như PLXLVPHC(đi ều 44)
và các văn bản có liên quan về việc bắt, giữ hoặc giam người và
tạm giữ hành chính để xác định sai phạm ở khâu nào, tính chất và
mức độ nguy hiểm cho xã hội đến đâu mà quyết định xử lý có căn
cứ pháp lý, cũng như định tội danh cho chính xác.

• Tuy vậy, trên thực tế, hành vi bắt, giữ hoặc giam
người trái pháp luật diễn ra rất đa dạng, tính chất
và mức độ nguy hiểm cho xã hội cũng khác nhau,
nên thường chỉ xử lý về hình sự đối với các hành vi
sau:
• + thứ nhất, người không có thẩm quyền mà bắt, giữ
hoặc giam người (trừ trường hợp bắt người phạm
tội quả tang hoặc bắt người đang có lệnh truy nã)
• + thứ hai, người tuy có thẩm quyền nhưng lại bắt,
giữ hoặc giam người không có căn cứ theo quy
định của pháp luật.

• Thời điểm hoàn thành của tội phạm đối
với trường hợp thứ nhất là thời điểm
người phạm tội hoàn thành việc thực hiện
hành vi bắt, giữ hoặc giam ngư...
Đi u 123 :T i b t ,gi ho c
giam ng i trái pháp lu t .ườ
Sinh viên :Nguy n Th Hoa
Mã sinh viên :CQ531387
L p :Lu t kinh doanh 53B
Phân tích điều luật 123 bộ luật hình sự :Tội bắt ,giam ,giữ người trái pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích điều luật 123 bộ luật hình sự :Tội bắt ,giam ,giữ người trái pháp luật - Người đăng: hoanguyen17193-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phân tích điều luật 123 bộ luật hình sự :Tội bắt ,giam ,giữ người trái pháp luật 9 10 905