Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi dinhthuanh95
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 605 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Người nguyên thuỷ sống phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên.
Đúng vì cuộc sống của họ hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên, bấp bênh. Sống trong hang động,
cuộc sống săn bắt và hái lượm.
Câu 2: Các quy tắc xử sự chung trong xã hội Cộng Sản Nguyên thuỷ hình thành tự phát.
Đúng vì khi đó xã hội cộng sản nguyên thuỷ dù không có PL nhưng tồn tại các quy tắc xử sự chung
thống nhất. Đó là những tập quán và tín điều tôn giáo. Các quy tắc này hình thành một cách tự phát qua
quá trình con người sống chung, lao động chung. Dần dần các quy tắc này được xã hội chấp nhận và
trở thành các quy tắc xử sự chung.
Câu 3: Hội đồng thị tộc là nhà nước đầu tiên trong lịch sử loài người.
Sai vì nhà nước đầu tiên trong lịch sử loài người là nhà nước chủ nô. Hội đồng thị tộc không phải là
nhà nước vì không có bộ máy cưỡng chế nào và quyền lực của HĐTT chưa phải là PL mà chỉ là quyền
lực XH vì nó nhằm phục vụ cho lợi ích cộng đồng.
Câu 4: Công cụ cưỡng chế của NN là các cơ quan cảnh sát, toà án, nhà tù, quân đội.
Đúng vì đây là các công cụ cưỡng chế giúp cho quyền lực NN được bảo đảm.
Câu 5: Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của NN và PL là do kinh tế phát triển.
Sai vì nguyên nhân ra đời của NN và PL không chỉ do sự phát triển của kinh tế trong XH nguyên
thuỷ từ chỗ vô cùng thấp kém, lạc hậu và chế độ sở hữu chung đến chỗ dần có của cải dư thừa và xuất
hiện chế độ chiếm hữu tư nhân (tư hữu) về TLSX và của cải làm ra mà còn do sự phân hoá XH thành
những giai cấp, tầng lớp có lợi ích đối kháng nhau và mâu thuẫn g/c, đấu tranh g/c phát triển tới mức
không thể điều hoà được  xuât hiện NN và PL.
Câu 6: NN ra đời là nguyên nhân làm tan rã chế độ cộng sản nguyên thuỷ.
Đúng vì nhà nước chỉ xuất hiện ở nơi nào và vào lúc mà ở đó xuất hiện sự phân chia g/c và mâu
thuẫn g/c. Qua 3 lần phân công lđ XH lớn và đặc biệt là lần thứ 3 đây là lần phân công lđ giữ vai trò
quyết định đến sự tan rã của chế độ cộng sản nguyên thuỷ và ra đời NN.
Câu 7: NN và PL đều là công cụ của g/c thống trị trong XH có phân hoá g/c.
Đúng vì xét về bản chất NN và PL luôn gắn liền với các lợi ích g/c và là 1 công cụ bảo vệ quyền
thống trị của g/c này đối với g/c khác để “hợp pháp hoá” ý chí và áp đặt quyền lực của g/c thống trị lên
toàn XH.
Câu 8: NN và PL đều là sản phẩm có điều kiện của XH loài người.
Đúng vì khi của cải dư thừa sẽ xuất hiện sự tư hữu về TLSX, các g/c trong XH, mâu thuẫn g/c và
đấu tranh g/c phát triển tới mức không thể điều hoà được thì NN và PL ra đời để dung hoà những thứ
đó.
Câu 9: NN và PL đều...
Câu 1: Người nguyên thuỷ sống phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên.
Đúng cuộc sống của họ hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên, bấp nh. Sống trong hang động,
cuộc sống săn bắt và hái lượm.
Câu 2: Các quy tắc xử sự chung trong xã hội Cộng Sản Nguyên thuỷ hình thành tự phát.
Đúng vì khi đó xã hội cộng sản nguyên thuỷ dù không có PL nhưng tồn tại các quy tắc xử sự chung
thống nhất. Đó là những tập quán và tín điều tôn giáo. Các quy tắc này hình thành một cách tự phát qua
quá trình con người sống chung, lao động chung. Dần dần các quy tắc này được hội chấp nhận và
trở thành các quy tắc xử sự chung.
Câu 3: Hội đồng thị tộc là nhà nước đầu tiên trong lịch sử loài người.
Sai nhà nước đầu tiên trong lịch sử loài người là nhà nước chủ nô. Hội đồng thị tộc không phải là
nhà nước vì không có bộ máy cưng chế nào và quyền lực của HĐTT chưa phải là PL chỉ là quyền
lực XH vì nó nhằm phục vụ cho lợi ích cộng đồng.
Câu 4: Công cụ cưỡng chế của NN là các cơ quan cảnh sát, toà án, nhà tù, quân đội.
Đúng vì đây là các công cụ cưỡng chế giúp cho quyền lực NN được bảo đảm.
Câu 5: Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của NN và PL là do kinh tế phát triển.
Sai nguyên nhân ra đời của NN và PL không chỉ do sự phát triển của kinh tế trong XH nguyên
thuỷ từ chỗ vô cùng thấp kém, lạc hậu chế độ sở hữu chung đến chỗ dần có của cải thừa xuất
hiện chế độ chiếm hữu nhân (tư hữu) về TLSX của cải làm ra còn do sự phân hoá XH thành
những giai cấp, tầng lớp lợi ích đối kháng nhau mâu thuẫn g/c, đấu tranh g/c phát triển tới mức
không thể điều hoà được xuât hiện NN và PL.
Câu 6: NN ra đời là nguyên nhân làm tan rã chế độ cộng sản nguyên thuỷ.
Đúng nhà nước chỉ xuất hiện nơi nào vào lúc đó xuất hiện sự phân chia g/c và mâu
thuẫn g/c. Qua 3 lần phân công XH lớn đặc biệt lần thứ 3 đây lần phân công giữ vai trò
quyết định đến sự tan rã của chế độ cộng sản nguyên thuỷ và ra đời NN.
Câu 7: NN và PL đều là công cụ của g/c thống trị trong XH có phân hoá g/c.
Đúng xét về bản chất NN PL luôn gắn liền với các lợi ích g/c 1 công cụ bảo vệ quyền
thống trị của g/c này đối với g/c khác để “hợp pháp hoá” ý chí và áp đặt quyền lực của g/c thống trị lên
toàn XH.
Câu 8: NN và PL đều là sản phẩm có điều kiện của XH loài người.
Đúng khi của cải thừa sẽ xuất hiện sự hữu về TLSX, các g/c trong XH, mâu thuẫn g/c
đấu tranh g/c phát triển tới mức không thể điều hoà được thì NN PL ra đời để dung hoà những thứ
đó.
Câu 9: NN và PL đều là sản phẩm thể hiện ý chí của g/c thống trị.
Đúng thông qua NN PL ý chí của g/c thống trị được hợp pháp hoá thành ý chí NN áp đặt
quyền lực của mình lên toàn XH.
Câu 10: Trong NN CHXHCN Việt Nam không có g/c thống trị.
Pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật đại cương - Người đăng: dinhthuanh95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Pháp luật đại cương 9 10 18