Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp câu hỏi nhận định môn Luật Tố tụng hành chính

Được đăng lên bởi dg-shell
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 12401 lần   |   Lượt tải: 77 lần
Tổng hợp câu hỏi nhận định môn Luật Tố tụng hành chính 1

1. Khi xét xử ST, nếu đương sự vắng mặt, tòa án phải hoãn hiên tòa.
ĐIỀU 132 BLTTHC tào án vẫn tiến hành xx trong trường hợp sau:
1. Người khởi kiện, người bị kiện,người có quyền lợi liên quan và người đại diện của họ vắng
mặt tại phiên toà có đơn đề nghị toà án xx vắng mặt
2. Người kk.người bi kiện ..vắng mặt tại phiên toà nhưng có người đại diện tham gia phiên toà
2. Hành vi HC là đối tượng xét xử HC của TAND không phải chỉ được thực hiện bởi cơ quan
HC nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan HC nhà nước.
Đ (hanh vi xu phat hanh chinh cua tham phan doi voi hanh vi gay roi trat tu tai phien toa, thu ky
sai pham trong qua trinh giai quyet vu an bi chanh an TAND ra quyet dinh ky luat buoc thoi
viec)
3. Người khởi kiện bao giờ cũng là cá nhân cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm
hại bởi các quyết định HC, hành vi HC
SAI=> K6 dieu 3 ltthc quy dinh:nguoi kk co the la ca nhan, hoac to chuc bi tac dong boi cac
quyet dinh hanh chinh va hanh vi hanh chinh, truong hop neu to chuc cho rang quyen va loi ich
hop phap bi xam hai thi ho cung co quyen khoi kien.
4. Việc kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng chỉ được Tòa chấp nhận ở giai đoạn xét xử ST.
SAI=>k5 điều 54 quy định áp dụng cho bất cứ giai đoạn nào
5. Khi được TA yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ của vụ án, cá nhân, tổ chức được yêu cầu dù
cung cấp hay không cũng phải trả lời TA bằng văn bản và nêu rõ lý do.
· S/ K1Đ72 ''trong trường hợp không cung cấp được thì phải thông báo bằng văn bản cho đương
sự, Toà án biết và nêu rõ lý do của việc không cung cấp được chứng cứ”.trường hợp cung cấp dc
thì thôi
6. Hội thẩm nhân dân là thành phần bắt buộc khi xét xử tất cả các vụ án HC.
Sai, chỉ có ở sơ thẩm
7. Mọi vụ án HC đều phải qua hai cấp xét xử vì đây là nguyên tắc của TTHC.

S/ tuy là nguyên tắc, K1Đ11 luật TCTAND, nhưng kg có kháng cáo, kháng nghị hợp lệ thì kg
cần qua cấp xét xử phúc thẩm. Đồng thời theo điều 19 thì trừ trường hợp xx với vụ kiện về danh
sách cu tu tri.......
8. Khi có kháng cáo hoặc kháng nghị, TA bắt buộc phải mở phiên tòa xét xử theo thủ tục phúc
thẩm.
SAI=> k1 điều 196 quy các trường HDXX phúc thẩm không phải mở phiên toà gồm
1.xét kháng cáo kháng nghị quá hạn;
2.xét kháng cáo kháng nghị về phần án phí;
3. xét kháng cáo, kháng nghị nhửng quyết định của toà án cấp sơ thẩm
kháng cáo kháng nghị phải hợp pháp( đúng quy định về thời hạn, thủ tục )
9. TA có thể áp dụng pháp luật dân sự trong quá trình giải quyết vụ án HC.
ĐÚNG=...
Tổng hợp câu hỏi nhận định môn Luật Tố tụng hành chính 1
1. Khi xét xử ST, nếu đương sự vắng mặt, tòa án phải hoãn hiên tòa.
ĐIỀU 132 BLTTHC tào án vẫn tiến hành xx trong trường hợp sau:
1. Người khởi kiện, người bị kiện,người có quyền lợi liên quan và người đại diện của họ vắng
mặt tại phiên toà có đơn đề nghị toà án xx vắng mặt
2. Người kk.người bi kiện ..vắng mặt tại phiên toà nhưng có người đại diện tham gia phiên toà
2. Hành vi HC là đối tượng xét xử HC của TAND không phải chỉ được thực hiện bởi cơ quan
HC nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan HC nhà nước.
Đ (hanh vi xu phat hanh chinh cua tham phan doi voi hanh vi gay roi trat tu tai phien toa, thu ky
sai pham trong qua trinh giai quyet vu an bi chanh an TAND ra quyet dinh ky luat buoc thoi
viec)
3. Người khởi kiện bao giờ cũng là cá nhân cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm
hại bởi các quyết định HC, hành vi HC
SAI=> K6 dieu 3 ltthc quy dinh:nguoi kk co the la ca nhan, hoac to chuc bi tac dong boi cac
quyet dinh hanh chinh va hanh vi hanh chinh, truong hop neu to chuc cho rang quyen va loi ich
hop phap bi xam hai thi ho cung co quyen khoi kien.
4. Việc kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng chỉ được Tòa chấp nhận ở giai đoạn xét xử ST.
SAI=>k5 điều 54 quy định áp dụng cho bất cứ giai đoạn nào
5. Khi được TA yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ của vụ án, cá nhân, tổ chức được yêu cầu dù
cung cấp hay không cũng phải trả lời TA bằng văn bản và nêu rõ lý do.
· S/ K1Đ72 ''trong trường hợp không cung cấp được thì phải thông báo bằng văn bản cho đương
sự, Toà án biết và nêu rõ lý do của việc không cung cấp được chứng cứ”.trường hợp cung cấp dc
thì thôi
6. Hội thẩm nhân dân là thành phần bắt buộc khi xét xử tất cả các vụ án HC.
Sai, chỉ có ở sơ thẩm
7. Mọi vụ án HC đều phải qua hai cấp xét xử vì đây là nguyên tắc của TTHC.
Tổng hợp câu hỏi nhận định môn Luật Tố tụng hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp câu hỏi nhận định môn Luật Tố tụng hành chính - Người đăng: dg-shell
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tổng hợp câu hỏi nhận định môn Luật Tố tụng hành chính 9 10 800