Ktl-icon-tai-lieu

Qui định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính trong bối cảnh hội nhập và giao lưu quốc tế

Được đăng lên bởi annavuhoa
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Hôn nhân là cơ sở của gia đình, còn gia đình là tế bào của xã hội, do đó,
pháp luật hôn nhân và gia đình ở thời kỳ nào, quốc gia nào cũng được Nhà nước
quan tâm, chú trọng. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 (Luật HN&GĐ) trên
tinh thần kế thừa và phát triển Luật HN&GĐ năm 1959 và 1986 đã tiếp tục hoàn
thiện các chế định hôn nhân và gia đình, trong đó có các trường hợp cấm kết hôn
thuộc chế định kết hôn. Kết hôn giữa những người cùng giới tính là một trong
những trường hợp cấm kết hôn. Quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới
tính của Luật HN&GĐ năm 2000 thể hiện rõ quan điểm của Nhà nước ta là không
cho những người cùng giới tính kết hôn với nhau. Nhưng trên thực tế hiện nay,
pháp luật của nhiều nước trên thế giới đã thừa nhận kết hôn đồng giới (như Hà
Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Canada…), đồng thời ở Việt Nam cũng đã xuất hiện nhiều
đám cưới giữa những người đồng tính gây xôn xao dư luận. Vấn đề thừa nhận hay
không thừa nhận việc kết hôn giữa những người cùng giới tính còn đang gây nhiều
tranh luận. Nhận thấy sự thú vị và tầm quan trọng của vấn đề này, nhóm chúng em
đã quyết định chọn đề tài: “Qui định cấm kết hôn giữa những người cùng giới
tính trong bối cảnh hội nhập và giao lưu quốc tế” để làm bài luận của nhóm
mình.
Tuy đã có sự đầu tư về công sức và thời gian, nhưng do nguồn tư liệu tiếp
cận còn hạn chế nên bài luận của chúng em vẫn không tránh khỏi những thiếu sót.
Kính mong cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài luận của nhóm em được hoàn
thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

1

NỘI DUNG
I. Một số khái niệm cụ thể và qui định cấm kết hôn giữa những người
cùng giới theo Luật HN&GĐ năm 2000:
1. Một số khái niệm cụ thể:


Theo qui định của Luật bình đẳng giới năm 2006: “Giới tính chỉ

các đặc điểm sinh học của nam, nữ” (khoản 2 Điều 5). Nói cách khác, giới tính
được hiểu là tổng thể các yếu tố có đặc điểm chung với nhau để phân biệt nam với
nữ, phân biệt giống đực và giống cái. Các yếu tố phân biệt ở đây dựa chủ yếu là
các yếu tố xét trên bình diện sinh học của con người chứ không dựa trên các yếu tố
tâm lý xã hội.


Người đồng tính: là những người cùng giới tính với nhau.



Người lưỡng tính: lưỡng tính là cách mọi người gọi bisexual,

người bị hấp dẫn tình dục bởi cả hai giới. Thường thì không phải họ luôn luôn bị
hấp dẫn tình dục bởi cả hai giới cùng một lúc mà vào một giai đoạn nào đó, xu
hướng thích nam sẽ trội hơn hoặc xu hướng thích nữ sẽ trội hơn.


Người chuyển giới:

Chuyển giới là một thuật ngữ rộng được sử dụng để mô tả nhữn...
LỜI MỞ ĐẦU
Hôn nhân s của gia đình, còn gia đình tế bào của hội, do đó,
pháp luật hôn nhân và gia đình thời kỳ nào, quốc gia nào ng được Nhà nước
quan tâm, chú trọng. Luật hôn nhân gia đình m 2000 (Luật HN&GĐ) trên
tinh thần kế thừa và phát triển Luật HN&GĐ năm 1959 và 1986 đã tiếp tục hoàn
thiện các chế định hôn nhân và gia đình, trong đó các trường hợp cấm kết hôn
thuộc chế định kết hôn. Kết hôn giữa những người cùng giới tính một trong
những trường hợp cấm kết hôn. Quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới
tính của Luật HN&GĐ năm 2000 thể hiện rõ quan điểm của Nhà nước takhông
cho những người cùng giới tính kết hôn với nhau. Nhưng trên thực tế hiện nay,
pháp luật của nhiều nước trên thế giới đã thừa nhận kết hôn đồng giới (như
Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Canada…), đồng thời Việt Nam cũng đã xuất hiện nhiều
đám cưới giữa những người đồng tính gây xôn xao dư luận. Vấn đề thừa nhận hay
không thừa nhận việc kết hôn giữa những người ng giới nh còn đang gây nhiều
tranh luận. Nhận thấy sthú vị và tầm quan trọng của vấn đề này, nhóm chúng em
đã quyết định chọn đề tài: “Qui định cấm kết hôn giữa những người cùng giới
tính trong bối cảnh hội nhập giao lưu quốc tế để làm bài luận của nhóm
mình.
Tuy đã sự đầu v công sức thời gian, nhưng do nguồn liệu tiếp
cận còn hạn chế nên bài luận của chúng em vẫn không tránh khỏi những thiếu sót.
Kính mong các bạn đóng góp ý kiến đ bài luận của nhóm em được hoàn
thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
1
Qui định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính trong bối cảnh hội nhập và giao lưu quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Qui định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính trong bối cảnh hội nhập và giao lưu quốc tế - Người đăng: annavuhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Qui định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính trong bối cảnh hội nhập và giao lưu quốc tế 9 10 142