Ktl-icon-tai-lieu

Qui định hợp đồng phải sử dụng tiếng việt

Được đăng lên bởi lehuynhtrucminh85
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Có quy định bắt buộc hợp đồng bằng tiếng Việt hay không?

1.

Hiện nay, chúng tôi đang bị cơ quan thuế yêu cầu phải dịch toàn bộ những hợp đồng (chỉ có bản tiếng
Anh) thành tiếng Việt.
Xin hỏi, cơ quan thuế yêu cầu như vậy có đúng pháp luật? Quy định nào?
Trả lời kèm Trích dẫn

17-09-2012 11:58 AM#2

2.
admin

o
o
o

Administrator

Ngày tham gia
05-03-2011
Bài viết
1,526
Hiện nay, không có quy định chính thức về ngôn ngữ trong hợp đồng, từ luật chung nhất- Luật dân sự
2005.
Tuy nhiên có 2 nguyên tắc cần nắm:
- Nếu nó chỉ được quy định theo luật riêng thì phải tuân thủ. Ví dụ: Khoản 2 Đ14 Luật chuyển giao công
nghệ; Khoản 3 Đ11 Nghị định 48/2010/NĐ-CP.
- Ngôn ngữ trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước ở Việt Nam là Tiếng Việt. Đó là lý do mà
Doanh nghiệp phải có bản Hợp đồng bằng Tiếng Việt khi làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền (trong đó có cơ quan thuế).
* Kết luận: Yêu cầu của cơ quan thuế về việc dịch hợp đồng sang tiếng Việt là hoàn toàn thỏa đáng.
Theo Khoản 4, Điều 5 Thông tư số 28/2011/TT-BTC: "Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thuế là tiếng
Việt..."
Trả lời kèm Trích dẫn

...
1. Có quy định bắt buộc hợp đồng bằng tiếng Việt hay không?
Hiện nay, chúng tôi đang bị cơ quan thuế yêu cầu phải dịch toàn bộ những hợp đồng (chỉ có bản tiếng
Anh) thành tiếng Việt.
Xin hỏi, cơ quan thuế yêu cầu như vậy có đúng pháp luật? Quy định nào?
Trả lời kèm Trích dẫn
2. 17-09-2012 11:58 AM#2
admin
o
o
o
Administrator
Ngày tham gia
05-03-2011
Bài viết
1,526
Hiện nay, không có quy định chính thức về ngôn ngữ trong hợp đồng, từ luật chung nhất- Luật dân sự
2005.
Tuy nhiên có 2 nguyên tắc cần nắm:
- Nếu nó chỉ được quy định theo luật riêng thì phải tuân thủ. Ví dụ: Khoản 2 Đ14 Luật chuyển giao công
nghệ; Khoản 3 Đ11 Nghị định 48/2010/NĐ-CP.
- Ngôn ngữ trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước ở Việt Nam là Tiếng Việt. Đó là lý do mà
Doanh nghiệp phải có bản Hợp đồng bằng Tiếng Việt khi làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền (trong đó có cơ quan thuế).
* Kết luận: Yêu cầu của cơ quan thuế về việc dịch hợp đồng sang tiếng Việt là hoàn toàn thỏa đáng.
Theo Khoản 4, Điều 5 Thông tư số 28/2011/TT-BTC: "Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thuế là tiếng
Việt..."
Trả lời kèm Trích dẫn
Qui định hợp đồng phải sử dụng tiếng việt - Người đăng: lehuynhtrucminh85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Qui định hợp đồng phải sử dụng tiếng việt 9 10 711