Ktl-icon-tai-lieu

PHÁP CHẾ DƯỢC và thuốc gây nghiện

Được đăng lên bởi Minh Quang Võ
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2944 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÁP CHẾ DƯỢC

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN
ĐẾN THUỐC GÂY NGHIỆN
THUỐC HƯ
HƯỚNG TÂM THẦN

Hoá chất dùng trong Dược về khía cạnh quản lý được
phân thành hai nhóm:
Nhóm các hóa chất dùng làm thuốc : còn gọi là NGUYÊN
LIỆU LÀM THUỐC. Được phân thành hai loại:
1. Hóa chất thường
2. Hóa chất gây nghiện, hướng thần
Nhóm các hóa chất không dùng làm thuốc: còn gọi là HÓA
CHẤT HÓA NGHIỆM. Được phân thành hai loại:
1. Hóa chất thường
2. Hóa chất nguy hiểm: những hóa chất có các tính chất sau:
ĐỘC – ĂN MÒN – DỂ CHÁY – DỂ NỔ – OXY HÓA MẠNH KHỬ MẠNH
Trong chương trình chúng ta sẽ tìm hiểu về các quy chế liên
quan đến việc quản lý thuốc dùng cho người

Thực hiện việc quản lý
THUỐC GÂY NGHIỆN
Thông tư số
10/2010/TT-BYT
ngày 29/4/2010 của Bộ trưởng BYT

NỘI DUNG
* CÁC KHÁI NIỆM CHUNG
* CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHA CHẾ – SẢN
XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU – BẢO QUẢN
* CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN PHỐI –
DỰ TRÙ – DUYỆT DỰ TRÙ
* CÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

CÁC KHÁI NIỆM CHUNG

 Thế

nào là Thuốc GÂY NGHIỆN?

Là những thuốc có nguồn gốc tự nhiên, tổng hợp hay bán tổng
hợp được sử dụng với mục đích phòng bệnh, chữa bệnh (Mục
đích y học), phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học.
Nếu bị lạm dụng có thể dẫn đến “nghiện”
“nghiện”: Một tình trạng phụ thuộc về thể chất hay tâm thần
đối với chất lạm dụng.

Thuốc GÂY NGHIỆN DẠNG PHỐI HỢP:
cần hội đủ 4 yếu tố:
- Là thuốc gây nghiện: trong thành phần có chất có tên trong
danh mục các chất gây nghiện
- Trong thành phần ngoài chất gây nghiện còn có các chất
khác không phải là thuốc HTT hay tiền chất làm thuốc
- Chất gây nghiện có tên trong bảng danh mục thuốc gây
nghiện dạng phối hợp
- Nồng độ, hàm lượng chất gây nghiện có trong đơn vị thành
phẩm ≤ nồng độ, hàm lượng ghi trong bảng danh mục thuốc
gây nghiện dạng phối hợp

Trường hợp được miễn quản lý theo thuốc
gây nghiện khi bán cho người bệnh
Thuốc GÂY NGHIỆN DẠNG PHỐI HỢP

Phạm vi điều chĩnh của quy định về quản
lý thuốc gây nghiện
Các loại thuốc gây nghiện sử dụng trong lĩnh vực y tế,
phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học.

THUỐC GÂY NGHIỆN DẠNG PHỐI HỢP
Terpin codein :
Terpin hidrat 100 mg (200 mg)
Codein base
10 mg (2 – 5 mg)
Di-antalvic :
Acetaminophen
500 mg
Dextropropoxyphen 135 mg

 Thế nào là Thuốc HƯỚNG TÂM THẦN ?
Là những thuốc có nguồn gốc tự nhiên, bán tổng hợp hoặc tổng
hợp. Có tác dụng trên thần kinh trung ương gây nên tình trạng
kích thích hoặc ức chế. Nếu sử dụng không hợp lý có thể gây nên
rối loạn chức năng vận động, tư duy, hành vi, nhận thức, cảm
xúc… hoặc gâ...
CÁC CÁC QUY QUY ĐỊNH ĐỊNH LIÊN LIÊN QUAN QUAN
ĐẾN THUỐC GÂY NGHIỆNĐẾN THUỐC GÂY NGHIỆN
THUỐC HTHUỐC HƯƯỚNG TÂM THẦNỚNG TÂM THẦN
PHÁP CHẾ DƯỢC
PHÁP CHẾ DƯỢC và thuốc gây nghiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÁP CHẾ DƯỢC và thuốc gây nghiện - Người đăng: Minh Quang Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
PHÁP CHẾ DƯỢC và thuốc gây nghiện 9 10 601