Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn thi luật hs

Được đăng lên bởi buinuhongcam
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Ngoài tên gọi Các tội xâm phạm ANQG (1) , còn có các tên gọi khác là: Các tội phản cách mạng (2);
Các tội xâm phạm an toàn Nhà nước về đối nội, đối ngoại (3); các tội làm phương hại đến nền độc lập
dân tộc (4). Theo thời gian, trật tự nào sau đây là đúng với sự phát triển của tên gọi các tội xâm phạm
ANQG?
a. (1) - (2) - (3) - (4).
b. (2) - (1) - (3) - (4)
c. (4) - (3) - (2) - (1).
d. (4) - (2) - (3) - (1)
2. A đã nhận làm gián điệp nhưng đã tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan có thẩm quyền nên A:
a. Được miễn trách nhiệm hình sự.
b. Được miễn hình phạt.
c. Vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
d. Không phạm tội gián điệp
3. Là công dân Việt Nam, theo sự chỉ đạo của nước ngoài, N đã xâm nhập lãnh thổ Việt Nam để thực
hiện hành vi phá hoại nhằm chống chính quyền là phạm tội:
a. Xâm phạm an ninh lãnh thổ.
b. Gián điệp
c. Khủng bố nhằm chống chính quyền.
d. Hoạt động phỉ
4. Do không biết vị trí đường biên giới nên Xiao Zhang - công dân nước ngoài, đã vượt biên vào đất
Việt Nam làm nhà, phát nương làm ăn sinh sống. Hành vi của Xiao Zhang cấu thành tội:
a. Xâm phạm an ninh lãnh thổ.
b. Gián điệp
c. Xâm phạm an ninh lãnh thổ và Gián điệp
d. Không phạm tội nào trong số các tội xâm phạm ANQG.
5. Để có tiền chơi cờ bạc, Vũ N. và đồng bọn đã cắt trộm 300 m dây tải điện trên đường dây 500KV
Bắc - Nam. Tội của N và đồng bọn được quy định tại:
a. Điều 85 BLHS.
b. Điều 138 BLHS
c. Điều 143 BLHS.
d. Điều 231 BLHS
6. Biết K trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền, H vẫn dùng xe chở K đến sát đường biên để K
trốn, H không trốn đi cùng K. H phạm tội gì?
a. Tội che dấu tội phạm (Điều 313 BLHS).
b. Tội không tố giác tội phạm (Điều 314 BLHS).
c. Tội vi phạm quy định về khu vực biên giới (Điều 273).
d. Đồng phạm trong tội trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân.
7. Tội giết người là:
a. Hành vi tước đoạt sinh mạng của người khác một cách trái pháp luật
b. Hành vi cố ý tước đoạt sinh mạng một cách trái pháp luật.
c. Hành vi cố ý tước đoạt sinh mạng của người khác một cách trái pháp luật.
d. Hành vi cố ý tước đoạt sinh mạng của người khác.
8. Giết người khác với cố ý gây thương tích dẫn đến chết người ở những dấu hiệu nào sau đây?
a. Tính chất của hành vi.
b. Lỗi của người phạm tội đối với hậu quả
c. Cả tính chất của hành vi và lỗi của người phạm tội đối với hậu quả.
d. Hậu quả của tội phạm
9. Dấu hiệu nào sau đây không có trong trường hợp giết người chưa đạt?
a. Hành vi tước đoạt sinh mạng của người khác. b. Lỗi cố ý
c. Hậu quả chết người....
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Ngoài tên gọi Các tội xâm phạm ANQG (1) , còn có các tên gọi khác là: Các tội phản cách mạng (2);
Các tội xâm phạm an toàn Nhà nước về đối nội, đối ngoại (3); các tội làm phương hại đến nền độc lập
dân tộc (4). Theo thời gian, trật tự nào sau đâyđúng với sự phát triển của tên gọi các tội xâm phạm
ANQG?
a. (1) - (2) - (3) - (4). b. (2) - (1) - (3) - (4)
c. (4) - (3) - (2) - (1). d. (4) - (2) - (3) - (1)
2. A đã nhận làm gián điệp nhưng đã tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan có thẩm quyền nên A:
a. Được miễn trách nhiệm hình sự. b. Được miễn hình phạt.
c. Vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. d. Không phạm tội gián điệp
3. công dân Việt Nam, theo sự chỉ đạo của nước ngoài, N đã xâm nhập lãnh thổ Việt Nam để thực
hiện hành vi phá hoại nhằm chống chính quyền là phạm tội:
a. Xâm phạm an ninh lãnh thổ. b. Gián điệp
c. Khủng bố nhằm chống chính quyền. d. Hoạt động phỉ
4. Do không biết vị trí đường biên giới nên Xiao Zhang - công dân nước ngoài, đã vượt biên vào đất
Việt Nam làm nhà, phát nương làm ăn sinh sống. Hành vi của Xiao Zhang cấu thành tội:
a. Xâm phạm an ninh lãnh thổ. b. Gián điệp
c. Xâm phạm an ninh lãnh thổ và Gián điệp d. Không phạm tội nào trong số các tội xâm phạm ANQG.
5. Để tiền chơi c bạc, N. đồng bọn đã cắt trộm 300 m dây tải điện trên đường dây 500KV
Bắc - Nam. Tội của N và đồng bọn được quy định tại:
a. Điều 85 BLHS. b. Điều 138 BLHS
c. Điều 143 BLHS. d. Điều 231 BLHS
6. Biết K trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền, H vẫn dùng xe chở K đến sát đường biên để K
trốn, H không trốn đi cùng K. H phạm tội gì?
a. Tội che dấu tội phạm (Điều 313 BLHS).
b. Tội không tố giác tội phạm (Điều 314 BLHS).
c. Tội vi phạm quy định về khu vực biên giới (Điều 273).
d. Đồng phạm trong tội trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân.
7. Tội giết người là:
a. Hành vi tước đoạt sinh mạng của người khác một cách trái pháp luật
b. Hành vi cố ý tước đoạt sinh mạng một cách trái pháp luật.
c. Hành vi cố ý tước đoạt sinh mạng của người khác một cách trái pháp luật.
d. Hành vi cố ý tước đoạt sinh mạng của người khác.
8. Giết người khác với cố ý gây thương tích dẫn đến chết người ở những dấu hiệu nào sau đây?
a. Tính chất của hành vi.
b. Lỗi của người phạm tội đối với hậu quả
c. Cả tính chất của hành vi và lỗi của người phạm tội đối với hậu quả.
d. Hậu quả của tội phạm
9. Dấu hiệu nào sau đây không có trong trường hợp giết người chưa đạt?
a. Hành vi tước đoạt sinh mạng của người khác. b. Lỗi cố ý
c. Hậu quả chết người. d. Gây thương tích cho người khác
10. Khẳng định nào sau đây là đúng
a. Chỉ coi là giết nhiều người nếu tất cả những người bị giết đã chết.
b. Dùng súng quân dụng để giết người sẽ bị áp dụng Điểm l Khoản 1 Điều 93 để xử lý.
c. Tội liền trước hoặc liền sau tội giết người nếu tội ít nghiêm trọng hay nghiêm trọng thì vẫn được áp
dụng Điểm e Khoản 1 Điều 93 BLHS.
d. Giết người để tranh giành quyền chức sẽ bị coi là giết người với động cơ đê hèn
tài liệu ôn thi luật hs - Trang 2
tài liệu ôn thi luật hs - Người đăng: buinuhongcam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tài liệu ôn thi luật hs 9 10 330