Ktl-icon-tai-lieu

Tình huống hòa giải cơ sở

Được đăng lên bởi tphoabinh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 4698 lần   |   Lượt tải: 23 lần
BAN TỔ CHỨC HỘI THI “HÒA GIẢI VIÊN GIỎI”
TỈNH LÂM ĐỒNG - LẦN THỨ 3 - NĂM 2010
-----------------------------

CÂU HỎI - ĐÁP ÁN
PHẦN THI “NGHIỆP VỤ HÒA GIẢI”
-----------------------------

(Bộ đề chính thức dùng cho Hội thi cấp tỉnh gồm 16 câu)

*Trích Thể lệ Hội thi:
1.2. Phần thi nghiệp vụ hòa giải (thông qua việc vận dụng kiến thức pháp
luật và kiến thức xã hội, đạo đức… để xử lý tình huống, hòa giải vụ việc tranh
chấp): 10 điểm
Vận dụng những quy định của pháp luật hiện hành và kiến thức về đạo đức, xã
hội, phong tục tập quán tốt đẹp, hương ước, quy ước văn hóa, luật tục, ca dao, tục
ngữ và kinh nghiệm thực tế để giải quyết có tình có lý một tình huống tranh chấp, hòa
giải một vụ việc cụ thể.
- Thi theo Bộ đề gồm 20 câu (tùy từng thí sinh có thể vận dụng thêm kiến thức
và kỹ năng nghiệp vụ để đưa ra phần trả lời của mình thêm sinh động, chính xác và
thuyết phục nhất)
- Điểm: tối đa 10 điểm/1 thí sinh. Từng giám khảo chấm điểm công khai bằng
cách giơ bảng điểm sau từng lượt thi của thí sinh. Điểm phần thi này của thí sinh là
điểm bình quân của các giám khảo chấm thi.
* Đối với phần thi này, Ban giám khảo chấm điểm căn cứ vào các tiêu chí sau:
+ Có xác định rõ nguyên nhân mâu thuẫn và phân tích
+ Áp dụng kiến thức pháp luật chính xác
+ Vận dụng đạo lý, vận dụng minh họa hát, đọc thơ, ca dao, tục ngữ… một
cách sinh động, thuyết phục
+ Đưa ra cách giải quyết hợp lý
+ Trả lời lưu loát, có sáng tạo trong cách diễn đạt
- Thời gian thi: Bắt đầu tính từ lúc người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi,
thí sinh có thời gian chuẩn bị (tối đa trong 15 giây) và trả lời trong thời gian tối đa 05
phút.

*Lưu ý: Phần đáp án của các câu hỏi trong Bộ đề này chỉ mang tính gợi ý, trong
quá trình sử dụng bộ đề, các thí sinh có thể nghiên cứu thêm những căn cứ pháp lý, đặc
biệt là vận dụng đạo lý, kinh nghiệm thực tế trong quá trình hòa giải của bản thân để
giải quyết hợp tình, hợp lý nhất các tình huống đặt ra trong bộ đề này./.
-1-

*CÂU SỐ

1:

Khi phát hiện ra con trâu lạc vào đàn trâu nhà mình, ông An đã báo cho
UBND xã biết. Theo lời cán bộ UBND xã, ông An đem trâu về nhà mình nuôi giữ,
chờ nguời mất trâu đến nhận lại. Ba tháng sau, ông Bình là người có con trâu bị thất
lạc biết tin đã đến gặp ông An đòi lại trâu và yêu cầu ông An phải bồi thường thiệt
hại vì vụ mùa vừa qua ông phải thuê trâu để cày ruộng. Ông An không đồng ý vì cho
rằng ông không bắt trộm trâu và đòi ông Bình phải thanh toán tiền công và các chi
phí nuôi giữ trâu ba tháng.
Là Tổ viên Tổ Hoà giải, theo ông...
BAN TỔ CHỨC HỘI THI “HÒA GIẢI VIÊN GIỎI”
TỈNH LÂM ĐỒNG - LẦN THỨ 3 - NĂM 2010
-----------------------------
CÂU HỎI - ĐÁP ÁN
PHẦN THI “NGHIỆP VỤ HÒA GIẢI”
-----------------------------
(Bộ đề chính thức dùng cho Hội thi cấp tỉnh gồm 16 câu)
*Trích Thể lệ Hội thi:
1.2. Phần thi nghiệp vụ hòa giải (thông qua việc vận dụng kiến thức pháp
luật kiến thức hội, đạo đức… để xử tình huống, hòa giải vụ việc tranh
chấp): 10 điểm
Vận dụng những quy định của pháp luật hiện hành và kiến thức về đạo đức,
hội, phong tục tập quán tốt đẹp, hương ước, quy ước văn hóa, luật tục, ca dao, tục
ngữ và kinh nghiệm thực tế để giải quyết có tình có lý một tình huống tranh chấp, hòa
giải một vụ việc cụ thể.
- Thi theo Bộ đề gồm 20 câu (tùy từng thí sinh có thể vận dụng thêm kiến thức
kỹ năng nghiệp vụ để đưa ra phần trả lời của mình thêm sinh động, chính xác
thuyết phục nhất)
- Điểm: tối đa 10 điểm/1 thí sinh. Từng giám khảo chấm điểm công khai bằng
cách giơ bảng điểm sau từng lượt thi của thí sinh. Điểm phần thi này của thí sinh là
điểm bình quân của các giám khảo chấm thi.
* Đối với phần thi này, Ban giám khảo chấm điểm căn cứ vào các tiêu chí sau:
+ Có xác định rõ nguyên nhân mâu thuẫn và phân tích
+ Áp dụng kiến thức pháp luật chính xác
+ Vận dụng đạo lý, vận dụng minh họa hát, đọc thơ, ca dao, tục ngữ… một
cách sinh động, thuyết phục
+ Đưa ra cách giải quyết hợp lý
+ Trả lời lưu loát, có sáng tạo trong cách diễn đạt
- Thời gian thi: Bắt đầu tính từ lúc người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi,
thí sinh có thời gian chuẩn bị (tối đa trong 15 giây) và trả lời trong thời gian tối đa 05
phút.
*Lưu ý: Phần đáp án của các câu hỏi trong B đề này chỉ mang nh gợi ý, trong
quá trình sử dụng bộ đề, các thí sinh thể nghiên cứu thêm những căn cứ pháp lý, đặc
biệt là vận dụng đạo lý, kinh nghiệm thực tế trong quá trình hòa giải của bản thân đ
giải quyết hợp tình, hợp lý nhất các tình huống đặt ra trong bộ đề này./.
- 1 -
Tình huống hòa giải cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình huống hòa giải cơ sở - Người đăng: tphoabinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tình huống hòa giải cơ sở 9 10 8