Ktl-icon-tai-lieu

pháp luật

Được đăng lên bởi chonnguyet67
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những hành vi nào được coi là hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi
trường
Theo Quy định Xử phạt hành chính về bảo vệ môi trường được quy định tại Nghị
định 26/CP, ngày 26/4/1996 của Chính phủ, các hành vi được coi là vi phạm hành
chính về bảo vệ môi trường gồm:


Vi phạm về phòng ngừa ô nhiễm và suy thoái môi trường.



Vi phạm về bảo vệ đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên.



Vi phạm về khai thác, kinh doanh động, thực vật quý, hiếm thuộc danh mục
do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản công bố.



Vi phạm về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, bệnh viện, khách
sạn, nhà hàng.



Vi phạm về giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công nghệ, thiết bị toàn bộ, thiết
bị lẻ quan trọng, hoá chất độc hại, chế phẩm vi sinh vật có lliên quan đến bảo vệ
môi trường.



Vi phạm về nhập khẩu, xuất khẩu chất thải.



Vi phạm về phòng tránh sự cố môi trường trong tìm kiếm, thăm dò, khai
thác vận chuyển dầu khí.



Vi phạm quy định của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đối
với chất phóng xạ.



Vi phạm quy định của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường khi
sử dụng nguồn phát bức xạ.



Vi phạm về vận chuyển và xử lý nước thải, rác thải.



Vi phạm quy định về ô nhiễm đất.



Vi phạm về tiếng ồn, độ rung quá giới hạn cho phép làm tổn hại sức khoẻ và
ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.



Vi phạm trong việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán, nhập khẩu, tàng trữ và
đốt pháo hoa.



Vi phạm trong việc khắc phục sự cố môi trường. Tuỳ theo tính chất vi phạm
mà có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 50.000.000
đồng và áp dụng các biện pháp khác như tước quyền sử dụng giấy phép, buộc
chấm dứt vi phạm, tịch thu phương tiện, tang vật,...




%C3%A0nhvin%C3%A0o%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3ccoil%C3%A0h
%C3%A0nhviviph%E1%BA%A1mh%C3%A0nhch%C3%ADnhv%E1%BB
%81b%E1%BA%A3ov%E1%BB%87m%C3%B4itr%C6%B0%E1%BB
%9Dng.aspx
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường




















Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11
năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi
trường.
Đối với hành vi vi phạm các quy định về cam kết bảo vệ môi trường, của các
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án
đầu tư bị xử phạt như sau:
Phạt cảnh cáo đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung
cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm q...
Những hành vi nào được coi là hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi
trường
Theo Quy định Xử phạt hành chính về bảo vệ môi trường được quy định tại Nghị
định 26/CP, ngày 26/4/1996 của Chính phủ, các hành vi được coi là vi phạm hành
chính về bảo vệ môi trường gồm:
Vi phạm về phòng ngừa ô nhiễm và suy thoái môi trường.
Vi phạm về bảo vệ đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên.
Vi phạm về khai thác, kinh doanh động, thực vật quý, hiếm thuộc danh mục
do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản công bố.
Vi phạm về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, bệnh viện, khách
sạn, nhà hàng.
Vi phạm về giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công nghệ, thiết bị toàn bộ, thiết
bị lẻ quan trọng, hoá chất độc hại, chế phẩm vi sinh vật có lliên quan đến bảo vệ
môi trường.
Vi phạm về nhập khẩu, xuất khẩu chất thải.
Vi phạm về phòng tránh sự cố môi trường trong tìm kiếm, thăm dò, khai
thác vận chuyển dầu khí.
Vi phạm quy định của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đối
với chất phóng xạ.
Vi phạm quy định của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường khi
sử dụng nguồn phát bức xạ.
Vi phạm về vận chuyển và xử lý nước thải, rác thải.
Vi phạm quy định về ô nhiễm đất.
Vi phạm về tiếng ồn, độ rung quá giới hạn cho phép làm tổn hại sức khoẻ và
ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.
Vi phạm trong việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán, nhập khẩu, tàng trữ và
đốt pháo hoa.
pháp luật - Trang 2
pháp luật - Người đăng: chonnguyet67
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
pháp luật 9 10 930