Ktl-icon-tai-lieu

pháp luật bảo hiểm dân sự

Được đăng lên bởi haphuong-vinhuni-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ
BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

HÀ NỘI - 2014

BẢNG TỪ VIẾT TẮT
BT
GV
GVC
KTĐG
LVN
MT
NC
TC
VĐ

2

Bài tập
Giảng viên
Giảng viên chính
Kiểm tra đánh giá
Làm việc nhóm
Mục tiêu
Nghiên cứu
Tín chỉ
Vấn đề

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ
BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ

Hệ đào tạo:
Tên môn học:
Số tín chỉ:
Loại môn học:

Cử nhân ngành luật học (chính quy)
Pháp luật bảo hiểm dân sự
02
Tự chọn

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
1. PGS.TS. Phùng Trung Tập - Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0912345620
2. TS. Lê Đình Nghị - GV, Phó trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0908163888
3. ThS.Chu Thị Lam Giang - GV
Điện thoại: 04.37736637
E-mail: lamgiang62@yahoo.com
4. ThS. Nguyễn Văn Hợi - GV
Điện thoại: 04.37736637
E-mail: hoiluatdansu@yahoo.com
5. PGS.TS. Trần Thị Huệ - GVC
Điện thoại: 04.37736637
E-mail: tranthiminhhue2004@yahoo.com
6. ThS. Kiều Thị Thùy Linh - GV
Điện thoại: 04.37736637
E-mail: kieulinh_hlu@yahoo.com
7. ThS. Hoàng Thị Loan - GV
Điện thoại: 04.37736637
E-mail: loanhoang.nt@gmail.com
8. ThS. Nguyễn Minh Oanh - GV (đang làm nghiên cứu sinh tại
nước ngoài)
E-mail: nguyenminhoanh76@yahoo.com
3

9. TS. Vương Thanh Thuý - GV
Điện thoại: 04.37736637
E-mail: thuyvuong10@gmail.com
10. TS. Nguyễn Minh Tuấn - GVC, Phó Chủ nhiệm Khoa
Điện thoại: 04.37736637
E-mail:tuanhanh93@gmail.com
11. TS. Phạm Văn Tuyết - GVC
Điện thoại: 04.37736637
E-mail: tuyetpv2010@yahoo.com.vn
12. TS. Vũ Thị Hồng Yến - GV
Điện thoại: 04.37736637
E-mail: vuthihongyen@yahoo.com
13. ThS. Hoàng Ngọc Hưng - GV
Điện thoại: 04.37736637
E-mail: hoang.hung3188@gmail.com
14. ThS. Lê Thị Giang - GV
Điện thoại: 04.37736637
E-mail: lethigiang.lds@gmail.com
Văn phòng Bộ môn luật dân sự
Phòng 305, nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội
Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043.7731467
Giờ làm việc: 8h00-17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật và
ngày nghỉ lễ).
2. MÔN HỌC TIÊN QUYẾT
- Luật dân sự module 1;
- Luật dân sự module 2.
3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Hợp đồng bảo hiểm là một trong các hợp đồng dân sự thông dụng
được quy định tại Chương XVIII Bộ luật dân sự năm 2005. Tuy nhiên,
ngoài sự điều chỉnh của Bộ luật dân sự, hợp đồng bảo hiểm còn được
điều chỉnh bởi pháp luật chuyên ngành về bảo hiểm. Cùng với Bộ luật
4

dân sự, pháp luật về bảo hiểm quy định địa vị pháp lí, chuẩn mực pháp
lí cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác trong lĩnh vực
bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong việc tham gia và
thực hiện hợp đồng bảo hi...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ
BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
HÀ NỘI - 2014
pháp luật bảo hiểm dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pháp luật bảo hiểm dân sự - Người đăng: haphuong-vinhuni-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
pháp luật bảo hiểm dân sự 9 10 249