Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về quyền im lặng trọng vụ án hình sự

Được đăng lên bởi hinhsu38b
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 982 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quyền im lặng trong vụ án hình sự
1. Khái niệm quyền im lặng: theo quan điểm của nhóm

Quyền được im lặng là quyền con người khi một người bị bị bắt giữ, người đó có
quyền được giữ im lặng vì không có chuyên môn kiến thức pháp lý, cho nên họ tạm thời
yên lặng, để những người có chuyên môn pháp lý như luật sư hỗ trợ pháp lý
2. Thực tiễn quyền im lặng ở Nước ngoài

Ở nước ngoài, khi cảnh sát bắt giữ nghi phạm, câu nói bắt buộc đầu tiên là: “Anh
có quyền giữ im lặng. Bất cứ điều gì anh nói có thể và sẽ được sử dụng để chống lại
anh trước toà án. Anh có quyền nói chuyện với luật sư, và có luật sư hiện diện trong
quá trình xét hỏi.Nếu anh không thể thuê luật sư, anh vẫn sẽ được cung cấp một luật
sư bằng nguồn tài chính của chính phủ.”
Quyền im lặng được áp dụng như thế nào ở Mỹ?
Quyền im lặng của bị cáo là một quyền đã được công nhận từ rất lâu ở nước Mỹ.
Quyền im lặng bắt nguồn từ điều sửa đổi hiến pháp số 5 của Mỹ, trong đó có câu:
"Không người nào lại bị bắt buộc phải làm chứng chống lại mình". Nói cách khác,
hiến pháp Mỹ nhìn nhận quyền được tự bảo vệ mình của công dân.
Quyền này được cụ thể hoá trong một vụ án hình sự của Miranda, một người ở
Bang Arizona bị bắt và bị hỏi cung mà không được thông báo là mọi công dân đều có
quyền im lặng.
Toà án sau đó tuyên bố rằng mọi lời cung của ông ấy đều không được dùng trước
toà, bởi lẽ ông ấy không được thông báo về quyền im lặng của mình. Vì thế ở Mỹ các
luật sư quen gọi quyền im lặng là "quyền Miranda".
Ngày nay, quyền im lặng được áp dụng rộng rãi ở rất nhiều nước.
Ở Đức, Điều 136, 136 a Luật tố tụng StPO và Điều 55 Luật vi phạm hành chính
OWiG quy định, “trước khi lấy lời của nghi can hoặc người vi phạm hành chính phải
thông báo cho họ, theo luật họ được hoàn toàn tự do chọn khai báo hoặc không đối với
cáo buộc, nhất là khi nhận thấy nói ra sự thật sẽ phải tự chịu hậu quả xấu; và bất kỳ lúc
nào ngay cả trước khi chưa thẩm vấn, được quyền tham vấn luật sư mà người đó lựa
chọn”.
Ở thụy Sĩ, Luật tố tụng hình sự, Điều 158, đoạn 1, quy định, “Nghi can trước khi
bị thẩm vấn có quyền nhận được thông báo về quyết định điều tra hay khởi tố mình,
quyền từ chối khai báo và hợp tác (quyền im lặng), quyền được mời luật sư hoặc xin luật
sư công, quyền mời phiên dịch (nếu là người nước ngoài)”.

Quyền im lặng chủ yếu được sử dụng nhằm bảo đảm rằng không ai bị ép cung,
khai chống lại mình
3. Thực tiễn Việt Nam

Ở một số điều luật có sự gián tiếp ghi nhận
- Điều 14 Hiến pháp 2013 của nước ta quy định: “Ở nước Cộng hòa xã hội ch...
Quyền im lặng trong vụ án hình sự
1. Khái niệm quyền im lặng: theo quan điểm của nhóm
Quyền được im lặng quyền con người khi một người bị bị bắt giữ, người đó
quyền được giữ im lặng vì không có chuyên môn kiến thức pháp lý, cho nên họ tạm thời
yên lặng, để những người có chuyên môn pháp lý như luật sư hỗ trợ pháp lý
2. Thực tiễn quyền im lặng ở Nước ngoài
nước ngoài, khi cảnh sát bắt giữ nghi phạm, câu nói bắt buộc đầu tiên là: Anh
quyền giữ im lặng. Bất cứ điều anh nói thể sẽ được sử dụng để chống lại
anh trước toà án. Anh quyền nói chuyện với luật sư, luật hiện diện trong
quá trình xét hỏi.Nếu anh không thể thuê luật sư, anh vẫn sẽ được cung cấp một luật
sư bằng nguồn tài chính của chính phủ.”
Quyền im lặng được áp dụng như thế nào ở Mỹ?
Quyền im lặng của bị cáo là một quyền đã được công nhận từ rất lâu ở nước Mỹ.
Quyền im lặng bắt nguồn từ điều sửa đổi hiến pháp số 5 của Mỹ, trong đó câu:
"Không người nào lại bị bắt buộc phải làm chứng chống lại mình". Nói cách khác,
hiến pháp Mỹ nhìn nhận quyền được tự bảo vệ mình của công dân.
Quyền này được c thể h trong một vụ án hình sự của Miranda, một người
Bang Arizona bị bắt b hỏi cung không được thông báo mọi công dân đều
quyền im lặng.
Toà án sau đó tuyên bố rằng mọi lời cung của ông ấy đều không được dùng trước
toà, bởi lẽ ông ấy không được thông báo về quyền im lặng của mình. thế Mỹ các
luật sư quen gọi quyền im lặng là "quyền Miranda".
Ngày nay, quyền im lặng được áp dụng rộng rãi ở rất nhiều nước.
Đức, Điều 136, 136 a Luật tố tụng StPO Điều 55 Luật vi phạm hành chính
OWiG quy định, “trước khi lấy lời của nghi can hoặc người vi phạm hành chính phải
thông báo cho họ, theo luật họ được hoàn toàn tự do chọn khai báo hoặc không đối với
cáo buộc, nhất khi nhận thấy nói ra sự thật sẽ phải tự chịu hậu quả xấu; bất kỳ lúc
nào ngay cả trước khi chưa thẩm vấn, được quyền tham vấn luật người đó lựa
chọn”.
thụy Sĩ, Luật tố tụng hình sự, Điều 158, đoạn 1, quy định, “Nghi can trước khi
bị thẩm vấn quyền nhận được thông báo về quyết định điều tra hay khởi tố mình,
quyền từ chối khai báo và hợp tác (quyền im lặng), quyền được mời luật sư hoặc xin luật
sư công, quyền mời phiên dịch (nếu là người nước ngoài)”.
Tiểu luận về quyền im lặng trọng vụ án hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận về quyền im lặng trọng vụ án hình sự - Người đăng: hinhsu38b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiểu luận về quyền im lặng trọng vụ án hình sự 9 10 609