Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU CÁC KIỂU PHÁP LUẬT VÀ HÌNH THỨC PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Được đăng lên bởi Vitconmatto Pham
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHIỆP TP.HC

KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
ĐỀ TÀI:
TÌM HIỂU CÁC KIỂU PHÁP LUẬT VÀ HÌNH THỨC PHÁP
LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA( LẤY VÍ DỤ CỤ THỂ Ớ VIỆT
NAM).

Giảng viên: TH.S Nguyễn Thị Hải Vân
Nhóm thực hiện: Nhóm 12
Lớp: 211200610
TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
ĐỀ TÀI:
TÌM HIỂU CÁC KIỂU PHÁP LUẬT VÀ HÌNH THỨC PHÁP
LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA( LẤY VÍ DỤ CỤ THỂ Ớ VIỆT
NAM).

DANH SÁCH NHÓM 12
STT

HỌ VÀ TÊN

MSSV

GHI CHÚ

1

Phạm Ngọc Hiếu

13035861

2

Ngô Thị Diễm Phúc

13047841

3

Bùi Thị Thanh Nhã

13060931

4

Đỗ Thị Hồng Nga

13064871

5

Bùi Thiên Thanh
Trúc
Nguyễn Thị Ngọc Nữ
Thóng Nhọc Vằn
Nguyễn Quang Chiến
Trần Văn Ninh
Lê Thiện Nhân

13051321

DHTMDT9B(Nhóm trưởng) (Tìm
hiểu đề tài Phần B 6, Word)
DHTMDT9B(Nhóm phó) (Tìm hiểu
đề tài Phần B 1, 2 )
DHTMDT9B(Tìm hiểu đề tài Phần B
3, 5)
DHTMDT9B(Tìm hiểu đề tài Phần B
4)
DHTMDT9B(Tìm hiểu đề tài Phần A)

6
7
8
9
10

13047061 DHTMDT9B(Tìm hiểu đề tài Phần A)
13057961 DHTMDT9B(Tìm hiểu đề tài Phần A)
13037641
DHCT9B Tìm câu hỏi
13026791
DHCT9C Tìm câu hỏi
13052331
DHCT9C Tìm câu hỏi

Giảng viên: TH.S Nguyễn Thị Hải Vân
Nhóm thực hiện: Nhóm 12
Lớp: 211200610

THANG
ĐIỂM

Nhận xét của giảng viên

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...........................................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU CÁC KIỂU PHÁP LUẬT VÀ HÌNH THỨC PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Người đăng: Vitconmatto Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TÌM HIỂU CÁC KIỂU PHÁP LUẬT VÀ HÌNH THỨC PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 9 10 98