Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 170 trang   |   Lượt xem: 3452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIÁO TRÌNH

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
HỆ THỐNG
PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH

$

$

$
$

$
$

$

$

$

$

$

ĐÀ NẴNG 8/2001
1

Mở đầu
Trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, nếu như trước đây không lâu, máy
tính điện tử (MTĐT) còn đóng vai trò của người làm công (taskmaster) thì hiện
nay, MTĐT đã trở thành công cụ (tool) cần thiết cho hầu hết các lĩnh vực hoạt
động của một quốc gia. Trong tương lai không xa của thiên niên kỷ mới này,
MTĐT sẽ trở thành người bạn đồng hành (companion) không thể thiếu của mỗi
con người trong liên lạc, giao tiếp và việc làm hàng ngày.
Ở Việt Nam, MTĐT, chủ yếu là máy vi tính (PC − Personal Computer) đã và
đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các xí nghiệp, doanh nghiệp, các cơ quan
hành chính xã hội..., ngày càng thâm nhập vào hầu khắp các mặt hoạt động của
nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, MTĐT chỉ mới phục vụ công việc văn phòng
như soạn thảo văn bản là chính mà chưa thực sự đóng vai trò chủ đạo giúp con
người trong các lĩnh vực quản lý, tự động hoá để tăng năng suất lao động.
Một trong những nguyên nhân chính là Việt Nam còn thiếu rất nhiều những nhà
phân tích (analyste). Đó là những chuyên gia tin học có thể phân tích (tìm hiểu, khảo
sát...) sự hoạt động của các xí nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức hành chính xã hội...
để thiết kế các hệ thống Tin học phục vụ công tác quản lý trong mọi lĩnh vực.
Môn học «Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin »
(Information Systems Analysis and Design Methods), hay gọn hơn, « Phân tích và
thiết kế hệ thống », đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo những
cán bộ phân tích nói trên.

2

CHƯƠNG 1

Khái niệm về hệ thống thông tin quản lý
I. Khái niệm về hệ thống
I.1. Định nghĩa hệ thống
Thuật ngữ hệ thống (system) là một khái niệm rộng và được định nghĩa rất nhiều cách khác
nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, con người tiếp xúc với những hiện tượng, những sự kiện,
những hoạt động..., tất cả đều nhắc tới, hoặc liên quan tới thuật ngữ hệ thống.
Ví dụ :
1. Hệ thống nước sinh hoạt ở thành phố, hệ thống điện lưới, hệ thống dịch vụ mua bán
hàng, hệ thống điện thoại, hệ thống nhà ở...
2. Hệ thống xã hội, hệ thống tổ chức, hệ thống tư tưởng, hệ thống chính trị, hệ thống kinh
tế, hệ thống xí nghiệp, hệ thống đường sắt...
3. Hệ thống thiên nhiên, hệ thống thần kinh, hệ thống triết học, hệ thống máy tính, hệ
thống thông tin...
Có nhiều định nghĩa về hệ thống :
Từ điển Tiếng Việt 1997 định nghĩa hệ thống :
Tập hợp nhiều y...
1
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
GIÁO TRÌNH
P
P
H
H
Â
Â
N
N
T
T
Í
Í
C
C
H
H
V
V
À
À
T
T
H
H
I
I
T
T
K
K
H
H
T
T
H
H
N
N
G
G
PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH
ĐÀ NNG 8/2001
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
170 Vietnamese
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 9 10 678