Ktl-icon-tai-lieu

Trọng tải thương mại và tòa án nhân dân

Được đăng lên bởi vanvuonga3
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. Giải quyết tranh chấp bằng toà án:
1. Khái niệm:
Toà kinh tế là một toà chuyên trách thuộc Toà án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có thẩm
quyền giải quyết các tranh chấp trong họat động kinh doanh theo trình tự phúc thẩm hoặc có yếu tố nước ngoài

2. Đặc trưng của giải quyết bằng Tòa án:
Phán quyết của Tòa án được bảo đảm thi hành
Việc xét xử phải tuân thủ các quy định của pháp luật tố tụng dân sự
Xét xử công khai
Nhiều cấp xét xử
Xét xử tập thể và theo đa số
Xét xử có hội thẩm nhân dân

3. Thẩm quyền của toà án kinh tế:

a. Những vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án:
– Các tranh chấp về hợp đồng trong kinh doanh giữa các thương nhân và đều có cùng mục đích lợi nhuận
– Các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ có mục đích lợi nhuận
– Các tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau, liên quan
đến việc thành lập, hoạt động, tổ chức lại và giải thể công ty

b. Thẩm quyền theo các cấp tòa án:
– Toà án nhân dân cấp huyện giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân,
tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận bao gồm: mua bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ; phân
phối; đại diện, đại lý; ký gửi; thuê, cho thuê, thuê mua; xây dựng; tư vấn, kỹ thuật; vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng
đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa
– Toà án nhân dân cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp mà không thuộc thẩm quyền của cấp
huyện, những tranh chấp có yếu tố nước ngoài. Trong trường hợp cần thiết có thể lấy các vụ việc thuộc toà cấp huyện lên giải
quyết.

c/ Thẩm quyền theo lãnh thổ
Khi tranh chấp, nguyên đơn được lựa chọn tòa án tại nơi:

– Nơi bị đơn cư trú hay làm việc
– Nơi tọa lạc bất động sản

d/ Thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên đơn
– Nếu tranh chấp liên quan đến hợp đồng, tòa án nơi thực hiện hợp đồng
– Nếu bị đơn có nhiều nơi cư trú: Tòa án theo một trong các nơi cư trú đó.
– Nếu tranh chấp liên quan đến BĐS tọa lạc ở nhiều nơi khác nhau: chọn một trong các nơi có BĐS

4. Các nguyên tắc cơ bản trong giải quyết tranh chấp kinh
doanh:
– Nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của các đương sự
– Nguyên tắc hòa giải
– Nguyên tắc đương sự có nghĩa vụ chứng minh
– Nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng
– Nguyên tắc đảm bảo quyền bảo vệ của đương sự.

5. Các giai đoạn tố tụng tại tòa án:
– Khởi kiện
– Hòa giải
– Xét xử sơ thẩm
– Xét xử phúc thẩm
– Thi hành án

I...
I. Giải quyết tranh chấp bằng toà án:
1. Khái niệm:
Toà kinh tế một toà chuyên trách thuộc Toà án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thẩm
quyền giải quyết các tranh chấp trong họat động kinh doanh theo trình tự phúc thẩm hoặc có yếu tố nước ngoài
2. Đặc trưng của giải quyết bằng Tòa án:
Phán quyết của Tòa án đưc bảo đảm thi hành
Việc xét xử phải tuân thủ các quy định của pháp luật tố tụng dân sự
Xét xử công khai
Nhiều cấp xét xử
Xét xử tập thể và theo đa số
Xét xử có hội thẩm nhân dân
3. Thẩm quyền của toà án kinh tế:
a. Những vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án:
– Các tranh chấp về hợp đng trong kinh doanh giữa các thương nhân và đều có cùng mục đích lợi nhuận
– Các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ có mục đích lợi nhuận
Các tranh chấp giữa công ty vớic thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau, liên quan
đến việc thành lập, hoạt đng, tổ chức lại và giải thể công ty
b. Thẩm quyền theo các cấp tòa án:
– Toà án nhân dân cấp huyện giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân,
tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận bao gồm: mua bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ; phân
phối; đại diện, đại lý; ký gi; thuê, cho thuê, thuê mua; xây dựng; tư vấn, kỹ thuật; vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng
đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa
Toà án nhân dân cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục thẩm các tranh chấp không thuộc thẩm quyền của cấp
huyện, những tranh chấp có yếu tố nước ngoài. Trong trường hợp cần thiết có thể lấy các vụ việc thuộc toà cấp huyện lên giải
quyết.
c/ Thẩm quyền theo lãnh thổ
Khi tranh chấp, nguyên đơn được lựa chọn tòa án tại nơi:
Trọng tải thương mại và tòa án nhân dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trọng tải thương mại và tòa án nhân dân - Người đăng: vanvuonga3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Trọng tải thương mại và tòa án nhân dân 9 10 428