Ktl-icon-tai-lieu

Âm phù kinh

Được đăng lên bởi duoc-bka
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bản dịch nguyên văn Hán Việt "Âm Phù Kinh " :

Thượng thiên

Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận hỷ

Xem xét đạo trời, cứ làm theo sự vận hành của trời ( như vậy là biết ) hết rồi
vậy.

Thiên hữu ngũ tặc, kiến chi giả xương.

Trời có năm thứ giặc, thấy được nó là tốt.

Ngũ tặc tại tâm, thi hành ư thiên.

Năm thứ giặc ở trong tâm ( chúng ta ), mà thi hành là do trời.

Vũ trụ tại hồ thủ, vạn hóa sinh hồ thân.

Vũ trụ ở trong bàn tay, mà thân ( ta ) biến hóa sinh sôi vạn thứ.

Thiên tính nhân dã. Nhân tâm cơ dã. Lập thiên chi đạo, dĩ định nhân dã.

Tính trời là ( tính ) người vậy. ( Mà ) lòng người là máy móc. ( Cho nên ) lập ra
đạo của trời là để định ( tính ) của người vậy.

Thiên phát sát cơ, tinh thần ẩn phục ( di tinh dịch tú ) ;

Trời phát ra sát cơ là ẩn phục trong tinh tú ( do tinh tú dời đổi );

Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc.

Đất phát ra sát cơ thì rồng rắn nổi lên mặt đất. Người phát ra sát cơ thì trời đất
tráo trở.

Thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ.

Trời và người cùng hợp để phát ra ( sát cơ ) thì vạn thứ hóa sinh định được nền
tảng.

Tính hữu xảo chuyết, khả dĩ phục tăng.

Tính ( người ) có khéo có vụng, có thể che dấu được.

Quân tử đắc chí cố cung, tiểu nhân đắc chí khinh mệnh.

Quân tử được nó thì thân vững bền, tiểu nhân được nó thì khinh rẻ mạng sống.

Hạ thiên

Cổ giả thiện thính, lung giả thiện thị ;

Người mù thì nghe giỏi, người điếc thì thấy hay ;

Tuyệt lợi nhất nguyên, dụng sư thập bội; tam phản trú dạ, dụng dự vạn
bội.

Dứt bỏ bớt đi một nguồn tiện lợi thì việc quân ( mạnh ) hơn mười lần; ngày đêm
quay lại ( xét mình ) thì việc quân ( mạnh ) hơn vạn lần .

Tâm sinh ư vật, tử ư vật, cơ tại mục.

Cái lòng ( của mình ) nảy sinh ra từ vật ( bên ngoài ), ( mà cũng ) chết vì vật
( bên ngoài ), động cơ là do mắt (nhìn sự vật ).

Thiên chi vô ân nhi đại ân sinh, tấn lôi liệt phong, mạc bất xuẩn nhiên.
( Điều tưởng như ) không có ân đức của trời chính là sinh ra cái ân đức lớn,
sấm chớp dữ tợn, gió thổi vùn vụt cũng không phải là điều ngu xuẩn ( vô
lý ) đâu.

Chí lạc tính dư, chí tĩnh tính liêm.

Vui sướng cực độ thì tính tình ( sẽ bộc lộ ) sự dư thừa ( phù phiếm ), yên tĩnh
cực độ thì tính tình ( sẽ bộc lộ ) sự liêm khiết.

Thiên chi chí tư, dụng chi chí công,

Sự rất riêng tư của trời đem ra thực hiện ( chính ) là sự chí công,

Cầm chi chế tại khí, sinh giả tử chi căn, tử giả sinh chi căn. Ân sinh ư hại,
hại sinh ư ân.

Khống chế cầm giữ là ở khí, sự sống là gốc của cái chết, cái ...
Bản dịch nguyên văn Hán Việt "Âm Phù Kinh " :
Thượng thiên
Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận hỷ
Xem xét đạo trời, cứ làm theo s vận hành của trời ( như vậy biết ) hết rồi
vậy.
Thiên hữu ngũ tặc, kiến chi giả xương.
Trời có năm thứ giặc, thấy được nó là tốt.
Ngũ tặc tại tâm, thi hành ư thiên.
Âm phù kinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Âm phù kinh - Người đăng: duoc-bka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Âm phù kinh 9 10 560