Ktl-icon-tai-lieu

7 loại hình thông minh

Được đăng lên bởi dinhduythanh51292-gmail-com
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1235 lần   |   Lượt tải: 1 lần
7 loại hình thông minh
(Seven kinds of smart)
"Một cuốn sách sẽ giúp bạn khám phá
và phát huy tối đa sức mạnh trí tuệ tiềm ẩn trong con người"
Thể loại: Khoa học
Tác giả: Thomas Armstrong
Dịch giả: Mạnh Hải, Thu Hiền
Đánh máy: Tatchan

Lời cảm ơn
Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ba người đã có công góp phần tạo ra cuốn sách này.
Đầu tiên là người quản lý của tôi, cô Linda Allen, cô là người đã kiên nhẫn đưa tôi đi khắp mê
cung các nhà xuất bản để tìm được nơi xuất bản cuốn sách này. Người thứ hai tôi cần cảm ơn là
biên tập viên của tôi, Rachel Klayman, sự ham hiểu biết tri thức và sự sắc bén về ngôn ngữ của
anh đã góp phần đáng kể để hoàn thành tác phẩm. Người thứ ba và là người quan trọng nhất, tiến
sĩ Howard Gardner, ông đã âm thầm ủng hộ tôi trong nhiều năm trời, đã chia sẻ với tôi nhiều
danh mục nội dung, các báo cáo khoa học chưa công bố, những bản thảo nghiên cứu cùng những
lời khuyên sáng suốt bằng thư điện tử hoặc qua hộp thư thoại của ông.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Deb Brody và John Paine vì sự hỗ trợ vô giá của họ đối với
tôi trong quá trình chuẩn bị các thông tin, tài liệu cập nhật để xuất bản cuốn sách này. Tôi còn
muốn cám ơn tới tất cả những cá nhân, những người đã có ảnh hưởng tới tôi hay đã ủng hộ tôi
theo một cách nhất định nào đó trong quá trình tôi thai nghén ý tưởng, nghiên cứu và viết lên
quên sách này, đây là một giai đoạn kéo dài trong nhiều năm. Họ gồm có Delee Lartz, Robert
Mckim, Mert Hanley, Sue Teele, Sally Smith, Dee Dickinson, Roger Peter, Kurt Meyer, Frank
Barr, Lawrence Green, David Thornburg, Richard Bolles, Maggic Strong, và Coby Schasfoort.
Tôi cũng cám ơn hàng ngàn thành viên tham gia các buổi hội thảo của tôi về thuyết trí thông
minh đa dạng diễn ra trong nhiều năm, những câu hỏi và lời nói của họ đã giúp tôi làm rõ được
nhiều điều trong nội dung của thuyết về trí thông minh này, đồng thời làm nó trở nên thực tế và
hữu ích với tất cả độc giả.

Lời nói đầu
Nếu câu hỏi "Bạn thông minh như thế nào?" được đặt ra thì nhiều khả năng, câu trả lời của
bạn trong tình huống này chỉ tập trung dựa vào kết quả các bài kiểm tra và các kỹ năng trong lớp
học, từ khi bạn còn cắp sách tới trường. Có thể bạn vừa giải được một câu đố vui trên một tờ báo
phổ thông nào đó, liên quan đến việc giải quyết vấn đề theo kiểu như "x có thể là y vì b có thể là
...", hoặc đó là một câu đố yêu cầu bạn đưa ra những định nghĩa về những từ chẳng hạn như
"người bủn xỉn" và kẻ lá mặt lá trái (matafacient). Trước đây, có thể bạn đã từng làm một bài...
7 loại hình thông minh
(Seven kinds of smart)
"Một cuốn sách sẽ giúp bạn khám phá
và phát huy tối đa sức mạnh trí tuệ tiềm ẩn trong con người"
Thể loại: Khoa học
Tác giả: Thomas Armstrong
Dịch giả: Mạnh Hải, Thu Hiền
Đánh máy: Tatchan
Lời cảm ơn
Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ba người đã công góp phần tạo ra cuốn sách này.
Đầu tiên người quản của tôi, Linda Allen, người đã kiên nhẫn đưa tôi đi khắp
cung các nhà xuất bản để tìm được nơi xuất bản cuốn sách này. Người thứ hai tôi cần cảm ơn
biên tập viên của tôi, Rachel Klayman, sự ham hiểu biết tri thức sự sắc bén về ngôn ngữ của
anh đã góp phần đáng kể để hoàn thành tác phẩm. Người thứ ba và là người quan trọng nhất, tiến
sĩ Howard Gardner, ông đã âm thầm ủng hộ tôi trong nhiều m trời, đã chia svới tôi nhiều
danh mục nội dung, các báo cáo khoa học chưa công bố, những bản thảo nghiên cứu cùng những
lời khuyên sáng suốt bằng thư điện tử hoặc qua hộp thư thoại của ông.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Deb Brody và John Paine vì shỗ trợ giá của họ đối với
tôi trong quá trình chun bị các thông tin, tài liệu cập nhật để xuất bản cuốn ch này. Tôi còn
muốn cám ơn tới tất cả những nhân, những người đã ảnh hưởng tới tôi hay đã ủng hộ tôi
theo một cách nhất định o đó trong quá trình tôi thai nghén ý tưởng, nghiên cứu viết lên
quên sách này, đây một giai đoạn kéo dài trong nhiều năm. Họ gồm Delee Lartz, Robert
Mckim, Mert Hanley, Sue Teele, Sally Smith, Dee Dickinson, Roger Peter, Kurt Meyer, Frank
Barr, Lawrence Green, David Thornburg, Richard Bolles, Maggic Strong, và Coby Schasfoort.
Tôi cũng m ơn hàng ngàn thành viên tham gia các buổi hội thảo của tôi về thuyết tthông
minh đa dạng diễn ra trong nhiều năm, những câu hỏi lời nói của họ đã giúp tôi làm rõ được
nhiều điều trong nội dung của thuyết về trí thông minh này, đồng thời làm trở nên thực tế
hữu ích với tất cả độc giả.
Lời nói đầu
Nếu câu hỏi "Bạn thông minh như thế nào?" được đặt ra thì nhiều khả năng, u trả lời của
bạn trong tình huống này chỉ tập trung dựa vào kết quả các bài kiểm tra các kỹ năng trong lớp
học, từ khi bạn còn cắp sách tới trường. Có thể bạn vừa giải được một câu đố vui trên một tờ báo
phổ thông nào đó, liên quan đến việc giải quyết vấn đề theo kiểu như "x có thể y vì b thể
...", hoặc đó một câu đố yêu cầu bạn đưa ra những định nghĩa về những từ chẳng hạn như
"người bủn xỉn" kẻ mặt trái (matafacient). Trước đây, thể bạn đã từng làm một bài
kiểm tra trí thông minh khi còn đi học hoặc khi bạn đi xin việc.
Những khái niệm về chỉ số IQ và trí thông minh ảnh hưởng cực kỳ to lớn đến sức sáng tạo
của hàng triệu người dân nước Mỹ. Việc một chỉ số IQ thấp hay thiếu sự khôn ngoan trong xã
7 loại hình thông minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 loại hình thông minh - Người đăng: dinhduythanh51292-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
7 loại hình thông minh 9 10 783