Ktl-icon-tai-lieu

Tình huống thực tế môn luật sở hữu trí tuệ

Được đăng lên bởi Một Mí Mắt
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 996 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỞ ĐẦU
Để phục vụ cho cuộc sống của mình, con người đã không ngừng nghiên cứu
và sáng chế ra những công cụ, vật dụng mới. Sáng chế là giải pháp kĩ thuật mới
nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật ngày càng có nhiều sáng chế được tạo
ra, dẫn đến nhu cầu cấp thiết về vấn để bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với
sáng chế. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền. Trên thực tế
cấp bằng bảo hộ đối với sáng chế còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Để thấy
được những khó khăn vướng mắc đó em xin phân tích tình huống sau:
“Ngày 24/1/2007, ông A nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế tại Thụy Sĩ. Ngày
31/8/2007, ông B nộp đơn yêu cầu bảo hộ giải pháp kĩ thuật tương tự tại Đức và
sau đó được cấp VBBH . Ngày 25/1/2008 ông A nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế
đó tại Việt Nam. Ngày 20/8/2008 ông B cũng nộp yêu cầu bảo hộ sáng chế đó tại
Việt Nam.
Cục SHTT đã cấp VBBH cho ông A và từ chối cấp cho ông B với lí do giải
pháp của ông B mất tính mới do đã được đề cập trong đơn của A.
Ông B phản đối vì cho rằng mình đã được bảo hộ ở Đức, điều đó chứng tỏ
giải pháp kĩ thuật của mình không bị mất tính mới. Hơn nữa ông còn viện dẫn quy
định về quyền ưu tiên trong Công ước paris và cho rằng mình được hưởng quyền
biết rằng Việt Nam, Thụy Sĩ và Đức đều là thành viên Công ước Paris.”
NỘI DUNG
I: CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.Một số khái niệm

1

a. khái niệm sáng chế
Theo khoản 12, điều 4 Luật SHTT thì “ Sáng chế là giải pháp kĩ thuật dưới
dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng
dụng các quy luật tự nhiên”.
b. giải pháp kĩ thuật
Theo khoản b, điều 25.3 thông tư 01/2007 TT- BKHCN “ giải pháp kĩ thuật
được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế là tập hợp cần và đủ các thông tin về
cách thức kĩ thuật và/ hoặc phương tiện kĩ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ
(một vấn đề) xác định”
Giải pháp kĩ thuật có thể thuộc một trong các dạng :
Sản phẩm dưới dạng vật thể (dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch
điện...) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân
tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về kết cấu, sản phẩm đó có chức
năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng một nhu cầu nhất định của
con người; hoặc sản phẩm dưới dạng chất thể (vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược
phẩm...) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân
tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về sự hiện diện, tỉ lệ và trạng thái...
MỞ ĐẦU
Để phục vụ cho cuộc sống của mình, con người đã không ngừng nghiên cứu
và sáng chế ra những công cụ, vật dụng mới. Sáng chế là giải pháp kĩ thuật mới
nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật ngày càng có nhiều sáng chế được tạo
ra, dẫn đến nhu cầu cấp thiết về vấn để bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với
sáng chế. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền. Trên thực tế
cấp bằng bảo hộ đối với sáng chế còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Để thấy
được những khó khăn vướng mắc đó em xin phân tích tình huống sau:
“Ngày 24/1/2007, ông A nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế tại Thụy Sĩ. Ngày
31/8/2007, ông B nộp đơn yêu cầu bảo hộ giải pháp kĩ thuật tương tự tại Đức và
sau đó được cấp VBBH . Ngày 25/1/2008 ông A nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế
đó tại Việt Nam. Ngày 20/8/2008 ông B cũng nộp yêu cầu bảo hộ sáng chế đó tại
Việt Nam.
Cục SHTT đã cấp VBBH cho ông A và từ chối cấp cho ông B với lí do giải
pháp của ông B mất tính mới do đã được đề cập trong đơn của A.
Ông B phản đối vì cho rằng mình đã được bảo hộ ở Đức, điều đó chứng tỏ
giải pháp kĩ thuật của mình không bị mất tính mới. Hơn nữa ông còn viện dẫn quy
định về quyền ưu tiên trong Công ước paris và cho rằng mình được hưởng quyền
biết rằng Việt Nam, Thụy Sĩ và Đức đều là thành viên Công ước Paris.”
NỘI DUNG
I: CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.Một số khái niệm
1
Tình huống thực tế môn luật sở hữu trí tuệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình huống thực tế môn luật sở hữu trí tuệ - Người đăng: Một Mí Mắt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tình huống thực tế môn luật sở hữu trí tuệ 9 10 141