Ktl-icon-tai-lieu

SKKN Công nghệ 8

Được đăng lên bởi Cà Độc Dược
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sáng kiến kinh nghiệm

Công nghệ 8
MỤC LỤC
Phần 1: mở đầu

1. lý do chọn đề tài............................................................
2. mục đích nghiên cứu.......................................................................
3. đối tượng nghiên cứu...............................................................
4. phạm vi nghiên cứu..........................................................................
5.phương pháp nghiên cứu...................................................................
6. Thời gian nghiên cứu..........................................................................
Phần 2: Nội dung
1- Tình hình thực tế trong việc dạy học thông qua các loại câu hỏi và hệ thống
câu hỏi trong giờ học Công nghệ hiện nay ở Trường THCS.
2- Làm thế nào để thiết kế các loại câu hỏi và hệ thống câu hỏi cho thật khả thi.
3. Các loại câu hỏi và hệ thống câu hỏi trong giờ học Công nghệ .
4- Những lưu ý khi đặt câu hỏi để phục vụ công tác giảng dạy.
Phần 3: Kết luận và kiến ngh
1. Thu thập, phân tích, đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm:
2. Bài học kinh nghiệm.
3. Những kiến nghị và đề xuất

Lời nói đầu

Nguyễn Hồng Phi

1

Năm học 2014-2015

Sáng kiến kinh nghiệm

Công nghệ 8

Đặt ra các câu hỏi cho học sinh trong những giờ lên lớp là một công việc
rất quen thuộc đối với người giáo viên. Tuy nhiên cách đặt câu hỏi làm sao để
khuyến khích được học sinh phát huy tính tích cực, chủ động là công việc
không hề dễ dàng chút nào.
Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ gợi ý một số cách đặt câu hỏi có
hiệu quả nhất cho học sinh rễ hiểu và có thể trả lời câu hỏi một cách nhanh nhất.
.
Suối Giàng, ngày

tháng năm 2015

Người viết

Nguyễn Hồng Phi

a. Phần mở đầu
Nguyễn Hồng Phi

2

Năm học 2014-2015

Sáng kiến kinh nghiệm

Công nghệ 8

1. Lý do chọn đề tài:
Hoạt động dạy học bậc phổ thông tập trung ở hai khâu lớn: Thiết kế bài
học ( giáo án ) và lên lớp ( biến giáo án thành hoạt động dạy- học ). Đối với
người giáo viên Công nghệ THCS, cái cần nhất trong hai khâu ấy để hình thành
giáo án và bài học chính là hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh chiếm lĩnh lấy
kiến thức. Chưa có hệ thống câu hỏi ứng với nội dung từng bài học công nghệ
cụ thể hợp với yêu cầu tích hợp coi như chưa có chất liệu chính để làm giáo án,
cũng có nghĩa là chưa có nguyên liệu để tạo thành việc làm cho hoạt động dạy
học trên lớp, đáp ứng mục Đọc- hiểu nội dung bài học- một yêu cầu nội dung
lớn trong cấu trúc tổng thể một bài học tích hợp. Đối với người giáo viên nói
chung, người giáọ công ...
Sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ 8
MỤC LỤC
Phần 1: mở đầu
1. lý do chọn đề tài............................................................
2. mục đích nghiên cứu.......................................................................
3. đối tượng nghiên cứu...............................................................
4. phạm vi nghiên cứu..........................................................................
5.phương pháp nghiên cứu...................................................................
6. Thời gian nghiên cứu..........................................................................
Phần 2: Nội dung
1- Tình hình thực tế trong việc dạy học thông qua các loại câu hỏi và hệ thống
câu hỏi trong giờ học Công nghệ hiện nay ở Trường THCS.
2- Làm thế nào để thiết kế các loại câu hỏi và hệ thống câu hỏi cho thật khả thi.
3. Các loại câu hỏi và hệ thống câu hỏi trong giờ học Công nghệ .
4- Những lưu ý khi đặt câu hỏi để phục vụ công tác giảng dạy.
Phần 3: Kết luận và kiến ngh
1. Thu thập, phân tích, đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm:
2. Bài học kinh nghiệm.
3. Những kiến nghị và đề xuất
Lời nói đầu
Nguyễn Hồng Phi Năm học 2014-2015
1
SKKN Công nghệ 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN Công nghệ 8 - Người đăng: Cà Độc Dược
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
SKKN Công nghệ 8 9 10 703