Ktl-icon-tai-lieu

So sánh luật Trọng Tài thương mại Việt Nam và luật mẫu UNCITRAL

Được đăng lên bởi Thanh Thanh
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2502 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Tiểu luận luật trọng
So sánh luật trọng tài Việt Nam 
tài
thươ
ng mại
2010 và Lu
ật Mẫu UNCITRAL 
Nhóm LQTA + B
1.
2.
3.
4.

Nguyễn Thị Thu Hằng – LQT38B
Ngô Thị Khánh Linh – LQT38A
Phạm Thu Hường – LQT38A
Nguyễn Thị Hồng Thanh – LQT38A

1985/2006

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
I.

II.

III.

3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT TRỌNG TÀI VIỆT NAM

4

1. Lịch sử hình thành và phát triển.

4

2. Nội dung khái quát chung

7

3. Vai trò của luật trọng tài trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

8

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT MẪU UNCITRAL

9

1. Luật mẫu UNCITRAL là gì?

9

2. Nội dung chính của luật mẫu UNCITRAL

11

3. Ý nghĩa của luật mẫu UNCITRAL

14

SO SÁNH ĐIỂM GIỐNG GIỮA LUẬT MẪU UNCITRAL VỚI LUẬT

14

TRỌNG TÀI VIỆT NAM 2010
1. Những nét tương đồng với luật mẫu UNCITRAL

14

2. Những điểm mới trong luật trọng tài Việt Nam 2010 so pháp lệnh

16

2003
IV.

PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PHÁP LUẬT TRỌNG

19

TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ LUẬT MẪU VỀ TRỌNG TÀI
THƯƠNG MẠI UNCITRAL
1. Trọng tài thương mại của Việt Nam được điều chỉnh bởi văn bản pháp luật

19

có giá trị pháp lý thấp hơn (Pháp lệnh) so với UNCITRAL
20

2. Tiêu chuẩn lựa chọn trọng tài viên.
3. Thẩm quyền của tòa trọng tài được quy định theo phương pháp liệt kê song

21

giới hạn hẹp hơn so với giới hạn trong UNCITRAL
4. Quyền lựa chọn pháp luật và thủ tục tố tụng để giải quyết tranh chấp trong

22

nước và tranh chấp có yếu tố nước ngoài
5. Vấn đề đăng kí phán quyết trọng tài

23

6. Pháp luật trọng tài thương mại Việt nam quy định rõ về thời hiệu giải quyết

24

tranh chấp bằng trọng tài.
7. Có sự khác biệt quy định về vấn đề hủy bỏ phán quyết của trọng tài.
1

24

8. Quyết định trọng tài được thi hành trực tiếp mà không thông qua thủ tục

công nhận và cho thi hành của Tòa Án.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

2

26
27
28

LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam đang dần tiến những bước chân vững chắc hội nhập vào nền kinh tế thế giới
với mong muốn trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu trong khu vực và trên
thế giới. Việt Nam đang tích cực thực hiện việc cắt giảm thuế quan trong AFTA, ký hiệp định
Việt Nam - Hoa Kì, cường quốc có nền kinh tế đứng đầu thế giới, và đặc biệt là năm 2006, sau
11 năm tích cực đàm phán, chúng ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Mở ra
rất nhiều triển vọng cho nền kinh tế Việt Nam. Trong quá trình hội nhập đó, Việt Nam sẽ là
miền đất đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời thị trường nước ngoài cũng sẽ
là nơi mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam hướng tới.
Trong xu t...
Ti u lu n lu t tr ng
tài th ng m iươ
So sánh lu t tr ng tài Vi t Nam
2010 và Lu t M u UNCITRAL
1985/2006
Nhóm LQTA + B
1. Nguyễn Thị Thu Hằng – LQT38B
2. Ngô Thị Khánh Linh – LQT38A
3. Phạm Thu Hường – LQT38A
4. Nguyễn Thị Hồng Thanh – LQT38A
So sánh luật Trọng Tài thương mại Việt Nam và luật mẫu UNCITRAL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh luật Trọng Tài thương mại Việt Nam và luật mẫu UNCITRAL - Người đăng: Thanh Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
So sánh luật Trọng Tài thương mại Việt Nam và luật mẫu UNCITRAL 9 10 314