Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 4519-1988

Được đăng lên bởi naro9
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 7538 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVn 4519-1988
Nhóm H

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhàvà công trình –
Quy phạm thì thi công và nghiệm thu
Indoor water supply and drainage systems – Codes for construction,
check and acceptance
Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 70 : 1977 "Quy phạm thi công và nghiệm thu thiết bị vệ sinh
các công trình xây dựng dân dung và công nghiệp".
1. Nguyên tắc chung
1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt mạng lưới cấp thoát nước sinh hoạt, thoát nước
mưa, cấp nước nóng và nồi hơi cấp nhiệt để đun nước nóng và nồi hơi trong các nhà ở, nhà
công cộng, nhà công nghiệp và các côg trình phụ khác.
Khi lắp đặt hệ thống thoát nhiệt, cấp nước nóng, nồi hơi với nồi đun nước tới nhiệt độ 115 C
và nồi hơi với áp suất công tác của hơi lớn hơn 0,7 daN/cm cần phải thực hiện theo đúng
tiêu chuẩn xây dựng và quản lí an toàn đường ống dẫn hơi và dẫn nước nóng hiện hành.
O

2

Chú thích:
1) Lắp dặ thệ thống cấp và thoát nước bằng các loại ống chất dẻo không nêu trông tiêu
chuẩn này mà cần tiến hành theo tiêu chuẩn hướng dẫn thiết kế riêng đối với mạng lưới
cấp và thoát nước bằng ống chất dẻo.
2) Lắp đặt hệ thống thiết bị kĩ thuật vệ sinh trong các công trình đặc biệt cần phải tiến hành
theo đúng hướng dẫn riêng của thiết kế.
3) Khi lắp đặt và nghiệm thu các hệ thống vòi phun nước và vòi xả nước, ngoài tiêu chuẩn
này còn phải thoả mãn các yêu cầu của thiết kế.
1.2. Lắp đặt thiết bị kĩ thuật vệ sinh và thiết bị cấp nhiệt trong nhà phải thực hiện theo đúng thiết
kế đã duyệt. Khi có những khác biệt so với khi thiết kế làm thay đổi các nguyên tắc của giải
pháp đã chọn hoặc có ảnh hưởng lớn đến độ bền vững hay hiệu quả làm việc của các hệ
thống và nồi hơi thì phải thoả thuận với các cơ quan thiết kế, những khác biệt đã thoả thuận
với thiết kế phải ghi vào bản vẽ hoàn công và sau khi hoàn thành công trình, các bản vẽ đó
phải giao cho bên đặt hàng.
1.3. Vật liệu thiết bị và thành phần dùng cho việc lắp đặt hệ thống, thiết bị vệ sinh trong nhà cần
phải tuân theo những quy định của các tiêu chuẩn hiện hành.
Lắp đặt thiết bị và phụ tùng cần phải tiến hành theo quy định của nhà máy chế tạo.
1.4. Lắp đặt các hệ thống kĩ thuật vệ sinh trong nhà, nên tiến hành bằng phương pháp công
nghiệp hoá. Gá lắp trước các mối nối, các chi tiết của đường ống và các thiết bị khác tại
xưởng chế tạo hoặc nhà máy.
1.5. Khi thi công hệ thống kĩ thuật vệ sinh trong nhà, cần đảm bảo các yêu cầu của quy phạm an
toàn lao động trong xây dựng, cũng như các tiêu chuẩn về vệ sinh và phòng cháy h...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVn 4519-1988
Nhóm H
Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhàvà công trình –
Quy phạm thì thi công và nghiệm thu
Indoor water supply and drainage systems – Codes for construction,
check and acceptance
Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 70 : 1977 "Quy phạm thi công và nghiệm thu thiết bị vệ sinh
các công trình xây dựng dân dung và công nghiệp".
1. Nguyên tắc chung
1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt mạng lưới cấp thoát nước sinh hoạt, thoát nước
mưa, cấp nước nóng và nồi hơi cấp nhiệt để đun nước nóng và nồi hơi trong các nhà ở, nhà
công cộng, nhà công nghiệp và các côg trình phụ khác.
Khi lắp đặt hệ thống thoát nhiệt, cấp nước nóng, nồi hơi với nồi đun nước tới nhiệt độ 115
O
C
và nồi hơi với áp suất công tác của hơi lớn hơn 0,7 daN/cm
2
cần phải thực hiện theo đúng
tiêu chuẩn xây dựng và quản lí an toàn đường ống dẫn hơi và dẫn nước nóng hiện hành.
Chú thích:
1) Lắp dặ thệ thống cấp thoát nước bằng các loại ống chất dẻo không nêu trông tiêu
chuẩn này mà cần tiến hành theo tiêu chuẩn ớng dẫn thiết kế riêng đối với mạng lưới
cấp và thoát nước bằng ống chất dẻo.
2) Lắp đặt hệ thống thiết bị kĩ thuật vệ sinh trong các công trình đặc biệt cần phải tiến hành
theo đúng hướng dẫn riêng của thiết kế.
3) Khi lắp đặt và nghiệm thu các hệ thống vòi phun nước vòi xả ớc, ngoài tiêu chuẩn
này còn phải thoả mãn các yêu cầu của thiết kế.
1.2. Lắp đặt thiết bị kĩ thuật vệ sinh và thiết bị cấp nhiệt trong nhà phải thực hiện theo đúng thiết
kế đã duyệt. Khi có những khác biệt so với khi thiết kế làm thay đổi các nguyên tắc của giải
pháp đã chọn hoặc có ảnh hưởng lớn đến độ bền vững hay hiệu quả làm việc của các hệ
thống và nồi hơi thì phải thoả thuận với các cơ quan thiết kế, những khác biệt đã thoả thuận
với thiết kế phải ghi vào bản vẽ hoàn công và sau khi hoàn thành công trình, các bản vẽ đó
phải giao cho bên đặt hàng.
1.3. Vật liệu thiết bị và thành phần dùng cho việc lắp đặt hệ thống, thiết bị vệ sinh trong nhà cần
phải tuân theo những quy định của các tiêu chuẩn hiện hành.
Lắp đặt thiết bị và phụ tùng cần phải tiến hành theo quy định của nhà máy chế tạo.
1.4. Lắp đặt các hệ thống kĩ thuật vệ sinh trong nhà, nên tiến hành bằng phương pháp công
nghiệp hoá. Gá lắp trước các mối nối, các chi tiết của đường ống và các thiết bị khác tại
xưởng chế tạo hoặc nhà máy.
1.5. Khi thi công hệ thống kĩ thuật vệ sinh trong nhà, cần đảm bảo các yêu cầu của quy phạm an
toàn lao động trong xây dựng, cũng như các tiêu chuẩn về vệ sinh và phòng cháy hiện hành.
1.6. Để tiến hành lắp đặt, bên đặt hàng phải giao cho bên thi công hồ sơ kĩ thuật vào thời hạn đã
1
TCVN 4519-1988 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 4519-1988 - Người đăng: naro9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
TCVN 4519-1988 9 10 655