Ktl-icon-tai-lieu

Quy định về sân đá bóng mini 5 người

Được đăng lên bởi hvg1709
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN TDTT
V/v: Ban hành Luật Bóng đá 5 người
BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền
hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 6/01/1998 của Chính phủ về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao;
- Xét yêu cầu phát triển và nâng cao trình độ môn Bóng đá 5 người ở nước ta;
- Theo đề nghị của ông Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ông Vụ trưởng
Vụ Thể thao thành tích cao II;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành Luật Bóng đá 5 người gồm 18 điều và một phụ lục (dịch nguyên
văn Luật Bóng đá 5 người của Liên đoàn bóng đá Quốc tế) do Nhà xuất bản Thể
dục thể thao ấn hành năm 1998.
Điều 2: Luật Bóng đá 5 người được áp dụng trong các cuộc thi đấu Bóng đá 5
người trong toàn quốc và thi đấu Quốc tế tại Việt Nam.
Điều 3: Các cuộc thi đấu Bóng đá 5 người trong toàn quốc có thể đề ra Điều lệ phù
hợp với điều kiện thực tế, nhưng không trái với các điều ghi trong luật này.
Điều 4: Luật Bóng đá 5 người thay thế cho các luật đã in trước đây và có hiệu lực
từ ngày ban hành.
Điều 5: Các ông: Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thể thao
thành tích cao II, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Đào tạo, Chánh Văn phòng Uỷ
ban Thể dục thể thao, Giám đốc các Sở Thể dục thể thao, đơn vị liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM
UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
HÀ QUANG DỰ (đã ký)
PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI
Qua giải vô địch thế giới môn bóng đá 5 người lần thứ 2 tổ chức tại Hồng Kông
vào tháng 11 năm 1992, mà đội Brazil một lần nữa đoạt giải một cách thuyết phục.
Hội đồng Bóng đá 5 người của FIFA đã quyết định sửa đổi luật thi đấu nhằm đáp
ứng sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng đá. Một tiểu ban gồm các thành
viên của Hội đồng đã xem, hoàn chỉnh và ban hành quyển Luật thi đấu này.

Những thay đổi cơ bản gồm:
Trước tình hình tốc độ trận đấu ngày càng nhanh hơn nên Hội đồng đã quyết định
thay trọng tài biên thành trợ lý trọng tài.
Khả năng hoạt động của thủ môn được thu hẹp lại và đội thiếu người sau khi có
cầu thủ bị truất quyền thi đấu, chỉ phải thi đấu thiếu cầu thủ trong thời gian 2 phút.
Ngoài ra, còn đề ra những việc xử phạt nghiêm khắc hơn với lỗi kỹ thuật và lỗi cố
tình dùng tay ngăn cản một bàn thắng. Mặc dù chu vi của bóng vẫn được giữ
nguyên nhưng Hội đồng quyết định hạn chế bớt độ nảy của bóng.
Sự đổi mới đầy...
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN TDTT
V/v: Ban hành Luật Bóng đá 5 người
BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền
hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 6/01/1998 của Chính phủ về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao;
- Xét yêu cầu phát triển và nâng cao trình độ môn Bóng đá 5 người ở nước ta;
- Theo đề nghị của ông Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ông Vụ trưởng
Vụ Thể thao thành tích cao II;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành Luật Bóng đá 5 người gồm 18 điều và một phụ lục (dịch nguyên
văn Luật Bóng đá 5 người của Liên đoàn bóng đá Quốc tế) do Nhà xuất bản Thể
dục thể thao ấn hành năm 1998.
Điều 2: Luật Bóng đá 5 người được áp dụng trong các cuộc thi đấu Bóng đá 5
người trong toàn quốc và thi đấu Quốc tế tại Việt Nam.
Điều 3: Các cuộc thi đấu Bóng đá 5 người trong toàn quốc có thể đề ra Điều lệ p
hợp với điều kiện thực tế, nhưng không trái với các điều ghi trong luật này.
Điều 4: Luật Bóng đá 5 người thay thế cho các luật đã in trước đây và có hiệu lực
từ ngày ban hành.
Điều 5: Các ông: Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thể thao
thành tích cao II, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Đào tạo, Chánh Văn phòng Uỷ
ban Thể dục thể thao, Giám đốc các Sở Thể dục thể thao, đơn vị liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM
UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
HÀ QUANG DỰ (đã ký)
PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI
Qua giải vô địch thế giới môn bóng đá 5 người lần thứ 2 tổ chức tại Hồng Kông
vào tháng 11 năm 1992, mà đội Brazil một lần nữa đoạt giải một cách thuyết phục.
Hội đồng Bóng đá 5 người của FIFA đã quyết định sửa đổi luật thi đấu nhằm đáp
ứng sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng đá. Một tiểu ban gồm các thành
viên của Hội đồng đã xem, hoàn chỉnh và ban hành quyển Luật thi đấu này.
Quy định về sân đá bóng mini 5 người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định về sân đá bóng mini 5 người - Người đăng: hvg1709
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Quy định về sân đá bóng mini 5 người 9 10 389