Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn khách sạn

Được đăng lên bởi Đỗ Sơn Tùng
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy định Về tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2001/QĐ-TCDL
ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Tổng cục Du lịch)
Khách sạn là công trình kiến trúc được xây dựng độc lập, có quy mô từ 10 buồng ngủ
trở lên, bảo đảm chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ cần thiết phục vụ
khách du lịch.
Khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 1 đến 5 sao: là khách sạn có cơ sở vật chất,
trang thiết bị, chất lượng phục vụ cao, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách du
lịch về ăn, nghỉ, sinh hoạt, giải trí theo tiêu chuẩn của từng hạng, phù hợp với tiêu
chuẩn quốc tế, được đánh giá thông qua các chỉ tiêu:
1.
2.
3.
4.
5.

Vị trí, kiến trúc
Trang thiết bị, tiện nghi phục vụ
Dịch vụ và mức độ phục vụ
Nhân viên phục vụ
Vệ sinh

Khách sạn hạng càng cao, yêu cầu chất lượng phục vụ, trang thiết bị tiện nghi, số
lượng các dịch vụ càng phải đầy đủ, hoàn hảo, đáp ứng được yêu cầu đa dạng của
khách.
1. Vị trí, kiến trúc
- Vị trí: Khách sạn phải được xây dựng cách bệnh viện, trường học ít nhất 100 mét
căn cứ vào ranh giới giữa hai cơ sở; không được nằm trong hoặc liền kề khu vực quốc
phòng, an ninh và các mục tiêu cần được bảo vệ theo quy định hiện hành.
- Thiết kế kiến trúc:



Dây truyền phục vụ giữa các bộ phận và trong từng bộ phận dịch vụ trong
khách sạn: được bố trí hợp lý, bảo đảm thuận tiện, một chiều.
Bảng tên; hạng khách sạn; phù hiệu khách sạn (nếu có): được đặt ở nơi dễ thấy
(kể cả ban ngày và ban đêm).



Cửa ra, vào của khách sạn: được bố trí thuận tiện, tối thiểu phải có 2 cửa, cửa
dành riêng cho khách và cửa dành riêng cho cán bộ, công nhân viên phục vụ
trong khách sạn.



Chỗ để xe: Khách sạn phải bố trí chỗ để xe cho khách.
Buồng: Diện tích tối thiểu của buồng ngủ, phòng vệ sinh (m2)

Buồng ngủ:
Buồng 2 phòng: 22 m2
Buồng đơn: 9 m2
Buồng đôi: 14 m2
Buồng 3, 4 giường: 18 m2
Phòng vệ sinh:4 m2

Các khách sạn phục vụ khách với mục đích nghỉ dưỡng (nghỉ biển, nghỉ núi...) nên có
diện tích để đặt thêm giường thứ 3 (trong trường hợp khách yêu cầu).



Sảnh: Sảnh đón tiếp (nơi có cửa ra, vào chính của khách sạn) phải đủ rộng để
đón khách, phù hợp với quy mô của khách sạn.
Phòng vệ sinh ở các khu vực công cộng (khu vực đón tiếp, phòng ăn...) có
phòng cho nam và nữ riêng.

2. Trang thiết bị, tiện nghi phục vụ:
- Hệ thống điện:



Độ chiếu sáng đảm bảo theo yêu cầu của từng khu vực.
Đèn cấp cứu để đề phòng khi có sự cố xảy ra.



Cung cấp điện đầy đủ 24/24 giờ cho sinh hoạt và phục vụ.

- Hệ thống nước:



Nước đủ cho sinh hoạt và p...
Quy định Về tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2001/QĐ-TCDL
ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Tổng cục Du lịch)
Khách sạn là công trình kiến trúc được xây dựng độc lập, quy từ 10 buồng ngủ
trở lên, bảo đảm chất lượng về sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ cần thiết phục vụ
khách du lịch.
Khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 1 đến 5 sao: khách sạn sở vật chất,
trang thiết bị, chất lượng phục vụ cao, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách du
lịch về ăn, nghỉ, sinh hoạt, giải trí theo tiêu chuẩn của từng hạng, p hợp với tiêu
chuẩn quốc tế, được đánh giá thông qua các chỉ tiêu:
1. Vị trí, kiến trúc
2. Trang thiết bị, tiện nghi phục vụ
3. Dịch vụ và mức độ phục vụ
4. Nhân viên phục vụ
5. Vệ sinh
Khách sạn hạng càng cao, yêu cầu chất lượng phục vụ, trang thiết bị tiện nghi, số
lượng các dịch vụ càng phải đầy đủ, hoàn hảo, đáp ng được yêu cầu đa dạng của
khách.
1. Vị trí, kiến trúc
- Vị trí: Khách sạn phải được xây dựng cách bệnh viện, trường học ít nhất 100 mét
căn cứ vào ranh giới giữa hai cơ sở; không được nằm trong hoặc liền kề khu vực quốc
phòng, an ninh và các mục tiêu cần được bảo vệ theo quy định hiện hành.
- Thiết kế kiến trúc:
Dây truyền phục vụ giữa các bộ phận trong từng bộ phận dịch vụ trong
khách sạn: được bố trí hợp lý, bảo đảm thuận tiện, một chiều.
Bảng tên; hạng khách sạn; phù hiệu khách sạn (nếu có): được đặt ở nơi dễ thấy
(kể cả ban ngày và ban đêm).
Cửa ra, vào của khách sạn: được bố trí thuận tiện, tối thiểu phải 2 cửa, cửa
dành riêng cho khách cửa dành riêng cho cán bộ, công nhân viên phục vụ
trong khách sạn.
Chỗ để xe: Khách sạn phải bố trí chỗ để xe cho khách.
Buồng: Diện tích tối thiểu của buồng ngủ, phòng vệ sinh (m2)
Buồng ngủ:
Buồng 2 phòng: 22 m
2
Buồng đơn: 9 m
2
Buồng đôi: 14 m2
Buồng 3, 4 giường: 18 m2
Phòng vệ sinh:4 m2
Tiêu chuẩn khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn khách sạn - Người đăng: Đỗ Sơn Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tiêu chuẩn khách sạn 9 10 40