Ktl-icon-tai-lieu

Qui định thử việc của chính phủ Việt nam

Được đăng lên bởi hl-trungccdc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thu Trang (thutrangcsi@...) ký hợp đồng thử việc 2 tháng với
mức lương thử việc theo thỏa thuận là 4.500.000 đồng/tháng. Công ty yêu cầu bà phải ký quỹ
để thực hiện hợp đồng thử việc. Hết thời gian thử việc, công ty đề nghị bà làm văn bản tự
đánh giá để ký hợp đồng lao động.




Chỉ được thử việc một lần đối với một công...
Nghỉ việc trong thời gian thử việc
Quy định về thời gian tập sự, thử việc
Bà Trang đã làm bản đánh giá và yêu cầu mức lương chính
thức là 5.000.000 đồng. Tuy nhiên, Công ty trả lời, chỉ chấp
nhận ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) với mức lương như đã ký ở
hợp đồng thử việc. Bà không đồng thuận và đã viết đơn xin nghỉ
việc gửi đến Công ty.

Ảnh minh họa

Phòng Tổ chức của Công ty đồng ý cho bà Trang nghỉ việc
nhưng yêu cầu bà phải tiếp tục làm việc tối thiểu 1 tháng để bàn
giao cho người lao động mới, thì Công ty mới trả lương và các
khoản ký quỹ cho bà.

Bà Trang hỏi, Công ty đề nghị như vậy có đúng quy định pháp luật không? Công việc kiểm soát viên
chỉ yêu cầu trình độ trung cấp, trong khi bà có bằng đại học nhưng Công ty ký hợp đồng thử việc 2
tháng có đúng không?
Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng -Đoàn luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà
Trang như sau:
Điều 26, Điều 27, Điều 28 và Điều 29 Bộ Luật lao động năm 2012 (BLLĐ) quy định về thử việc, thời
gian thử việc, tiền lương trong thời gian thử việc và các vấn đề liên quan khi hết thời gian thử việc
như sau: Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền,
nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể
giao kết hợp đồng thử việc.
Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Tên và địa chỉ người sử dụng
lao động hoặc của người đại diện hợp pháp; Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư
trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động; Công việc và địa
điểm làm việc; Thời hạn của hợp đồng; Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp
lương và các khoản bổ sung khác; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Trang bị bảo hộ lao động
cho người lao động.
Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc
1 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
- Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao
đẳng trở lên.
- Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ ch...
(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thu Trang (thutrangcsi@...) ký hợp đồng thử việc 2 tháng với
mức lương thử việc theo thỏa thuận là 4.500.000 đồng/tháng. Công ty yêu cầu bà phải ký quỹ
để thực hiện hợp đồng thử việc. Hết thời gian thử việc, công ty đề nghị làm văn bản tự
đánh giá để ký hợp đồng lao động.
Chỉ được thử việc một lần đối với một công...
Nghỉ việc trong thời gian thử việc
Quy định về thời gian tập sự, thử việc
Trang đã làm bản đánh giá yêu cầu mức lương chính
thức 5.000.000 đồng. Tuy nhiên, Công ty trả lời, chỉ chấp
nhận ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) với mức lương như đã ký
hợp đồng thử việc. Bà không đồng thuận và đã viết đơn xin nghỉ
việc gửi đến Công ty.
Phòng Tổ chức của Công ty đồng ý cho Trang nghỉ việc
nhưng yêu cầu bà phải tiếp tục làm việc tối thiểu 1 tháng để bàn
giao cho người lao động mới, thì ng ty mới trả lương các
khoản ký quỹ cho bà.
Bà Trang hỏi, Công ty đề nghị như vậy có đúng quy định pháp luật không? Công việc kiểm soát viên
chỉ yêu cầu trình độ trung cấp, trong khi có bằng đại học nhưng Công ty hợp đồng thử việc 2
tháng có đúng không?
Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng -Đoàn luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà
Trang như sau:
Điều 26, Điều 27, Điu 28 và Điều 29 Bộ Luật lao động năm 2012 (BLLĐ) quy định về thử việc, thời
gian thử việc, tiền lương trong thời gian thử việc các vấn đliên quan khi hết thời gian thử việc
như sau: Người sử dụng lao động người lao động thể thoả thuận về việc làm thử, quyền,
nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếuthoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể
giao kết hợp đồng thử việc.
Nội dung của hợp đồng thử việc gm các nội dung chủ yếu sau đây: Tên địa chỉ người sử dụng
lao động hoặc của người đại diện hợp pháp; Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi
trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động; Công việc địa
điểm làm việc; Thời hạn của hợp đồng; Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp
lương và các khoản bổ sung khác; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Trang bị bảo hộ lao động
cho người lao động.
Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc
1 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
- Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao
đẳng trở lên.
- Không quá 30 ngày đối với công việc chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung
cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
Ảnh minh họa
Qui định thử việc của chính phủ Việt nam - Trang 2
Qui định thử việc của chính phủ Việt nam - Người đăng: hl-trungccdc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Qui định thử việc của chính phủ Việt nam 9 10 128