Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ban hành ngày 18/07/2012): Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 0 lần
...
Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ban hành ngày 18/07/2012): Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ban hành ngày 18/07/2012): Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 9 10 40