Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích về điểm khác nhau giữa HĐLĐ và TƯLĐTT

Được đăng lên bởi van-snail-2911
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong cơ chế thị trường, các quan hệ lao động chủ yếu được hình
thành trên cơ sở nhu cầu và sự tự do thỏa thuận giữa các bên. NLĐ và
NSDLĐ. Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào mối quan hệ lao động cụ
thể mà chỉ điều tiết được thông qua pháp luật bằng các quy định các nguyên
tắc, các khung pháp luật tạo thành hành lang pháp lý để làm cơ sở cho sự
thương lượng, thỏa thuận giữa các bên. Còn quyền và nghĩa vụ cụ thể sẽ do
các bên tự thỏa thuận cho phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế của doanh
nghiệp....Nhưng khi có tranh chấp lao động xảy ra thì hợp đồng lao động
(HĐLĐ) hay thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) được xem là cơ sở chủ
yếu để giải quyết tranh chấp. Hai hình thức nói trên, tuy cùng là 1 dạng thỏa
thuận trong quan hệ lao động, nhưng chúng lại có những điểm khác nhau cơ
bản. Vì vậy, đi phân tích về điểm khác nhau giữa HĐLĐ và TƯLĐTT sẽ
giúp các quyền và nghĩa vụ của NLĐ và NSDLĐ được đảm bảo thực hiện
đúng và đầy đủ.
I. KHÁI QUÁT CHUNG.
1. Hợp đồng lao động.
Quan hệ lao động trong thị trường là loại quan hệ đặc biệt bởi liên quan
mật thiết đến yếu tố con người cần thiết phải có một hình thức pháp lý vừa
tạo ra sự lưu thông bình thường, thuận tiện vừa đảm bảo được quyền và lợi
ích hợp pháp các bên trong quan hệ lao động, hình thức đó chính là hợp đồng
lao động(HĐLĐ).
* Khái niệm
Thực chất của HĐLĐ là văn bản được kí kết sự thỏa thuận giữa hai bên,
người lao động đi tìm việc làm và người sử dụng lao động cần thuê người
làm công.
Theo Điều 26 Bộ luật lao động “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận
giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều
kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.” Như
vậy, có 3 yếu tố cấu thành HĐLĐ bao gồm:
 Sự cung ứng công việc
 Sự trả công lao động dưới dạng tiền lương, phụ cấp.
 Sự phụ thuộc về mặt pháp lý giữa hai chủ thể lao động.
* Mục đích ký kết HĐLĐ là ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên chủ thể
lao động, trách nhiệm bồi thường khi vi phạm hợp đồng đã ký kết, bảo vệ
quyền lợi của cả hai bên khi thực hiện thỏa thuận thuê mướn lao động.
* Tầm quan trọng của HĐLĐ
HĐLĐ có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, là cơ sở để cụ
thể hóa trong việc tuyển chọn những lao động phù hợp với yêu cầu của các
Doanh nghiệp, Tổ chức, Cá nhân.
Bên cạnh đó, HĐLĐ là một trong những hình thức pháp lý chủ yếu để
mọi người thực hiện quyền làm việc, tự do và tự nguyện lựa chọn việc làm
cũng như nơi làm việc của bản thân.
Thông qua HĐLĐ quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể đượ...
Trong chế thị trường, các quan hệ lao động chủ yếu được hình
thành trên sở nhu cầu sự tự do thỏa thuận giữa các bên. NLĐ
NSDLĐ. Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào mối quan hệ lao động cụ
thể chỉ điều tiết được thông qua pháp luật bằng các quy định các nguyên
tắc, các khung pháp luật tạo thành hành lang pháp để làm sở cho s
thương lượng, thỏa thuận giữa các bên. Còn quyền nghĩa v cụ thể sẽ do
các n tthỏa thuận cho phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế của doanh
nghiệp....Nhưng khi tranh chấp lao động xảy ra t hợp đồng lao động
(HĐLĐ) hay thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) được xem là sở chủ
yếu để giải quyết tranh chấp. Hai hình thức nói trên, tuy cùng là 1 dạng thỏa
thuận trong quan hệ lao động, nhưng chúng lại những điểm khác nhau
bản. vậy, đi phân tích về điểm khác nhau giữa HĐLĐ TƯLĐTT sẽ
giúp các quyền và nghĩa vụ của N NSDLĐ được đảm bảo thực hiện
đúng và đầy đủ.
I. KHÁI QUÁT CHUNG.
1. Hợp đồng lao động.
Quan hệ lao động trong thị trườngloại quan hệ đặc biệt bởi liên quan
mật thiết đến yếu tố con người cần thiết phải một hình thức pháp vừa
tạo ra sự lưu thông nh thường, thuận tiện vừa đảm bảo được quyền và lợi
ích hợp pháp các bên trong quan hệ lao động, hình thức đó chính là hợp đồng
lao động(HĐLĐ).
* Khái niệm
Thực chất của HĐLĐ là văn bản được kí kết sự thỏa thuận giữa hai bên,
người lao động đi tìm việc làm người s dụng lao động cần thuê người
làm công.
Theo Điều 26 B luật lao động “Hợp đồng lao động là s thỏa thuận
giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều
kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.N
vậy, có 3 yếu tố cấu thành HĐLĐ bao gồm:
Sự cung ứng công việc
Sự trả công lao động dưới dạng tiền lương, phụ cấp.
Sự phụ thuộc về mặt pháp lý giữa hai chủ thể lao động.
* Mục đích ký kết HĐLĐ là ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên chủ thể
lao động, trách nhiệm bồi thường khi vi phạm hợp đồng đã ký kết, bảo v
quyền lợi của cả hai bên khi thực hiện thỏa thuận thuê mướn lao động.
* Tầm quan trọng của HĐLĐ
HĐLĐ có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, là cơ sở để cụ
thể hóa trong việc tuyển chọn những lao động phù hợp với yêu cầu của các
Doanh nghiệp, Tổ chức, Cá nhân.
Bên cạnh đó, HĐLĐ một trong những nh thức pháp chủ yếu để
mọi người thực hiện quyền làm việc, tự do tự nguyện lựa chọn việc làm
cũng như nơi làm việc của bản thân.
Thông qua HĐLĐ quyền và nghĩa vụ của các n chủ thể được thiết lập
và xác định rõ ràng, là cơ sở chủ yếu để giải quyết tranh chấp trong lao động.
1
Phân tích về điểm khác nhau giữa HĐLĐ và TƯLĐTT - Trang 2
Phân tích về điểm khác nhau giữa HĐLĐ và TƯLĐTT - Người đăng: van-snail-2911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phân tích về điểm khác nhau giữa HĐLĐ và TƯLĐTT 9 10 76