Ktl-icon-tai-lieu

Từ điển pháp lý

Được đăng lên bởi noimap
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 4942 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ từ điển mình sưu tập dưới đây tuy không đầy đủ nhưng hy
vọng sẽ giúp cho các bạn phần nào đó giải đáp một số thuật ngữ pháp
lý trong quá trình nghiên cứu chuyên ngành luật.
Việc sưu tập và xây dựng Ebook này nhằm mục đích trao đổi,
học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên khi tiếp cận tới các thuật
ngữ pháp lý thông dụng. Hoàn toàn không vì mục đích thương mại
hay bất kỳ các hình thức sinh lời nào khác.
Lê Đức Thọ - HS31A
ductholaw@gmail.com

TỪ ĐIỂN
THUẬT NGỮ PHÁP LÝ
Sưu tầm: Chienbinhkhongngung
( Lê Đức Thọ - HS31A – Đại Học Luật Hà Nội
Email: ductholaw@gmail.com )
Trình bày: DiepKitty
Email: diepkitty.lk@gmail.com

Sinh Viên Luật Việt Nam


1

A
Án dân sự : Quyết định, bản án của Tòa án nhân dân các cấp về việc giải
quyết vụ án dân sự.
Án dân sự có các loại: án dân sự sơ thẩm, án dân sự phúc thẩm, án dân sự
giám đốc thẩm và án dân sự tái thẩm.
* Án dân sự sơ thẩm do Tòa án nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh tuyên.
* Án dân sự phúc thẩm do Tòa án nhân dân cấp tỉnh tuyên khi giải quyết
kháng cáo, kháng nghị đối với án dân sự sơ thẩm của Tòa án cấp Huyện;
do Tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao tuyên khi giải quyết kháng
cáo, kháng nghị đối với án dân sự sơ thẩm của Tòa án cấp huyện, tỉnh.
* Án dân sự tái thẩm do Tòa dân sự của Tòa án nhân dân tối cao tuyên.
* Án dân sự giám đốc thẩm do ủy ban thẩm phán, Hội đồng thẩm phán Tòa
án tối cao tuyên theo thẩm quyền luật định.

Án lệ: Một bản án hay một quyết định của tòa án đối với một vụ việc cụ
thể nào đó trở thành căn cứ pháp lí cho hoạt động xét xử đối với các vụ án
tương tự khác.

Sinh Viên Luật Việt Nam


2

Án mạng : Vụ phạm tội làm chết người do cố ý. An mạng khác với các vụ
án do tai nạn hoặc án chết người do các lỗi khác.
Án phí dân sự : Khoản tiền các đương sự phải chịu theo qui định của pháp
luật khi vụ án dân sự được Tòa án giải quyết và bản án, quyết định đã có
hiệu lực pháp luật.
Các đương sự phải nộp án phí dân sự theo quy định của pháp luật tùy theo
loại vụ án dân sự, trên cơ sở lợi ích và mức độ lỗi của họ trong quan hệ
pháp luật mà Tòa án giải quyết.
Người phải nộp tiền tạm ứng án phí, người phải chịu án :
1/ Nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu đối với nguyên đơn, người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập phải nộp tiền tạm ứng án phí, trừ
trường hợp được miễn án phí, miễn nộp tiền tạm ứng án phí.
2/ Người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng án phí
phúc thẩm.
3/ Trong trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện hoặc hòa giải,...
Sinh Viên Luật Vit Nam
www.sinhvienluat.vn
1
Bộ t điển mình u tập i đây tuy không đy đủ nhưng hy
vọng sgiúp cho các bạn phn nào đó giải đáp một s thuật ngữ pháp
trong quá trình nghiên cu chuyên ngành lut.
Việc sưu tp và xây dng Ebook này nhằm mc đích trao đổi,
học tập, nghiên cu ca hc sinh, sinh viên khi tiếp cận tới các thuật
ngữ pháp lý thông dng. Hn toàn không vì mục đích thương mại
hay bất k các hình thc sinh li nào khác.
Lê Đức Th- HS31A
ductholaw@gmail.com
TỪ ĐIỂN
THUẬT NG PHÁP LÝ
Sưu tầm: Chienbinhkhongngung
( Lê Đc Th- HS31A Đại Hc Luật Hà Ni
Email: ductholaw@gmail.com )
Trình bày: DiepKitty
Email: diepkitty.lk@gmail.com
Từ điển pháp lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ điển pháp lý - Người đăng: noimap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Từ điển pháp lý 9 10 749