Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mạch điện tử

Được đăng lên bởi Hà Andres
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 3251 lần   |   Lượt tải: 9 lần
---------------  ---------------

Giáo trình

Thiết kế mạch
điện tử
ThS. Phan Như Quân

Khái
niệm
cơ bản
Biên soạn: ThS. Phan Như Quân
Simpo PDFChương
Merge1.and
Split
Unregistered
Version - 

Chương 1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1.1. Mạch Điện (circuit): mạch điện gồm có: nguồn, tải và dây dẫn điện
1.1.2. Nhánh (branch): một đoạn mạch gồm những phần tử ghép nối tiếp nhau.
1.1.3. Nút (node): điểm giao nhau của 3 nhánh trở lên
1.1.4. Vòng (ring): một lối đi khép kín qua các nhánh
Ví dụ 1 :

1.1.5. Nguồn (power, supply, source): các thiết bị điện để biến đổi các năng lượng
khác sang điện năng
1.1.6. Tải (load): các thiết bị điện dùng để biến đổi điện năng ra các dạng năng
lượng khác
1.1.7. Dây dẫn (conductor): là dây kim loại dùng để truyền tải từ nguồn đến tải
1.1.8. Điện thế (voltage): UA, UB, VA, VB, A, B,…
1.1.9. Hiệu điện thế : UAB=UA-UB=VA-VB=A- B
1.1.10. Dòng điện (current): dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện
(electron, lỗ trống)
Biểu diễn hàm điều hòa của dòng điện như sau :
i  t   I 0 sin  t    A 
Trong đó :
- I0 :
là biên độ, giá trị cực đại của dòng điện (A)
- I

I0
2

:

là giá trị hiệu dụng (A)

2
Tần số góc
 rad / s  :
T
f
( Hetz , Hz ) :
tần số (số chu kỳ T trong 1 giây)
T
(sec ond , s ) : Chu kỳ tín hiệu (thời gian lặp lại)
.t  
(radiant , rad ) : góc pha

(radiant , rad ) : pha ban đầu

-   2 f 
-

Trang 1

Khái
niệm
cơ bản
Biên soạn: ThS. Phan Như Quân
Simpo PDFChương
Merge1.and
Split
Unregistered
Version - 

Lưu ý
Khi đầu bài cho giá trị điện áp, dòng điện ta phải hiểu đó là giá trị hiệu
dụng. Khi nào đầu bài cho giá trị biên độ thì phải đầu bài sẽ nêu giá trị biên độ.
1.1.11. Chiều dòng điện : Tùy ý chọn. Khi giải ra thấy giá trị âm thì kết luận dòng
điện có chiều ngược với chiều đã chọn
Vídụ 2 :
I1

R1

R3

R2

E

I2

R4

Giả sử giai ra được : I 2  5 A , ta kết luận I 2 có chiều ngược với chiều đã chọn
1.2 MÔ HÌNH MẠCH ĐIỆN
1.2.1. Điện trở (Resistor: R (ohm, )) : Đặc trưng cho hiện tượng tiêu tán năng
lượng biến điện năng thành nhiệt năng.

u  Ri

1.2.2. Điện cảm (Inductive L (Henry, H)): Đặc trưng cho hiện tượng tích/phóng
năng lượng từ trường.

uL  L

di
dt

Năng lượng từ trường: WL 

LI 2
2

1.2.3. Điện dung (Capacitor C (Fara, F)) : Đặc trưng cho hiện tượng tích/phóng
năng lượng điện trường.

iC  t   C

Hay

duC
dt

uC  t  

1
iC  t  dt
C

Năng lượng điện trường : WC 

CU 2
2

Trang 2

Khái
niệm
cơ bản
Biên soạn: ThS...
--------------- ---------------
Giáo trình
Thiết kế mạch
điện tử
ThS. Phan Như Quân
Thiết kế mạch điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mạch điện tử - Người đăng: Hà Andres
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Thiết kế mạch điện tử 9 10 97