Ktl-icon-tai-lieu

tội hiếp dâm trẻ em

Được đăng lên bởi duong ba ho 93
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3813 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TỘI HIẾP DÂM TRẺ EM TRONG BLHS NĂM 1999
A- Lời nói đầu
1.Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
Một trong những quyền hiến định của công dân Việt Nam đó là “Có quyền bất khả
xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự,
nhân phẩm.” Bảo vệ nhân phẩm, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân là
nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, các tổ chức xã hội và do nhiều ngành luật điều
chỉnh, trong đó có luật hình sự.
Nhìn nhận hành vi hiếp dâm như một hiện tượng xã hội đáng báo động, khi mà
chúng ta chỉ cần tìm kiếm với cụm từ “hiếp dâm trẻ em” trên trang mạng tìm kiếm
lớn nhất thế giới Google thì sẽ nhận được khoảng 3 340 000 kết quả trong vòng
0,22 giây. Có thể thấy tình hình loại tội phạm này diễn ra nghiêm trọng ra sao khi
mà nó xâm hại trực tiếp đến nhân phẩm, danh dự, thậm chí sức khỏe và tính mạng
của con người nói chung và trẻ em nói riêng.
Trẻ em, là tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc. Trẻ em do còn non nớt về thể chất và trí tuệ nên cần được bảo vệ và
chăm sóc đặc biệt, trong đó có sự chở che của pháp luật. Do sự phát triển chưa đầy
đủ về chất, về tâm, sinh lý, chưa có khả năng nhận thức đầy đủ và khả năng tự bảo
vệ mình nên các em rất dễ bị tổn thương về mọi mặt. Trong những năm trở lại đây,
với sự gia tăng của các tội phạm về xâm phạm tình dục trẻ em, mà nổi cộm là hiếp
dâm trẻ em với những tình tiết man rợ mất tính người, khiến dư luận phẫn nộ thì
việc bảo vệ trẻ em khỏi những loại tội phạm này càng được quan tâm. Thể hiện ở
các quy định của pháp luật hình sự về Tội hiếp dâm trẻ em, tập trung là quy định
tại Điều 112 BLHS năm 1999. Để có thể áp dụng đúng trên thực tế thì việc hiểu
đúng quy định của pháp luật là một việc vô cùng cần thiết. Do đó em chọn đề tài “
Tội hiếp dâm trẻ em (Điều 112 BLHS) dưới góc độ pháp lý hình sự - Lý luận và
thực tiễn” làm đề tài cho tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa của mình.
2.Đối tượng, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của tiểu luận:
Đối tượng của việc nghiên cứu là “Tội hiếp dâm trẻ em” được quy định tại điều
112 BLHS 1999

Mục đích chính của tiểu luận là làm rõ các quy định của BLHS 1999 về “Tội hiếp
dâm trẻ em”, bên cạnh đó là các vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn thông qua các vụ
án đã được xét xử.
Cuối cùng về nhiệm vụ: Xâm hại tình dục trẻ em đang là một vấn nạn xã hội, thu
hút sự chú ý dư luận. Đây là tội phạm nguy hiểm gây ảnh hưởng rất lớn đến sự
phát triển bình thường về mặt tâm sinh lý của trẻ em, xâm phạm quyền bất khả
xâm phạm về nhân...
TỘI HIẾP DÂM TRẺ EM TRONG BLHS NĂM 1999
A- Lời nói đầu
1.Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
Một trong những quyền hiến định của công dân Việt Nam đó là “Có quyền bất khả
xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự,
nhân phẩm.” Bảo vệ nhân phẩm, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân là
nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, các tổ chức xã hội và do nhiều ngành luật điều
chỉnh, trong đó có luật hình sự.
Nhìn nhận hành vi hiếp dâm như một hiện tượng xã hội đáng báo động, khi mà
chúng ta chỉ cần tìm kiếm với cụm từ “hiếp dâm trẻ em” trên trang mạng tìm kiếm
lớn nhất thế giới Google thì sẽ nhận được khoảng 3 340 000 kết quả trong vòng
0,22 giây. Có thể thấy tình hình loại tội phạm này diễn ra nghiêm trọng ra sao khi
mà nó xâm hại trực tiếp đến nhân phẩm, danh dự, thậm chí sức khỏe và tính mạng
của con người nói chung và trẻ em nói riêng.
Trẻ em, là tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc. Trẻ em do còn non nớt về thể chất và trí tuệ nên cần được bảo vệ và
chăm sóc đặc biệt, trong đó có sự chở che của pháp luật. Do sự phát triển chưa đầy
đủ về chất, về tâm, sinh lý, chưa có khả năng nhận thức đầy đủ và khả năng tự bảo
vệ mình nên các em rất dễ bị tổn thương về mọi mặt. Trong những năm trở lại đây,
với sự gia tăng của các tội phạm về xâm phạm tình dục trẻ em, mà nổi cộm là hiếp
dâm trẻ em với những tình tiết man rợ mất tính người, khiến dư luận phẫn nộ thì
việc bảo vệ trẻ em khỏi những loại tội phạm này càng được quan tâm. Thể hiện ở
các quy định của pháp luật hình sự về Tội hiếp dâm trẻ em, tập trung là quy định
tại Điều 112 BLHS năm 1999. Để có thể áp dụng đúng trên thực tế thì việc hiểu
đúng quy định của pháp luật là một việc vô cùng cần thiết. Do đó em chọn đề tài “
Tội hiếp dâm trẻ em (Điều 112 BLHS) dưới góc độ pháp lý hình sự - Lý luận và
thực tiễn” làm đề tài cho tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa của mình.
2.Đối tượng, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của tiểu luận:
Đối tượng của việc nghiên cứu là “Tội hiếp dâm trẻ em” được quy định tại điều
112 BLHS 1999
tội hiếp dâm trẻ em - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tội hiếp dâm trẻ em - Người đăng: duong ba ho 93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
tội hiếp dâm trẻ em 9 10 306