Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu luật hiến pháp năm 2013

Được đăng lên bởi hovanquyen181280
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI LÀM:
CÂU 1: Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 bản Hiến pháp.
Các bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua các ngày, tháng, năm:
- Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa được Quốc hội thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946.
- Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
thông qua vào ngày 31/12/1959.
- Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội khoá VI, tại kỳ họp thứ 7 ngày 18-121980, đã nhất trí thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 1980.
- Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt
nam thông qua ngày 15/4/1992, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam sửa đổi, bỏ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 vào ngày 25/12/2001.
- Hiến pháp pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là
bản Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt
Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày vào sáng ngày 28 tháng 11 năm
2013.
CÂU 2: Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2014.
So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có 07 điều
được giữ nguyên, 101 điều được sửa đổi, 12 điều được bổ sung.
Riêng tôi, điều tâm đắc nhất là “Mọi người có quyền được sống trong môi
trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường” (Điều 43).
Bởi vì vấn đề bảo vệ môi trường đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992( Điều
29 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) quy định: “Cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ
chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi cá nhân phải thực hiện các quy định của Nhà
nước về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Nghiêm cấm
mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên và hủy hoại môi trường”). Tuy nhiên, việc ghi
nhận này còn ở dạng nguyên tắc chung về trách nhiệm từ phía các cơ quan, tổ chức
của Nhà nước mà chưa đề ra vấn đề quy định quyền được sống trong môi trường
trong lành là một quyền cơ bản của công dân như trong Hiến pháp năm 2013.
Quy định trong Điều 43 Hiến pháp năm 2013 đã thể chế hóa quan điểm của
Đảng ta là coi trọng quyền con người, coi con người là chủ thể, là động lực quan
trọng của sự phát triển đất nước, đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của
Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân, thừa nhận
vấn đề bảo vệ môi trường chính là bảo vệ quyền ...
BÀI LÀM:
CÂU 1: Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay
nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta 05 bản Hiến pháp.
Các bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua các ngày, tháng, năm:
- Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa được Quốc hội thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946.
- Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
thông qua vào ngày 31/12/1959.
- Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội khoá VI, tại kỳ họp thứ 7 ngày 18-12-
1980, đã nhất trí thông qua Hiến pháp nước Cộng h hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 1980.
- Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước cộng hòa hội chủ nghĩa việt
nam thông qua ngày 15/4/1992, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam sửa đổi, bỏ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 vào ngày 25/12/2001.
- Hiến pháp pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
bản Hiến pháp của nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt
Nam khóa XIII, k họp thứ 6 thông qua vào ngày vào sáng ngày 28 tháng 11 năm
2013.
CÂU 2: Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2014.
So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) 07 điều
được giữ nguyên, 101 điều được sửa đổi, 12 điều được bổ sung.
Riêng tôi, điều tâm đắc nhất “Mọi người quyền được sống trong môi
trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường” (Điều 43).
Bởi vấn đề bảo vệ môi trường đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992( Điều
29 (sửa đổi, bổ sung m 2001) quy đnh: quan Nhà nước, đơn vị trang, tổ
chức kinh tế, tổ chức hội mọi nhân phải thực hiện các quy định của Nhà
nước về s dụng hợp tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường. Nghiêm cấm
mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên và hủy hoại môi trường”). Tuy nhiên, việc ghi
nhận này còn dạng nguyên tắc chung về trách nhiệm từ pa các quan, tổ chức
của Nhà nước chưa đề ra vấn đề quy định quyền được sống trong môi trường
trong lành là một quyền cơ bản của công dân như trong Hiến pháp năm 2013.
Quy đnh trong Điều 43 Hiến pháp m 2013 đã thể chế hóa quan điểm của
Đảng ta coi trọng quyền con người, coi con người là chủ thể, động lực quan
trọng của sự phát triển đất nước, đồng thời thể hiện s quan tâm, trách nhiệm của
Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân, thừa nhận
vấn đề bảo vệ môi trường chính là bảo vệ quyền con người, nâng cao chất lượng cuộc
sống của con người.
CÂU 3: Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa hội chủ nghĩa
Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…” các
1
Tìm hiểu luật hiến pháp năm 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu luật hiến pháp năm 2013 - Người đăng: hovanquyen181280
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tìm hiểu luật hiến pháp năm 2013 9 10 823