Ktl-icon-tai-lieu

Tình huống Luật Hôn nhân và gia đình

Được đăng lên bởi Nat Nguyen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1556 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỘT SỐ ĐỀ THI – CÂU HỎI VỀ MÔN HỌC LUẬT HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH
I. Lý thuyết
Trả lời đúng sai và giải thích các nhận định sau:
1) 1. Người từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị mất năng lực hành vi dân
sự là người có năng lực hành vi hôn nhân gia đình.
Sai. Vì theo quy định tại khoản 1 điều 9 LHNGD về độ tuổi kết hôn, đối
với nam từ 20T trở lên, đối với nữ từ 18t trở lên. Do vậy nếu nam giới
từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị mất năng lực hành vi dân sự thì chưa
đủ diều kiện kết hôn.
2) Khi tòa án không công nhận nam nữ là vợ chồng thì tài sản chung
chia đôi.
Sai. Khi tòa án không công nhận nam nữ là vợ chồng thì theo quy định
tại khoản 3 điều 17 LHNGD tài sản chung được chia theo thỏa thuận của
các bên. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết, có
tính đến công sức đóng góp của mỗi bên; ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính
đáng cúa phụ nữ và con.
3) Nam nữ chung sống trước ngày 01/01/2001 đều được công nhận là vợ
chồng.
Sai. Nam nữ chung sống trước ngày 01/01/2001 được chia thành hai
trường hợp: từ trước ngày 03/01/1987 và từ ngày 03/01/1987 đến trước
ngày 01/01/2001. Trong trường hợp, nam nữ chung sống với nhau như vợ
chồng từ ngày 03/01/1987 đến trước ngày 01/01/2001 có đủ điều kiện kết
hôn mà không đăng ký kết hôn và đang chung sống với nhau như vợ chồng
thì theo quy định tại điểm b khoản 3 nghị quyết 35 kể từ sau ngày

01/01/2003 mà họ vẫn chưa đăng ký kết hôn thì không được công nhận là
vợ chồng.
4) Người đang chấp hành hình phạt tù không có quyền nhận người khác
làm con nuôi.
Sai. Vì người đang chấp hành hình phạt tù có thể ủy quyền cho người
khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự nhận con nuôi theo khoản 1
điều 143 BLDS.
5) Khi ly hôn, việc giao con chung từ đủ 9 tuổi trở lên cho cha hoặc
mẹ nuôi là căn cứ vào nguyện vọng của con.
Đúng. Vì theo quy định tại khoản 2 điều 92 LHNGD người trực tiếp nuôi
con do hai bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì tòa án sẽ
giải quyết và nếu con từ đủ chín tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện
vọng của con
6) Ông bà là đại diện đương nhiên cho cháu khi cha mẹ của cháu chết.
Sai. Vì khi cha mẹ cháu chết, trong trường hợp không có anh ruột, chị
ruột hoặc anh ruột, chị ruột không có đủ điều kiện làm người giám hộ
thì ông bà mới là người giám hộ theo quy định tại khoản 2 điều 61
BLDS.
II. Bài tập
Anh A kết hôn hợp pháp với chị B năm 2000, có đăng ký kết hôn. Tháng
03/2004, anh A chung sống như vợ chồng với chị C, có một con chung
sinh năm 2005. Tháng 06/2005, chị B phát hiện được sự việc trên và yêu
cầu anh A...
MỘT SỐ ĐỀ THI – CÂU HỎI VỀ MÔN HỌC LUẬT HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH
I. Lý thuyết
Trả lời đúng sai và giải thích các nhận định sau:
1) 1. Người từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị mất năng lực hành vi dân
sự là người có năng lực hành vi hôn nhân gia đình.
Sai. Vì theo quy định tại khoản 1 điều 9 LHNGD về độ tuổi kết hôn, đối
với nam từ 20T trở lên, đối với nữ từ 18t trở lên. Do vậy nếu nam giới
từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị mất năng lực hành vi dân sự thì chưa
đủ diều kiện kết hôn.
2) Khi tòa án không công nhận nam nữ là vợ chồng thì tài sản chung
chia đôi.
Sai. Khi tòa án không công nhận nam nữ là vợ chồng thì theo quy định
tại khoản 3 điều 17 LHNGD tài sản chung được chia theo thỏa thuận của
các bên. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết, có
tính đến công sức đóng góp của mỗi bên; ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính
đáng cúa phụ nữ và con.
3) Nam nữ chung sống trước ngày 01/01/2001 đều được công nhận là vợ
chồng.
Sai. Nam nữ chung sống trước ngày 01/01/2001 được chia thành hai
trường hợp: từ trước ngày 03/01/1987 và từ ngày 03/01/1987 đến trước
ngày 01/01/2001. Trong trường hợp, nam nữ chung sống với nhau như vợ
chồng từ ngày 03/01/1987 đến trước ngày 01/01/2001 có đủ điều kiện kết
hôn mà không đăng ký kết hôn và đang chung sống với nhau như vợ chồng
thì theo quy định tại điểm b khoản 3 nghị quyết 35 kể từ sau ngày
Tình huống Luật Hôn nhân và gia đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình huống Luật Hôn nhân và gia đình - Người đăng: Nat Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tình huống Luật Hôn nhân và gia đình 9 10 846