Ktl-icon-tai-lieu

Thanh tra và giải quyết khiếu nại

Được đăng lên bởi nguyenthinhung93napa
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 2649 lần   |   Lượt tải: 13 lần
CÂU LẠC BỘ TÀI NĂNG HÀNH CHÍNH
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC HÀNH CHÍNH – LUẬT – KINH TẾ


BỘ ĐÁP ÁN 50 CÂU HỎI
HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN THANH TRA VÀ
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH
CHỦ BIÊN: PHẠM VĂN PHONG
BAN BIÊN TẬP
Đỗ Ngọc Nhung (KH13TT) - Tạ Thị Ngọc Mai (KH13NS)
Nguyễn Thị Minh (KH13HCH4) - Trịnh Thị Nhung (KH13HCH3)
Nguyễn Duy Tiến (KH13HCH4), Nguyễn Mai Thu (KH13NS)

1

Lời nói đầu
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ giảng dạy học phần Thanh tra và Giải quyết
khiếu nại hành chính với thời lượng 45 tiết tại một số lớp KH13. Xuất phát từ yêu cầu
ôn thi học phần này của toàn thể sinh viên Khóa 13, Học viện Hành chính Quốc gia ở
cả 2 miền nam bắc, Thầy đã chủ trì công tác biên soạn bộ đáp án 50 câu hỏi liên quan
đến tất cả nội dung kiến thức môn học, hệ thống câu hỏi được lựa chọn đa dạng, cả về
tư duy lập luận lẫn quy định pháp luật, hệ thống đáp án cụ thể, chi tiết kèm theo ví dụ
minh họa và phân tích triệt để. Đây là nguồn dữ liệu tham khảo có giá trị dành cho các
em trong quá trình ôn thi để vượt qua kì thi kết thúc học phần trước mắt với hình thức
thi vấn đáp đối với cơ sở phía bắc và tự luận đối với cở phía nam. Để xây dựng và hoàn
thiện tài liệu này, thầy muốn gửi lời cảm ơn trân trọng đến sự góp sức của các sinh
viên: Đỗ Ngọc Nhung (Lớp KH13 Thanh tra); Tạ Thị Ngọc Mai (Lớp KH13 Nhân sự);
Nguyễn Thị Minh (Lớp KH13 Hành chính học); Trịnh Thị Nhung (Lớp KH13 Hành
chính học); Nguyễn Duy Tiến (Lớp KH13 Hành chính học); Nguyễn Mai Thu (Lớp
KH13 Nhân sự).
Đây là tài liệu đã có sự hiệu chỉnh và hoàn thiện ở mức cơ bản với sự nỗ lực của
thầy. Tuy nhiên sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, những hạn chế cần
được bổ sung thông qua góp ý chân thành đến từ quý giảng viên, học viên, sinh viên có
quan tâm đến nội dung kiến thức thuộc chương trình.
Các bạn sinh viên K13 sử dụng tài liệu trong quá trình ôn thi vui lòng lưu hành
trên phạm vi nội bộ, không công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin bên ngoài
Học viện.
Trân trọng cảm ơn!
Phạm Văn Phong

2

Câu 1. Phân biệt 3 hoạt động sau: hoạt động giám sát, hoạt động thanh tra và hoạt
động kiểm tra. Nêu rõ điểm giống và khác nhau, cho ví dụ minh họa.
A.Khái niệm và ví dụ
- Thanh tra: Theo từ điển Luật học, Thanh tra là sự tác động của chủ thể đến
đối tượng đã và đang thực hiện thẩm quyền được giao nhằm đạt được mục đích nhất
định.
Ví dụ: Thanh tra Chính Phủ tiến hành cuộc thanh tra toàn bộ hoạt động của Tập
đoàn Tàu thủy Việt Nam (Vinashin)
- Kiểm tra được hiểu theo hai góc độ:
Kiểm...
1
CÂU LẠC BỘ TÀI NĂNG HÀNH CHÍNH
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC HÀNH CHÍNH LUẬT – KINH TẾ
WWW.HANHCHINHHOC.VN
BỘ ĐÁP ÁN 50 CÂU HỎI
HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN THANH TRA VÀ
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH
CHỦ BIÊN: PHẠM VĂN PHONG
BAN BIÊN TẬP
Đỗ Ngọc Nhung (KH13TT) - Tạ Thị Ngọc Mai (KH13NS)
Nguyễn Thị Minh (KH13HCH4) - Trịnh Thị Nhung (KH13HCH3)
Nguyễn Duy Tiến (KH13HCH4), Nguyễn Mai Thu (KH13NS)
Thanh tra và giải quyết khiếu nại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thanh tra và giải quyết khiếu nại - Người đăng: nguyenthinhung93napa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Thanh tra và giải quyết khiếu nại 9 10 290