Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp thay đổi mới của Luật BHXH 2014

Được đăng lên bởi thuylove1909
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng hợp điểm mới Luật bảo hiểm xã hội 2014
Mặc dù đến 01/01/2016, Luật bảo hiểm xã hội 2014 mới bắt đầu có hiệu lực,
nhưng không ít người đang quan tâm về các chế độ bảo hiểm xã hội mà mình sẽ
được hưởng trong thời gian tới.
Bài viết sau đây sẽ tổng hợp các điểm mới của Luật bảo hiểm xã hội 2014 nhằm
giải đáp thắc mắc quy định mới về bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được áp dụng và
phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập.
Trong bài viết có sử dụng các từ viết tắt, sau đây là chú thích:
- BHXH: bảo hiểm xã hội.

- HĐLĐ: hợp đồng lao động.

- NLĐ: người lao động.

- QĐND: Quân đội nhân dân.

- NSDLĐ: người sử dụng lao động.

- BHTN: bảo hiểm thất nghiệp.

- CAND: Công an nhân dân.

- BHYT: bảo hiểm y tế.

- NSNN: Ngân sách nhà nước

- TNLĐ: tai nạn lao động.

1/ Cụ thể nội dung phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định chế độ, chính sách BHXH; quyền và trách nhiệm của người
lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến
BHXH, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao
động; cơ quan BHXH; quỹ BHXH; thủ tục thực hiện BHXH và quản lý nhà nước
về BHXH.
(Căn cứ Điều 1 Luật bảo hiểm xã hội 2014)
2/ Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
Ngoài các đối tượng quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2006, còn có thêm các đối
tượng sau đây:
- Người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo
một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả

HĐLĐ được ký kết giữa NSDLĐ với người đại diện theo pháp luật của người
dưới 15 tuổi theo quy định pháp luật về lao động.
- Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.
- Người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.
- Học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.
- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng
tiền lương.
- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
- NLĐ là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động
hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm
quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính
phủ.
Ngoài ra, cụ thể hóa các nội dung sau:
- NSDLĐ tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự
nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hộ...
Tổng hợp điểm mới Luật bảo hiểm xã hội 2014
Mặc dù đến 01/01/2016, Luật bảo hiểm xã hội 2014 mới bắt đầu có hiệu lực,
nhưng không ít người đang quan tâm về các chế độ bảo hiểm xã hội mà mình sẽ
được hưởng trong thời gian tới.
Bài viết sau đây sẽ tổng hợp các điểm mới của Luật bảo hiểm xã hội 2014 nhằm
giải đáp thắc mắc quy định mới về bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được áp dụng và
phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập.
Trong bài viết có sử dụng các từ viết tắt, sau đây là chú thích:
- BHXH: bảo hiểm xã hội. - HĐLĐ: hợp đồng lao động.
- NLĐ: người lao động. - QĐND: Quân đội nhân dân.
- NSDLĐ: người sử dụng lao động. - BHTN: bảo hiểm thất nghiệp.
- CAND: Công an nhân dân. - BHYT: bảo hiểm y tế.
- NSNN: Ngân sách nhà nước - TNLĐ: tai nạn lao động.
1/ Cụ thể nội dung phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định chế độ, chính sách BHXH; quyền và trách nhiệm của người
lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến
BHXH, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao
động; cơ quan BHXH; quỹ BHXH; thủ tục thực hiện BHXH và quản lý nhà nước
về BHXH.
(Căn cứ Điều 1 Luật bảo hiểm xã hội 2014)
2/ Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
Ngoài các đối tượng quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2006, còn có thêm các đối
tượng sau đây:
- Người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo
một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả
Tổng hợp thay đổi mới của Luật BHXH 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp thay đổi mới của Luật BHXH 2014 - Người đăng: thuylove1909
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Tổng hợp thay đổi mới của Luật BHXH 2014 9 10 58