Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 24/2005/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung một số điểm của thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2004 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam

Được đăng lên bởi nguyenthanh-trung
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1260 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Thông tư số 24/2005/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung một số điểm của thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2004 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam - Người đăng: nguyenthanh-trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thông tư số 24/2005/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung một số điểm của thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2004 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam 9 10 140